Lista hadisa

"Allah vam zabranjuje da se kunete vašim očevima."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Šta ti smeta da nas posjećuješ češće nego što to činiš?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ti si sa onim koga voliš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Čovjek je vjere svoga prijatelja, pa zato pazite sa kim se družite!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ružno je da se kaže: "Tražim zaštitu od Allaha i od tebe.', a dozvoljeno je reći: "Od Allaha, a zatim od tebe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem nekim drugim mimo Njega istinito."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Uzvišeni Allah ljubomoran je kada čovjek čini ono što je zabranjeno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je djelo nevjerstva ili je Allahu pridružio druga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Sedam nebesa u odnosu na Kursij su kao sedam dirhema bačenih u okruglu ravnicu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ti ideš sljedbenicima Knjige. Prvo ih pozovi svjedočenju da je samo Allah Bog.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zloslutnja je uistinu ono što te je navelo da nastaviš ili da se vratiš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Čuvajte se pretjerivanja, jer je ono uništilo one prije vas.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne otklanja sihr niko osim sihirbaza."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Sedam nebesa i sedam zemalja u šaci Milostivog su poput trunke u vašoj šaci."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Kursijj prema 'Aršu je samo poput željezne halke bačene u veliku pustinju na Zemlji.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"O majko Harisova, u Džennetu su mnoge bašče, a tvoj sin je dospio u Firdevsi el-Eala (najljepšu)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Neće se vjernik zasititi znanja koje sluša, sve dok ne završi u džennetu.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Na jednom putovanju s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ljude je zadesila oskudica...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Naredite Ebu Bekru da predvodi ljude u namazu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Kome Allah Uzvišeni želi dobro, stavi ga na kušnju.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah je radi mene oprostio mome ummetu grešku, zaborav i ono na šta budu prisiljeni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
Evo Džibrila, alejhisselam, naziva ti selam.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ja Sam preči da praštam od tebe, pa otpišite dugove mome robe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Sunce će se približiti Božijim stvorenjima na Sudnjem danu tako da će im biti na milju udaljenosti

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Niko od vas neće biti pravi vjernik, dok mu njegova strast ne bude slijedila ono sa čime sam poslan."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ko uradi nešto što nije dio naše vjere, to se odbija.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"O Usama, zar si ga ubio nakon što je rekao: La ilahe illallah- Nema Boga osim Allaha?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko nanese štetu muslimanu, Allah će mu nanijeti štetu, ko oteža muslimanu, Allah će mu otežati."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne pripada nam onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Svaki Božiji stvor će biti proživljen u stanju na kojemu je umro"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ljudi će stajati pred Allahom na Sudnjem danu, tako da će nekima znoj dolaziti do ušiju.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Svevišnji Allah reći će na Sudnjem danu: ‘Čovječe, Ja sam se bio razbolio, a nisi Me posjetio!’”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi kuga, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Dok se Ejjub, 'alejhi selam, bez odjeće kupao obasuli su ga skakavci od zlata.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika, a da on nije upozorio svoj narod na lažljivca sa mahanom u očima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Hadis o zauzimanju na Sudnjem danu

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne traži se Allahovim licem ništa drugo osim dženneta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekome mimo svoga oca, a on to zna, a da time nije učinio kufr."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Jedan čovjek je učio suru El-Kehf, a pored njega stajao je konj vezan s dva duga užeta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allah kaže: Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Dvije stvari ljude vode u nevjerstvo: ruganje nekome zbog njegovog porijekla i naricanje za umrlim.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Oni su izražavali antipatiju prema svim talismanima, bilo da su bili od Kurana ili nečeg drugog."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Znate li vi ko je muflis?

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ko otrgne talisman sa čovjeka, to se tretira kao da je oslobodio roba.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Samo troje djece progovorilo je u kolijevci

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah je Tvorac svakog proizvođača i onoga što proizvede."

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
Allah je liječnik, a ti si Ijubazan čovjek. Liječnik je Onaj Koji je stvorio lijek.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Kazivanje o Musau i Hidru

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
“Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li zbog čega ću biti prvak?”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Bosanski Ruski
"Svakom je čovjeku već određeno mjesto u džehennemu ili džennetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Jevreji i kršćani ne boje (svoju kosu i bradu), a vi suprotno postupajte.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Na Sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji prave likove. Reći će im se: 'Oživite ono što ste pravili!'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Meleki nisu uz družinu sa kojom je pas ili zvono.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Ne kunite se kumirima (et-tavagi) niti svojim očevima.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Idi i koga kod sretneš van ove bašte, a da svjedoči Allaha iskreno iz srca, obraduj ga Džennetom.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah je milostiviji prema robovima nego ova žena prema svome djetetu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Mu'ezzini će biti najdužih vratova.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Vjerovanje je jemensko i mudrost je jemenska."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Vidio sam Džibrila kod Sidretul-Munteha, imao je šest stotina krila.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Vi ćete ići cijelo ovo vaše poslijepodne i cijelu noć i stići ćete sutra, ako Bog da, do vode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
"Nije mi naređeno da gradim velike džamije."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Ebu Hizjeme, šta te dovelo ovamo?”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Nijedan čovjek ne treba reći da sam ja bolji od Junusa b. Mettaa.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Allahu, oprosti ensarijama, i njihovoj djeci, i djeci njihove djece!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Allah je dao da istina bude na Omerovom jeziku i srcu.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
"Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi, i mene mrzi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Hasan i Husejn bit će prvaci džennetskih mladića.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
"O Allahu, ja ga volim, pa ga i Ti zavoli, i voli sve one koji vole njega!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko voli Hasana i Husejna, voli i mene, a ko ih mrzi, i mene mrzi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Vidio sam Džafera kako u Džennetu leti s melekima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
"Svaki umet ima svog povjerenika, a povjerenik našeg umeta je Ebu Ubejda b. el-Džerrah."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Brine me kako ćete živjeti poslije mene! A s vama će strpljiv biti samo onaj ko je istinski strpljiv."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Allahu moj učini ga upućenim, da upućuje i njim uputi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Amr i Hišam, Asovi sinovi, vjernici su.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
"Kada Uzvišeni Allah hoće da usmrti nekoga u nekoj zemlji, učini da tamo ima neku potrebu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada Allah hoće dobro za Svog roba upotrijebi ga prije njegove smrti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Neke karakteristike kaburskog uživanja i kaburske patnje

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski
Neće nastupiti Sudnji dan dok iz zemlje Hidžaza ne izađe vatra koja će osvjetljavati vratove deva u Busri.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Pred Sudnji dan moj ummet će imati jednog halifu koji će bogatstvo dijeliti šakom, neće ga brojati.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
“Ja se odričem svakog muslimana koji se nastani među mnogobošcima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Hidžra ne prestaje dokle god se ratuje sa nevjernicima.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski