+ -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جُلسائِه، فقال: «اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، ويَقْضِي الله على لسانِ نَبِيِّه ما أحب». وفي رواية: «ما شاء».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu 'anhu, pripovijeda: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, imao je običaj, kad mu dođe neko sa nekakvim zahtjevom (molbom), okrenuti se prisutnima i kazati: 'Zauzimajte se za njega, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika.'"
Vjerodostojan - Muttefekun alejh

Objašnjenje

Ovaj hadis sadrži jedan veliki princip i ogromnu korist, a ona se ogleda u tome da se rob treba truditi u činjenju dobra, bez obzira da li se rezultat tog dobra ili dio njega ostvario, ili se pak ne postigao željeni cilj i rezultat. U to se ubraja i zauzimanje za one koji imaju određenu potrebu kod vlasti ili uglednih ljudi i čije su potrebe vezane za njih. Veliki broj ljudi neće da se trudi po ovom pitanju, ukoliko ne zna da li će se njihovo zauzimanje ostvariti, pa ih tako prođe velika korist koju su mogli dobiti od Allaha i dobro kojeg su mogli učiniti prema svome bratu muslimanu. Upravo zbog toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je svojim ashabima (drugovima) da budu na pomoći potrebnima i da se kod njega zagovaraju za njih, kako bi stekli nagradu kod Allaha, jer u hadisu stoji: "Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni." Dozvoljeno i pohvalno zauzimanje drago je Allahu i On je njime zadovoljan. Uzvišeni veli: "Ko se bude za dobro zalagao, i on će imati udio u tome." (En-Nisa, 85). A s druge strane, njime čovjek čini dobro prema svome bratu. Također, njegovo zauzimanje može biti uzrokom da dođe do ostvarenja cilja ili jednog njegovog dijela, što je svakako prisutno u praksi. Ulaganje truda u činjenju dobra je samo po sebi dobro, bez obzira da li se cilj ostvario ili ne, a to je i način da se ljudi naviknu na potpomaganje u dobru, te da se utre put ka zauzimanju za druge u pitanjima koja se mogu ostvariti ili za koja postoji pretpostavka da bi se mogla sprovesti u praksi. Dio hadisa: "Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika", znači: Desiće se ono što Allah želi, tj. rezultat će biti ostvaren ili neće, a sve shodno Allahovom znanju o onome što će se desiti. Od ljudi se traži zalaganje za druge i za to djelo postoji nagrada i sevap, bez obzira da li se cilj zalaganja ostvario ili ne.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda