Lista hadisa

"Allah vam zabranjuje da se kunete vašim očevima."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Šta ti smeta da nas posjećuješ češće nego što to činiš?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ti si sa onim koga voliš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Medinu će ostaviti pored dobra koje ona ima i neće u nju dolaziti nego samo zvjeri. (Ciljajući zvjeri i ptice grabljivice)

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Pojaviće se pred kraj ovoga svijeta halifa koji će dijeliti imetak, i neće se obazirati koliko ga je podijelio.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Umirat će dobri judi, sve jedan za drugim, a ostajat će otpatci poput otpadaka datula i ječma. Takvima Allah ne pridaje nikakvu važnost.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Čovjek je vjere svoga prijatelja, pa zato pazite sa kim se družite!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ružno je da se kaže: "Tražim zaštitu od Allaha i od tebe.', a dozvoljeno je reći: "Od Allaha, a zatim od tebe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nemojte govoriti: 'Šta htjedne Allah i šta htjedne taj i taj!', nego recite: 'Šta htjedne Allah, a zatim šta htjedne taj i taj.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem nekim drugim mimo Njega istinito."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Uzvišeni Allah ljubomoran je kada čovjek čini ono što je zabranjeno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je djelo nevjerstva ili je Allahu pridružio druga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Najgori su ljudi, uistinu, oni koje Kijametski dan zatekne u životu i oni koji na kaburima grade hramove (mesdžide)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Šta je ovima pa razdvajaju? Kod Njegovih jasnih ajeta nalaze blagost i zadovoljstvo, a kod manje jasnih ajeta propadaju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Sedam nebesa u odnosu na Kursij su kao sedam dirhema bačenih u okruglu ravnicu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ti ideš sljedbenicima Knjige. Prvo ih pozovi svjedočenju da je samo Allah Bog.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zloslutnja je uistinu ono što te je navelo da nastaviš ili da se vratiš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Podigni glavu, govori, tvoj govor će biti saslušan, traži, dobićeš i zauzimaj se, zauzimanje tvoje biće prihvaćeno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Čuvajte se pretjerivanja, jer je ono uništilo one prije vas.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli sina Merjeminog! Ja sam samo Allahov rob. Zato govorite: 'Allahov rob i Njegov Poslanik!'“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ne otklanja sihr niko osim sihirbaza."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Sedam nebesa i sedam zemalja u šaci Milostivog su poput trunke u vašoj šaci."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kursijj prema 'Aršu je samo poput željezne halke bačene u veliku pustinju na Zemlji.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko će se najviše usrećiti tvojim zauzimanjem?" Rekao je: "Onaj ko iskreno iz svoga srca kaže da nema istinskog Boga, osim Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Propali i stradali su cjepidlake!" (Oni koji bez razloga sebi i drugima otežavaju poslove i ibadete.) Rekao je to tri puta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Namaz čovjeka u džematu se umnogostručava u odnosu na njegov namaz u njegovoj kući ili radnji dvedeset pet puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ukoliko je dobra, reći će: "Požurite sa mnom!" A ako ne bude dobra, reći će: "Teško njoj, kuda ćete s njom (Teško meni kuda ćete sa mnom)?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"O majko Harisova, u Džennetu su mnoge bašče, a tvoj sin je dospio u Firdevsi el-Eala (najljepšu)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kada Allah želi da ukaže milost nekom narodu, usmrti im poslanika prije njih, i učini ga njihovim predvodnikom i prethodnikom (ka Džennetu).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Najbolji dan, u kome se sunce rodilo, jeste petak; toga dana je stvoren Adem, toga dana je uveden u Džennet i toga dana je izašao iz njega.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Na Sudnji dan doći će krupan i ogroman čovjek, koji kod Allaha neće biti težak ni koliko krilo mušice."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Neće se vjernik zasititi znanja koje sluša, sve dok ne završi u džennetu.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Na jednom putovanju s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ljude je zadesila oskudica...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"'Ako bih ja živio dok pojedem ove hurme, to bi dugo potrajalo.', pa ih baci, i krenu na neprijatelja, boreći se sve dok ne poginu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Naredite Ebu Bekru da predvodi ljude u namazu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Kome Allah Uzvišeni želi dobro, stavi ga na kušnju.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah je radi mene oprostio mome ummetu grešku, zaborav i ono na šta budu prisiljeni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Uzvišeni je Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno spuštao objavu, a najviše mu je objavljivao preda samu smrt."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Evo Džibrila, alejhisselam, naziva ti selam.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ja Sam preči da praštam od tebe, pa otpišite dugove mome robe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Sunce će se približiti Božijim stvorenjima na Sudnjem danu tako da će im biti na milju udaljenosti

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ušao je kod mene Allahov Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, i napio se iz otvora zakačene mješine stojeći, pa sam ustala i odrezala otvor mješine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Niko od vas neće biti pravi vjernik, dok mu njegova strast ne bude slijedila ono sa čime sam poslan."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko uradi nešto što nije dio naše vjere, to se odbija.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Krenuće vojska u pohod na Kabu, pa kada budu u mjestu Bejda (prostrani pustinjski dio) progutaće zemlja i prve i posljednje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"O Usama, zar si ga ubio nakon što je rekao: La ilahe illallah- Nema Boga osim Allaha?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je desetak osoba u izvidnicu i postavi im za emira Asima b. Sabita.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Koji je najveći grijeh?' Rekao je: 'Da pripišeš sudruga Allahu, a On te stvorio.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko nanese štetu muslimanu, Allah će mu nanijeti štetu, ko oteža muslimanu, Allah će mu otežati."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ne pripada nam onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Svaki Božiji stvor će biti proživljen u stanju na kojemu je umro"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ljudi će stajati pred Allahom na Sudnjem danu, tako da će nekima znoj dolaziti do ušiju.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Svevišnji Allah reći će na Sudnjem danu: ‘Čovječe, Ja sam se bio razbolio, a nisi Me posjetio!’”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zaista ćete vi vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite ovaj Mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi kuga, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Dok se Ejjub, 'alejhi selam, bez odjeće kupao obasuli su ga skakavci od zlata.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika, a da on nije upozorio svoj narod na lažljivca sa mahanom u očima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Hadis o zauzimanju na Sudnjem danu

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Gatanje na osnovu leta ptica, na temelju povlačenja crta na zemlji i loša predskazanja jesu vid crne magije.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ne traži se Allahovim licem ništa drugo osim dženneta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Najveći grijesi su pridruživanje druga Allahu, nestrahovanje od Allahove zamke i gubljenje nade u Allahovu milosti i pomoć."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Visočanstvo (čast, slava) Moje je svojstvo, a i veličanstvenost (ponos) Moje je svojstvo..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekome mimo svoga oca, a on to zna, a da time nije učinio kufr."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Jedan čovjek je učio suru El-Kehf, a pored njega stajao je konj vezan s dva duga užeta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"O ljudi, budite milostivi prema sebi. Zaista Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Zaista je On sa vama. On čuje i blizu je."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Allah kaže: Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Kada Allah na neki narod spusti kaznu, onda ona obuhvati sve koji se tu nalaze, a na Sudnjem danu će svi biti proživljeni shodno svojim djelima.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kad god musliman zakorači u mesdžid radi namaza i spominjanja Allaha, Allah mu se obraduje, kao što se porodica odsutnog obraduje njegovom dolasku.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Dvije stvari ljude vode u nevjerstvo: ruganje nekome zbog njegovog porijekla i naricanje za umrlim.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Skini je, jer ona će ti uistinu samo slabost povećati. A zaista, kada bi umro a ona bila na tebi, nikada ne bi bio uspio.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Oni su izražavali antipatiju prema svim talismanima, bilo da su bili od Kurana ili nečeg drugog."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Znate li vi ko je muflis?

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Ko obesi talisman, neka mu Allah ništa ne da, a ko obesi morsku školjku (kao amulet), neka mu Allah nikad ne da mira."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko otrgne talisman sa čovjeka, to se tretira kao da je oslobodio roba.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Samo troje djece progovorilo je u kolijevci

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko priželjkuje susret sa Allahom, i On priželjkuje susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Rodbinske veze su isprepleteni povez koji se drži za ogrtač Milostivog. Čuva onoga ko ih čuva, a ne pazi onoga ko ih narušava."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zar nećeš biti zadovoljna da uspostavim vezu sa onim ko je vezan s tobom, i da je prekinem s onim ko je prekine s tobom

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Doista je Uzvišeni Allah stidljiv i pokriva sramotu. Voli stidljivost i pokrivanje, pa kada se neko od vas kupa neka se pokrije."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Havla je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na svoga muža, a ja nisam čula njen govor.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Nema niko da je na uvredu koju čuje strpljiviji od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbljuje ih!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah je Tvorac svakog proizvođača i onoga što proizvede."

Prevedeno na: Engleski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Allah je liječnik, a ti si Ijubazan čovjek. Liječnik je Onaj Koji je stvorio lijek.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kazivanje o Musau i Hidru

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Drugom prilikom Ebu Hurejra je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika da je, učeći ovaj ajet, stavio svoja dva prsta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
“Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li zbog čega ću biti prvak?”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Bosanski Ruski Kineski
"Svakom je čovjeku već određeno mjesto u džehennemu ili džennetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Neće nijedan čovjek optužiti drugog da je grešnik ili nevjernik, a da se to neće vratiti na njega ukoliko ovaj ne bude takav."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Znaj, Ebu Mes'ude, da Allah ima veću moć nad tobom, nego ti nad ovim slugom.' Rekao sam: 'Nikada više neću udariti slugu.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je čovjeka koji nosi žensku odjeću, i ženu koja nosi mušku odjeću."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Jevreji i kršćani ne boje (svoju kosu i bradu), a vi suprotno postupajte.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u čemu nije vjerovao u loše (natprirodne) predznake.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Na Sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji prave likove. Reći će im se: 'Oživite ono što ste pravili!'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Meleki nisu uz družinu sa kojom je pas ili zvono.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Ne kunite se kumirima (et-tavagi) niti svojim očevima.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Burejda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jedan od nas onaj ko se zakune emanetom.“ (Ebu Davud)

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Idi i koga kod sretneš van ove bašte, a da svjedoči Allaha iskreno iz srca, obraduj ga Džennetom.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah je milostiviji prema robovima nego ova žena prema svome djetetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Mu'ezzini će biti najdužih vratova.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Vjerovanje je jemensko i mudrost je jemenska."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Vidio sam Džibrila kod Sidretul-Munteha, imao je šest stotina krila.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Vi ćete ići cijelo ovo vaše poslijepodne i cijelu noć i stići ćete sutra, ako Bog da, do vode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Doista u namazu nije dozvoljeno ništa govoriti od onoga što je ljudsko, nego treba slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
"Nije mi naređeno da gradim velike džamije."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Ebu Hizjeme, šta te dovelo ovamo?”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
“Nijedan čovjek ne treba reći da sam ja bolji od Junusa b. Mettaa.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
“Allahu, oprosti ensarijama, i njihovoj djeci, i djeci njihove djece!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
“Allah je dao da istina bude na Omerovom jeziku i srcu.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
"Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi, i mene mrzi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Hasan i Husejn bit će prvaci džennetskih mladića.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
"O Allahu, ja ga volim, pa ga i Ti zavoli, i voli sve one koji vole njega!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko voli Hasana i Husejna, voli i mene, a ko ih mrzi, i mene mrzi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Vidio sam Džafera kako u Džennetu leti s melekima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
"Svaki umet ima svog povjerenika, a povjerenik našeg umeta je Ebu Ubejda b. el-Džerrah."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Brine me kako ćete živjeti poslije mene! A s vama će strpljiv biti samo onaj ko je istinski strpljiv."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Allahu moj učini ga upućenim, da upućuje i njim uputi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Amr i Hišam, Asovi sinovi, vjernici su.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
"Kada Uzvišeni Allah hoće da usmrti nekoga u nekoj zemlji, učini da tamo ima neku potrebu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada Allah hoće dobro za Svog roba upotrijebi ga prije njegove smrti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Neke karakteristike kaburskog uživanja i kaburske patnje

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Bengalski
Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem: "Poslan sam ovako blizu Sudnjeme danu.", pokazujući na dva ispružena prsta svoje ruke.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski
Neće nastupiti Sudnji dan dok iz zemlje Hidžaza ne izađe vatra koja će osvjetljavati vratove deva u Busri.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski
Pred Sudnji dan moj ummet će imati jednog halifu koji će bogatstvo dijeliti šakom, neće ga brojati.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski
“Ja se odričem svakog muslimana koji se nastani među mnogobošcima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Hidžra ne prestaje dokle god se ratuje sa nevjernicima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski