+ -

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتَبسَ عنَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصُّبح حتى كِدْنا نتراءى عينَ الشمس، فخرج سريعًا فثوَّب بالصلاة، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوَّز في صلاته، فلمَّا سلَّم دعا بصوته فقال لنا: «على مَصَافِّكم كما أنتم» ثم انْفَتَل إلينا فقال: «أمَا إني سأحدِّثكم ما حبسني عنكم الغداة: إني قمتُ من الليل فتوضَّأت فصلَّيتُ ما قُدِّر لي فنعَستُ في صلاتي فاستثقلتُ، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت: لبَّيك ربِّ، قال: فيمَ يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: لا أدري ربِّ، قالها ثلاثا قال: «فرأيتُه وضع كفِّه بين كتفيَّ حتى وجدتُ بَردَ أنامله بين ثدييَّ، فتجلَّى لي كلُّ شيء وعرفتُ، فقال: يا محمد، قلتُ: لبَّيك ربِّ، قال: فيمَ يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: في الكَفَّارات، قال: ما هن؟ قلتُ: مشيُ الأقدام إلى الجماعات، والجلوسُ في المساجد بعد الصلوات، وإسباغُ الوضوء في المكروهات، قال: ثم فيمَ؟ قلت: إطعامُ الطعام، ولِينُ الكلام، والصلاةُ بالليل والناس نِيام. قال: سَلْ. قلت: اللهم إني أسألك فِعْلَ الخيرات، وتَرْكَ المنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردتَ فتنةً في قوم فتوفَّني غير مفتون، وأسألُك حبَّك وحبَّ مَن يحبُّك، وحبَّ عَمَلٍ يُقرِّب إلى حبِّك»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها حقٌّ فادرسوها ثم تعلَّموها».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Od Mu'az b. Džebela, radijallahu 'anhu prenosi se da je kazao: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je jednog jutra odložio sabah namaz toliko da smo gotovo mogli vidjeti Sunce, a onda je izišao brzo i uspostavio namaz. Klanjao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kratko učeći na namazu, a kada je završio, dovio je naglas rekavši nam: 'Ostanite u safovima kako ste i bili.' Zatim se okrenuo prema nama rekavši: 'Ja ću vam sada ispripovijedati šta me je zadržalo jutros: Ja sam ustao večeras, abdestio se i klanjao što mi je određeno, uhvati me drijemež dok sam bio u namazu pa sam oteščao, kad ono ja sa mojim Uzvišenim Gospodarem u najljepšem liku. On reče: 'O Muhammede!' Rekoh: 'Odazivam ti se Gospodaru!' On reče: 'O čemu se raspravlja najuzvišenije društvo?' Rekoh: 'Ne znam, Gospodaru.' On ponovi pitanje tri puta. Vidjeh da je stavio Svoju ruku na moja pleća tako da sam osjetio hladnoću Njegovih prsta između svojih grudi, a onda mi se sve pokazalo i ja sam spoznao, pa mi On reče: 'O Muhammede!' Rekoh: 'Odazivam Ti se Gospodaru.' On reče: 'O čemu se raspravlja najuzvišenije društvo?' Rekoh: 'O iskupima.' On reče: 'Koji su?' Rekoh: 'Koraci koji idu na namaz u džematu, sjedenje u džamijama poslije namaza, lijepo uzimanje i upotpunjavanje abdesta u teškim situacijama.' On reče: 'Koji su još?' Rekoh: 'Dijeljenje hrane, blag govor, namaz u noći dok ljudi spavaju.' On kaza: 'Traži!' Rekoh: 'Allahu, omogući mi činjenje dobrih djela i ostavljanje loših, ljubav prema sirotinji, molim Te da mi oprostiš i da mi se smiluješ, a ako htjedneš iskušati narod (fitnom) usmrti me neiskušana (bez fitne). Molim te ljubav prema Tebi i ljubav prema onome ko Tebe voli i ljubav prema djelima koja približavaju Tvojoj ljubavi.'” Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaza: "Doista je ovaj san istinit, naučite je i poučavajte je.”
Vjerodostojan - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

Muaz b. Džebel, radijallahu 'anhu, obavještava da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, jednog jutra zakasnio izaći na sabah namaz toliko da je Sunce gotovo izašlo. Zatim je izišao u žurbi, naredio da se počne sa namazom, klanjao učeći kratko u namazu, a kada je završio naredio im je da ostanu u safovima kako su i klanjali. Potom ih je obavijestio o razlogu kašnjenja na sabah namaz, a to je da se digao u noći, uzeo abdest i klanjao nekoliko rekata, koliko je Uzvišeni htio. Onda je prispao u namazu vidjevši u snu svoga Uzvišenog Gospodara u najljepšem liku, Koji ga je upitao: "O čemu razgovara najuzvišenije društvo?" Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao mu je: "Ne znam." Ovo pitanje i ovaj odgovor ponovljeni su tri puta, nakon čega je Uzvišeni Gospodar stavio Svoju šaku na pleća Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, tako da je osjetio hladnoću Njegovih prstiju na svojim prsima. Opis Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, svoga Uzvišenog Gospodara onim čime Ga je opisao istina je i samo istina. Obaveza je u to vjerovati i potvrditi kao što je Uzvišeni opisao Sebe uz negiranje poistovjećivanja. Onaj kome je problem razumijevanja nečeg od toga i nejsno mu je to, neka kaže kao što je Uzvišeni Allah pohvalio one kojima je dato znanje, obavijestivši o njima da kažu kod nejasnoće: "Mi vjerujemo u to. Sve je to od Gospodara našeg.", i ne treba da govori o onome o čemu nema znanja. Njemu se bojati da ne padne u propast. Kad god vjernici čuju nešto od ove vrste govora oni kažu: "O ovome nas je obavijestio Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, a istinu su rekli Allah i Njegov Poslanik." To im samo povećava vjeru i pokornost. Nakon što je Uzvišeni Gospodar stavio Svoju šaku na pleća Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ukazalo mu se sve i spoznao je odgovor, pa je rekao: "Oni pričaju, raspravljaju i diskutuju o svojstvima i djelima koja mogu pobrisati/iskupiti grešku. Njihovo raspravljanje i disputacija se izražava u tome da požure u potvrđivanju tih djela i njihovom uznošenju na nebesa, ili njihov razgovor o njihovim vrijednostima i časti. Ta djela su: odlazak na kolektivni namaz, sjedenje u džamiji nakon namaza kada se završi zbog zikra, učenja, slušanja predavanja i poučavanja, upotpunjavanje i uzimanje abdesta propisno na mjesta i dijelove tijela koja su određena u vremenima koja su teška za uzimanje abdesta, kao kada je jaka i oštra zima. Zatim mu je rekao Uzvišeni Gospodar: "O čemu se još raspravlja najuzvišenije društvo?" Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Dijeljenje hrane ljudima, razgovor sa njima lijepim i blagim govorom, dobrovoljni namaz noću dok drugi ljudi spavaju." Onda mu je rekao Uzvišeni Gospodar: "Traži šta hoćeš." Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, molio je za to da ga pomogne u činjenju svakog dobra i ostavljanju svakog zla, da ga pomogne da zavoli siromahe i jadnike, da mu oprosti i smiluje se, da ako Uzvišeni Allah htjedne iskušati neki narod, da ga na fitnu stavi, onda neka njega usmrti tako da ne upadne u fitnu. Da mu daruje ljubav prema Uzvišenom i ljubav prema onome ko voli Allaha, i ljubav prema svakom djelu koje ga približava Allahu. Zatim je obavijestio svoje ashabe da je ovo istiniti san naredivši da uče ovu dovu, nauče njena značenja i propise.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski
Prikaz prijevoda