Lista hadisa

Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?'
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas zavoli svoga brata, neka mu to kaže."
عربي Engleski Francuski
"Veliki grijesi su: mnogoboštvo, neposlušnost roditeljima, ubistvo i lažna zakletva (el-jemin el-gamus)."
عربي Engleski Francuski
Onaj ko se brine o udovici i o nevoljniku je poput borca na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
Sustežite se od sedam pogubnih grijeha!
عربي Engleski Francuski
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom.'
عربي Engleski Francuski
"Ne činite svoje kuće grobnicama, i ne činite moj mezar svetilištem. Donosite salavat na mene, jer će on doprijeti do mene ma gdje bili."
عربي Engleski Francuski
"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Francuski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."
عربي Engleski Francuski
Sehl b. Sa'd, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko mi garantira čistotu jezika i spolnog mjesta, ja mu garantiram Džennet." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
Najbolji zikr je: nema Boga osim Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Džennet je bliži svakom od vas nego remen njegove papuče, a i Džehennem, također."
عربي Engleski Francuski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."
عربي Engleski Francuski
„Mu'mina (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, Uzvišeni, ne oprosti dio njegovih grijeha.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
„Džehennem je opkoljen (ograđen-hudžibet) (ovosvjetskim) užicima, a Džennet je opkoljen (ograđen) neprijatnostima.“
عربي Engleski Francuski
"Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu petero: primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu 'jerhamukellah' (Allah ti se smilovao)."
عربي Engleski Francuski
Od Džabira, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje i kada svoj dug traži." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejrea, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome je slugi govorio: 'Kada dođeš siromahu, ne traži od njega (oprosti mu), ne bi li i nama Allah oprostio.', pa je došao Allahu i On mu je oprostio." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
"Ko ode tragati za znanjem, taj je je na Allahovom putu sve dok se ne vrati."
عربي Engleski Francuski
Ako se sukobe dva muslimana sa sabljama i ubica i ubijeni će u Vatru
عربي Engleski Francuski
"Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjive stvari upast će u haram..."
عربي Engleski Francuski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
عربي Engleski Francuski
"Doista se djela vrednuju prema namjerama, i doista svakom čovjeku pripada ono što je naumio."
عربي Engleski Francuski
Neki čovjek je kazao Allahovom Poslaniku, sallallahu a'lejhi ve selleme: "Posavjetuj me!" On reče: "Ne srdi se!" Čovjek nekoliko puta ponovi isto pitanje, i svaki put mu je odgovorio: "Ne srdi se!"
عربي Engleski Francuski
Kad biste se vi oslanjali na Allaha iskrenim tevekkulom (osloncem) opskrbio bi vas kao što opskrbljuje ptice, osvanu gladne a omrknu site.
عربي Engleski Francuski
Kada rob učini neki grijeh, zatim kaže: "Allahu moj, oprosti mi moj grijeh". Allah, tebareke ve teala, kaže: "Moj rob je učinio grijeh, i zna da ima Gospodara Koji prašta grijeh i kažnjava zbog grijeha ako hoće."
عربي Engleski Francuski
“Zaista su pravedni kod Allaha na minberima od svjetlosti; oni koji čine pravdu u svojim presudama, (koji su pravedni) prema svojim obiteljma i onome što im je dato u namjesništvo (na upravu).”
عربي Engleski Francuski
„Da li znate šta je ogovaranje?“ Rekli su: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ Rekao je: „Da spomeneš svoga brata po onome što ne voli.“
عربي Engleski Francuski
"Doista ljudi uzimaju imetak bespravno, pa će im pripasti vatra na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se pretpostavke, doista je pretpostavka najlažniji govor."
عربي Engleski Francuski
"Svaki je čovjek grešnik, a najbolji grješnici jesu oni koji se kaju za grijehe."
عربي Engleski Francuski
Svako dobro djelo je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Nemoj potcjenjivati nijedno dobro djelo, pa makar da vedrog lica sretneš svoga brata.“
عربي Engleski Francuski
"Nije snažan onaj ko se dobro hrve, već je snažan onaj ko srdžbu savlađuje."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko poziva da se čini dobro imat će nagradu sličnu onoj koju će imati onaj ko radi isto to dobro."
عربي Engleski Francuski
"Ne vrijeđajte mrtve, oni su zaista našli ono što su pripremili."
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno muslimanu izbjegavati brata muslimana duže od tri dana; susretnu se, a glavu okreću jedan od drugog. Bolji od njih dvojice jest onaj koji prvi nazove selam.
عربي Engleski Francuski
"U Džennet neće ući onaj ko prekida rodbinske veze."
عربي Engleski Francuski
"U Džennet neće ući klevetnik."
عربي Engleski Francuski
"Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu."
عربي Engleski Francuski
"Rob je najbliži Gospodaru dok je na sedždi, pa na sedždi učite što više dova."
عربي Engleski Francuski
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka poštuje svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko nije milostiv prema ljudima, neće ni Allah biti milostiv prema njemu."
عربي Engleski Francuski
"Allahu najmrži ljudi jesu oni koji se u prepirci i sporu žestoko svađaju."
عربي Engleski Francuski
"Četiri su riječi Allahu najdraže i kojom god počneš, nećeš biti na gubitku: subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber."
عربي Engleski Francuski
"Najviše što će ljude uvoditi u Džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje."
عربي Engleski Francuski
"Stid je dio vjerovanja."
عربي Engleski Francuski
"Dvije rečenice lahke su za izgovoriti na jeziku, teške su na mizanu i drage su Milostivom Allahu. Te rečenice su: Subhanellahi ve bi hamdihi (Slavljen i hvaljen neka je Allah) i Subhanellahil-azim (Slavljen neka je Uzvišeni Allah)."
عربي Engleski Francuski
"Allahu nema ništa plemenitije od dove."
عربي Engleski Francuski
"Ko zaštiti čast svog brata muslimana kad on nije prisutan, Allah će mu na Sudnjem danu zaštititi lice od Vatre."
عربي Engleski Francuski
“Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.”
عربي Engleski Francuski
"Ko kaže: 'La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve' ala kulli šej'in kadir' (Nema drugog boga, osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan) - deset puta, kao da je oslobodio četiri roba od Ismailovog potomstva."
عربي Engleski Francuski
"Allah pouči vjeri onog kome želi dobro."
عربي Engleski Francuski
Allah doista voli (Svoga) roba koji je bogobojazan, neovisan i povučen (od svijeta).
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odbijao ponuđeni miris.
عربي Engleski Francuski
"Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni koji su dobri (lijepo se ponašaju) prema svojim ženama."
عربي Engleski Francuski
"U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude unakaženo (manjkavo)."
عربي Engleski Francuski
„Zaista je Allah Uzvišeni zadovoljan čovjekom koji, kada nešto pojede, zahvali Allahu Uzvišenom na tome ili kada nešto (od dozvoljenih pića) popije, zahvali Allahu Uzvišenom na tome.“
عربي Engleski Francuski
"Zaista, vjernik ljepotom svoga ponašanja dostiže stepen postača i klanjača."
عربي Engleski Francuski
Zaista su među vama najbolji oni koji su najljepšeg ponašanja.
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."
عربي Engleski Francuski
"Nisam ostavio iza sebe teže iskušenje po muškarce od iskušenja žena."
عربي Engleski Francuski
"Olakšavajte, a ne otežavajte, i obradujte, a nemojte tjerati ljude."
عربي Engleski Francuski
“Onom ko odsjedne na nekom mjestu i izgovori ove riječi: ‘Utječem se pomoću Allahovih savršenih riječi od zla svega što je stvorio!’ neće na tom mjestu ništa nauditi.”
عربي Engleski Francuski
"Niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od djeteta, roditelja i svih ljudi."
عربي Engleski Francuski
"Da kažem: 'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber', draže mi je od svega što sunce obasjava."
عربي Engleski Francuski
"Ko noću prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekara, to će mu biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
"Ko prouči jedno slovo iz Kur'ana imat će za to dobro djelo, a za dobro djelo dobit će se deseterostruka nagrada. Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, nego, elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo."
عربي Engleski Francuski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Francuski
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio el-kaze' (brijanje jednog dijela glave).
عربي Engleski Francuski
“Zabranjen nam je tekelluf (pretjerivanje, izvještačenost)."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog roba koji iskreno iz srca svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, a da ga Allah neće zabraniti Vatri.
عربي Engleski Francuski
„Bio sam kao dječak pod skrbništvom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i moja je ruka kružila po sahanu, pa mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Dijete, izgovori bismilu, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.' Nakon toga, to je postao način kako jedem.“
عربي Engleski Francuski
Kada jedan od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije desnom rukom, doista šejtan jede lijevom rukom i pije lijevom rukom.
عربي Engleski Francuski
"Ne oblačiet svilu i brokat, ne pijte iz zlatnog i srebrenog posuđa i ne jedite iz njihovih posuda. To je za njih na ovom svijetu a vama na budućem."
عربي Engleski Francuski
Nemojte oblačiti svilu, doista onaj ko je obuče na dunjaluku neće je obući na Ahiretu.
عربي Engleski Francuski
Muavija, radijallahu anhu, jednom je prilikom došao u džamiju, gdje je zatekao ljude u halki i upitao ih: "Šta vas je okupilo?" "Sakupili smo se da spominjemo Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
"Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putu, pa sam se sagnuo da mu skinem mestve, a on mi reče: 'Ostavi ih, ja sam ih zaista obukao čiste', a zatim je potrao po njima."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, može li neko od nas spavati kada je džunub?" Kazao je: "Može, ako se abdesti neka legne spavati."
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
"Kada čovjek spomene Uzvišenog Allaha prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan svojim drugovima kaže: "Nema vam noćas konaka i večere.", a ako uđe ne spominjući Uzvišenog Allaha pri ulasku, šejtan kaže: "Pronašli ste konačište."
عربي Engleski Francuski
"Pazite porodicu Muhammedovu, sallallahu 'alejhive sellem!"
عربي Engleski Francuski
„Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žena.“
عربي Engleski Francuski
"Stid ne donosi osim dobro."
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.
عربي Engleski Francuski
"Ti si sa onim koga voliš."
عربي Engleski Francuski
"Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavca miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavac miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris."
عربي Engleski Francuski
Šehr b. Haušeb zapitao je Ummu Seleme, radijallahu 'anha: "Majko pravovjernih, koju dovu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, najčešće učio kada je bio kod tebe?" "Najčešće je učio: 'O Ti Koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri!'"
عربي Engleski Francuski
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Francuski
"Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom Uzvišenim, bez ijednog grijeha."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Rekao je Allah, džellešanuhu: 'Za Mog roba vjernika kojem Ja uzmem nekog bliskog (voljenog), a on se strpi i nada se nagradi nema druge nagrade kod Mene osim dženneta.'"
عربي Engleski Francuski
"Ne proklinjite sebe, vašu djecu i imetke, jer proklinjanje se može podudariti s vremenom u kojem Allah prima dovu, pa vam se proklinjanje može primiti."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: 'Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!"' Muttefekun 'alejhi. U Muslimovom predanju kaže se: "Dova se prima sve dok čovjek ne bude molio grijehom, prekidanjem rodbinskih odnosa, i dok ne bude požurivao.” “A šta je požurivanje, Allahov Poslanice?”, neko upita. “Požurivanje je da kaže: ‘Molio sam i molio, pa mi se dova nije primila.’, i tada se ražalosti i prestane učiti dovu."
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Koja će dova najprije biti primljena?“ On reče: “Ona koja se uputi u posljednjem djelu noći i krajem obaveznih namaza.“ (Tirmizi, i kaže da je hadis hasen)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Abdullah b. 'Amr b. 'As, radijallahu 'anhuma, rekao: "Jedan čovjek prišao je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao: 'Zavjetujem ti se na hidžru i džihad, nadajući se nagradi od Allaha, džellešanuhu.' Alejhisselam mu reče: 'Je li ti jedno od roditelja živo?' 'Jesu, oboje.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Da li ti uistinu želiš nagradu od Allaha?' 'Da.', odgovori on. 'Onda se vrati svojim roditeljima i pazi na njih i lijepo se ponašaj prema njima', reče Alejhisselam.'" (Muttefekun alejhi) Ovo je Muslimov rivajet, a po drugom rivajetu, koji prenosi i Buhari: "Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i zatražio od njega dozvolu da krene u džihad. Na to ga Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, upita: 'Jesu li ti živi roditelji?' 'Jesu.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Idi njima, tvoj džihad je da sa njima budeš.'"
عربي Engleski Francuski
"Najbolji novac koji čovjek potroši jest onaj novac koji potroši za svoju obitelj, novac koji potroši za izdržavanje svoje (ratne) životinje na Allahovom putu i novac koji potroši na svoje drugove na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas vidi san koji mu se dopadne, neka zna da je od Allaha, dž.š., pa neka Mu se zahvali i neka ga ispriča!"
عربي Engleski Francuski
"Čudan li je primjer vjernika! Svako stanje u kojem se nađe je dobro za njega, a to nije slučaj ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost on se na njoj zahvali, pa zato biva nagrađen, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi pa i za to bude nagrađen."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi kihnuo, stavljao ruku ili odjeću na svoja usta i spustio glas"
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vas obavijestim čega se za vas plašim više od Mesiha Dedžala?" Rekoše: "Da, Allahov Poslaniče." On reče: "Skriveno pridruživanje Bogu drugog božanstva (širk). Čovjek ustane da klanja pa uljepšava svoj namaz pošto vidi da ga neko posmatra."
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek i bačen u vatru, pa će mu ispadati crijeva, a on će oko njih kružiti, kao što magarac kruži oko mlina. Stanovnici džehennema sakupit će se oko njega i upitati ga: 'Čovječe, šta je s tobom? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla?' On će odgovoriti: 'Da, naređivao sam dobro, a nisam ga radio, i odvraćao sam od zla, a radio sam ga.'"
عربي Engleski Francuski
"Nemojte moj mezar učiniti mjestom stalnog okupljanja i nemojte svoje kuće u mezarluke pretvarati. Donosite na mene salavat, jer mi vaš selam dolazi bez obzira gdje vi bili."
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
Ko odgoji dvije kćeri, i o njima se brine dok ne odrastu doći će na Sudnjem danu, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta.
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!"
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je posao Allahu najdraži, a on odgovori: 'Klanjanje namaza u njegovom vremenu. 'A onda?', upitah. 'Činiti dobro svojim roditeljima.' odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
"Ovo je kamen koji je bačen u džehennem prije sedamdeset godina. Sve do sada je padao do njegovog dna."
عربي Engleski Francuski
Jedan čovjek jeo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, lijevom rukom, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Jedi desnom." On reče: "Ne mogu.", a Poslanik mu reče: "Ne mogao!", a nije ga spriječilo ništa da to učini osim oholosti. Više nikada nije mogao dići ruku do usta.
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
"Bio sam kod Seida b. Džubejra, i on je rekao: 'Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?' 'Ja', odgovorio sam, a zatim sam nastavio: 'Ja nisam bio na namazu, nego sam ujeden (ujela me otrovnica).'"
عربي Engleski Francuski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Francuski
Sutra ću predati zastavu čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika i koga voli Allahov i Njegov Poslanik. Allah će dati pobjedu pod njegovim vođstvom.
عربي Engleski Francuski
Ko je taj što se zaklinje Mojim imenom da Ja neću oprostiti tome i tome? Njemu sam već oprostio, a tebi djela poništio!
عربي Engleski Francuski
"Nijedna duša neće biti bespravno ubijena a da dio odgovornosti za tu krv ne snosi sin Ademov jer je on prvi koji je počinio ubistvo."
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: "Čovjek izgovori riječ na koju i ne obraća pažnju, a zbog nje će biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada."
عربي Engleski Francuski
Ko prilikom izlaska iz svoje kuće rekne: 'Bismillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi' (U ime Allaha, u Allaha se uzdam i na Njega se oslanjam, nema nikakve promjene niti snage, osim sa Allahom, dž.š.), njemu se rekne: "Upućen si, zaštićen si, sačuvan si, i od njega se šejtan udalji."
عربي Engleski Francuski
Bojte se Allaha, klanjajte pet namaza, postite mjesec, dajite zekat i budite poslušni svojim vođama, ući ćete u Džennet svoga Gospodara.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas sretne svoga brata muslimana, neka mu nazove selam; ako ih razdvoji drvo, zid ili kamen, neka mu ponovo nazove selam kada se sretnu."
عربي Engleski Francuski
"Zar ne biste željeli da vas uputim na djelo radi kojeg Allah briše grijehe i podiže stupnjeve?" Oni rekoše: "Svakako, Allahov Poslaniče." On reče: "Upotpunjavanje abdesta u teškim periodima, mnoštvo koračanja prema džamijama i iščekivanje namaza nakon namaza. To vam je istinsko bdijenje na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vašeg Gospodara
عربي Engleski Francuski
Ja znam riječ zbog koje bi, kad bi je ovaj izgovorio, otišlo od njega ono što osjeća. Kad bi rekao: 'E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim', otišlo bi od njega ono što osjeća.'
عربي Engleski Francuski
"Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna, i plači nad svojim grijehom.", odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Francuski
"Ko želi da gleda dženetliju, neka gleda u ovog čovjeka!"
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Da dunjaluk vrijedi u Allaha onoliko koliko vrijedi krilce mušice, ne bi kafir na njemu popio ni gutljaj vode.'"
عربي Engleski Francuski
"Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!"
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prvaci su muferriduni.“ “Ko su muferriduni”, upitaše ashabi. On reče: “To su muškarci i žene koji mnogo Allaha spominju.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
Dva oka neće doticati džehenemska vatra: oko koje je plakalo iz straha i skrušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu.'
