+ -

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتَبسَ عنَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصُّبح حتى كِدْنا نتراءى عينَ الشمس، فخرج سريعًا فثوَّب بالصلاة، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوَّز في صلاته، فلمَّا سلَّم دعا بصوته فقال لنا: «على مَصَافِّكم كما أنتم» ثم انْفَتَل إلينا فقال: «أمَا إني سأحدِّثكم ما حبسني عنكم الغداة: إني قمتُ من الليل فتوضَّأت فصلَّيتُ ما قُدِّر لي فنعَستُ في صلاتي فاستثقلتُ، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت: لبَّيك ربِّ، قال: فيمَ يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: لا أدري ربِّ، قالها ثلاثا قال: «فرأيتُه وضع كفِّه بين كتفيَّ حتى وجدتُ بَردَ أنامله بين ثدييَّ، فتجلَّى لي كلُّ شيء وعرفتُ، فقال: يا محمد، قلتُ: لبَّيك ربِّ، قال: فيمَ يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: في الكَفَّارات، قال: ما هن؟ قلتُ: مشيُ الأقدام إلى الجماعات، والجلوسُ في المساجد بعد الصلوات، وإسباغُ الوضوء في المكروهات، قال: ثم فيمَ؟ قلت: إطعامُ الطعام، ولِينُ الكلام، والصلاةُ بالليل والناس نِيام. قال: سَلْ. قلت: اللهم إني أسألك فِعْلَ الخيرات، وتَرْكَ المنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردتَ فتنةً في قوم فتوفَّني غير مفتون، وأسألُك حبَّك وحبَّ مَن يحبُّك، وحبَّ عَمَلٍ يُقرِّب إلى حبِّك»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها حقٌّ فادرسوها ثم تعلَّموها».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Từ ông Mu-Aa'z bin Jaban -cầu xin Allah hài lòng về ông- thuật lại: Có lần Thiên Sứ của Allah -cầu xin Allah ban sự bình an đến Người- đã đến trễ trong buổi hành lễ giờ rạng đông để hành lễ cùng chúng tôi, Người đã trễ đến nổi gần như mặt trời đã ló dạng. Rồi Người bước ra vội vã và thực hiện việc hành lễ, Người hành lễ một cách điềm tĩnh, khi việc hành lễ đã hoàn thành, Thiên Sứ gọi mọi người lại: {mọi người người cứ ở yên vị trí trong hàng của mình} sau đó Người quay người lại và nói: {Ta sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân khiến Ta đến trễ trong buổi hành lễ giờ rạng đông này: Thực sự, Ta đã thức vào ban đêm rồi lấy nước Wudoo' để hành lễ, sau đó Ta hành lễ, rồi Ta cảm thấy buồn ngủ trong lúc hành lễ, sau đó Ta đã ngủ thiếp đi. Rồi Ta đã thấy Đấng Chủ Tể (trong giấc ngủ) với một hình hài vô cùng đẹp đẽ, rồi Ngài bảo: Hỡi Muhammad!, Người đáp: Dạ vâng thưa Đấng Chủ Tể, Ngài bảo: Ngươi có biết các Thiên Thần đang tranh luận về điều gì không? Người đáp: Thưa Đấng Chủ Tề bề tôi không biết, Ngài đã hỏi câu hỏi đó ba lần, Người nói: [và Ta đã thấy được Ngài đặc bàn tay lên vai của Ta, và Ta đã cảm nhận được cái lạnh từ các ngón tay của Ngài ở giữa lòng ngực của Ta, rồi Ngài cho Ta biết tất cả (điều Ngài vừa hỏi) vậy nên Ta đã được biết. Ngài bảo: Hỡi Muhammad!, Ta đáp: Dạ vâng thưa Đấng Chủ Tể, Ngài hỏi: Ngươi có biết các Thiên Thần đang tranh luận về điều gì không? Ta đáp: Vâng, họ tranh luận các vấn đề về sự chuộc tội, Ngài hỏi: Nó là những gì? Ta đáp: Đi đến hành lễ tập thể (cùng mọi người), và ngồi lại trong Masjid sau những buổi hành lễ, hoàn chỉnh việc lấy nước Wudoo' và giữ gìn nó trong các điều kiện khắc nghiệt. Ngài tiếp tục hỏi: Rồi còn gì nữa? Ta đáp: Bố thí thức ăn (cho người nghèo khổ...), nói chuyện niềm nở nhẹ nhàng trong giao tiếp, và hành lễ vào ban đêm trong lúc mọi người đang ngủ say. Ngài bảo: Hãy cầu xin TA đi, Ta đáp: Kính thưa Allah, quả thật bề tôi cầu xin nơi Ngài thực hiện những điều tốt đẹp, rủ bỏ những điều sai quấy, và yêu thương những người nghèo khổ. Và xin Ngài hãy tha thứ, thương xót cho bề tôi. Và khi Ngài muốn đặt sự cám dỗ trong một cộng đồng thì xin Ngài hãy cho bề tôi được chết nằm ngoài nhóm người bị cám dỗ. Và bề tôi cầu xin nơi Ngài sự yêu thương và yêu thương những ai Ngài yêu thương. Và yêu thương việc làm mà nó đem bề tôi đến gần với Ngài]. Rồi Thiên Sứ -cầu xin Allah ban sự bình an đến Người- nói: [Quả thật, giấc mơ đó là sự thật, nên các ngươi hãy học tập những điều đó, rồi sau đó hãy dạy lại mọi người]
Sahih (chính xác) - Do Al-Tirmizdi ghi

Giải thích

Mu-aa'z bin Jabal -cầu xin Allah hài lòng về ông- cho biết rằng thực ra có lần Nabi -cầu xin Allah ban sự bình đến Người- đã đến trễ trong buổi hành lễ giờ rạng đông, Người đến và gần như mặt trời đã mọc. Rồi Người đến chỗ mọi người một cách vội vã, sau đó kêu mọi người đứng dậy hành lễ. Rồi Người hành lễ cùng mọi người và Người thực hiện nó nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Khi buổi hành lễ kết thúc, Người bảo mọi người ở yên vị trí trong hàng, rồi cho mọi người biết nguyên nhân khiến Người trễ nại trong việc ra hành lễ cùng mọi người. Bởi quả thật, vào ban đêm Nabi lấy nước Wudoo' (nước tẩy rửa) để hành lễ, rồi theo mong muốn của Allah Người đã hành lễ vài rak'ahs. Và Người đã ngủ thiếp đi trong buổi hành lễ ban đêm của Mình. Và Nabi đã thấy Đấng Chủ Tể trong giấc ngủ với một hình dáng vô cùng đẹp đẻ. Rồi Ngài hỏi Người: Các Thiên Thần tranh luận nhau trong vấn đề gì ngươi có biết không? Nabi -cầu xin Allah ban sự bình an đến Người- trả lời: Bề tôi không biết, thưa Ngài. Allah đã hỏi Thiên Sứ như vậy ba lần và Người cũng đáp lại Đấng Chủ Tể như thế ba lần. Sau đó Ngài đặt bàn tay của mình lên vai Thiên Sứ, từ sâu thẩm bên trong con tim của Người Thiên Sứ đã cảm nhận được sự lạnh giá từ các ngón tay của Allah. Thiên Sứ -cầu xin Allah ban bình an đến Người- đã miêu tả lại Đấng Chủ Tể một cách chân thực và chính xác. Bắt buộc (chúng ta) phải có đức tin và tin tưởng điều đó, cũng như Allah Đấng Mạnh Mẽ và Toàn Năng đã miêu tả bản thân Ngài cùng với việc phụ định sự tương đồng về Ngài. Và điều đó được hình thành bởi sự hiểu biết sâu sắc về nó, những người có sự hiểu vững chắc đã nói cũng như Allah đã khen ngợi họ về sự hiểu biết và kể lại về họ khi họ đáp trả về sự tương đồng hay giống nhau (giữa Đấng Tạo Hóa và các tạo vật của Ngài) {chúng tôi tin nơi Nó (Al-Qu'ran), toàn bộ của Nó xuất phát từ Đấng Chủ Tể} và đừng tranh cải những điều mình không biết, vì quả thật điều đó khiến cho y sợ hại về cái chết. Bất cứ khi nào khi nghe thấy (trong Qu'ran) bảo những người có đức (hãy làm khi có mệnh lệnh và hãy tránh xa khi có lệnh cấm) một điều nào đó thì họ bảo: Đây là điều mà Allah và Thiên Sứ của Ngài thông báo, phải tin tưởng vào Allah và Thiên Sứ của Ngài, và họ không hề nhận được thêm bất cứ điều gì ngoại trừ đức tin và sự bình an. Và khi Đấng Chủ Tề "Vinh quang thay Ngài" đặc bàn tay của Ngài lên đôi vai của Thiên Sứ (cầu xin Allah ban sự bình an đến Người) Ngài muốn tiết lộ và cho Người biết đáp án, Ngài nói: Họ bàn bạc, thảo luận, tranh cãi về vấn đề chuộc tội. Việc tranh cãi của các Thiên Thần nhằm khẳng định những việc làm chuộc tội đó sẽ được đưa lên trời (được chấp nhận), hoặc là họ thảo luận về sự tốt đẹp và sự danh giá của những hành động chuộc lỗi. Và những hành động đó là: Đến (Masjid) để hành lễ tập thể, và ngồi lại trong masjid sau khi kết thúc buổi hành lễ để tượng niệm, đọc Al-Qu'ran, lắng nghe và giảng dạy kiến thức. Hoàn chỉnh việc lấy nước Wudoo' và giữ gìn nó cho các vấn đề của tôn giáo trong các hoàn cảnh mà bản thân mình không ưa thích hay mong muốn đối với việc lấy nước Wudoo' như trong tình trạng thời tiết lạnh khắc nghiệt. Sau đó Đấng Chủ Tể lại hỏi Thiên Sứ: Sau đó Các Thiên Thần lại tranh luận với nhau về vấn đề gì? Rồi Ngài nói cho Người biết: Bố thí thức ăn cho người khác (người nghèo), dùng lời lẻ tốt đẹp và nhẹ nhàng để tiếp chuyện với người khác, và hành lễ vào ban đêm trong khi mọi người đang ngủ say. Rồi Đấng Chủ Tề nói với Thiên Sứ: Hãy cứ cầu xin Ta bất cứ điều gì Ngươi muốn. Vậy nên Thiên Sứ đã cầu xin được Ngài chấp thuận hành động cho tất cả những điều tốt đẹp, và rũ bỏ tất cả những điều xấu xa. Biết yêu thương, quan tâm đến những người cơ cực, nghèo khổ. Người cầu xin được Ngài thứ tha lỗi lầm và mong được Ngài thương xót. Và khi Allah đã muốn đặc lên một cộng đồng nào đó sự cám giỗ và lệch lạc về chân lý thì xin Ngài hãy cho bề tôi được chết ngoài sự cám giỗ và sự lệch lạc đó. Người cũng cầu xin Ngài ban cho bổng lộc, sự yêu thương của Ngài, và tình yêu thương của những ai yêu thương Ngài, và yêu thương tất cả việc làm mà điều đó mang Người đến gần với Allah. Sau đó Thiên Sứ thông báo cho các bạn hữu của Người biết giấc mơ đó là sự thật, rồi Người ra lệnh cho họ học tập và dạy lại mọi người về ý nghĩa và giáo luật của nó.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Urdu tiếng Tây Ban Nha tiếng Indonesia tiếng Bengali tiếng Pháp tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Nga tiếng Bosnian tiếng Ấn Độ tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog Người Kurd
Xem nội dung bản dịch
Thêm