عربي Engleski Francuski
Ka'b b. Ijjad, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaka zajednica ima svoja iskušenja, a iskušenje mog umeta jest u imetku.“ (Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra je kazivao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji (svoje) grijehe javno čine. U javno činjenje grijeha spada (to) da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu je to Allah pokrio, nekoga zovne i kaže: 'Sinoć sam uradio to i to', tako da zanoći prekriven zaštitom svoga Gospodara, a osvane skidajući Allahovu zaštitu sa sebe.'"
عربي Engleski Francuski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."
عربي Engleski Francuski
Od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je on čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tri dana prije smrti veli: "Nemoj da iko od vas umre, a da nema lijepo mišljenje o Allahu." Muslim
عربي Engleski Francuski
“U noći moga isra'a susreo sam Ibrahima, alejhisselam, i on mi rekao je: ‘O Muhammede, prenesi od mene selam svome ummetu, i obavijesti ga da je u Džennetu dobra i lijepa zemlja, pitka voda; da je on prostrana nizija, i da je njegovo sjemenje (kojim se sije): 'Subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber.'” (Slavljen je Allah, sva hvala pripada Allahu, nema drugog Boga, osim Allaha i Allah je najveći).
عربي Engleski Francuski
"Od poslanstva nije ostalo ništa osim el-mubešširata."
عربي Engleski Francuski
„Da imam zlata koliko je brdo Uhud, ne bi me radovalo da prođe treća noć, a da od toga imam i jedan dinar - osim da nešto ostavim za (izmirenje) dug(a)."
عربي Engleski Francuski
Ako je tako kao što kažeš, to je onda kao da ih hraniš žeravicom i sve dok god budeš tako postupao, neprestano ćeš (protiv njih) imati pomagača od Uzvišenog Allaha.'
عربي Engleski Francuski
"Dunjaluk prema Ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst sa čime se vraća."
عربي Engleski Francuski
Nema nijedne skupine koja ustane sa sijela na kojem nisu spominjali Allaha, subhanehu ve teala, a da neće ustati kao da su bili za trpezom na kojoj je bila lešina magarca, i oni će zbog toga zažaliti (što nisu spominjali Allaha).
عربي Engleski Francuski
Kada bih imao zlata koliko brdo Uhud, ne bi mi pričinjavalo radost da nakon tri dana kod mene od toga ostane koliko dinar, osim onoga što bih ostavio za vraćanje duga, a da ga ne bih podijelio među Allahovim robovima.
عربي Engleski Francuski
Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.
عربي Engleski Francuski
Zaista se, nakon mene, za vas plašim i onog što će vam se otvoriti od dunjalučkih ljepota i ukrasa.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: "Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, došao je jedan čovjek i upitao ga: 'O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči da se prema njemu lijepo ophodim?' Poslanik reče: 'Tvoja majka.' Čovjek tada reče: 'Ko poslije nje?' 'Tvoja majka', odgovori on. 'Ko poslije nje?', ponovo upita čovjek. 'Tvoja majka', ponovo odgovori Poslanik. Čovjek ponovo upita: 'Ko poslije nje?' Poslanik tada reče: 'Tvoj otac!'" (Muttefekun alejhi) A u jednom drugom rivajetu stoji: "O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje druženje i lijepo ponašanje prema njemu?" Poslanik reče: "Tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoj otac."
عربي Engleski Francuski
„Ko na Allahovom putu žrtvuje dvoje (od svoga dobra), vikne se sa svih vrata Dženneta: 'Božiji robe, to je veliko dobro! Ako je bio od onih koji su redovno obavljali (farz i nafila) namaze, pozvat će se sa namaskih vrata; borci za vjeru će biti pozvani sa vrata džihada...
عربي Engleski Francuski
"Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi" ili je rekao: "...kao da me je vidio na javi, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik."
عربي Engleski Francuski
Najmanju kaznu stanovnika Džehennema imat će na Sudnjem danu čovjek kojemu se pod noge stave dvije žerave od čije vreline će vriti mozak, a on će smatrati da niko nije žešće kažnjen od njega, iako je sa najslabijom kaznom od sviju njih.
عربي Engleski Francuski
„Mejjita (mrtvaca) prati troje: njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se njegova porodica i njegov imetak, a sa njim ostaju njegova djela.'“
عربي Engleski Francuski
"Jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj."
عربي Engleski Francuski
"Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jedan dio spustio je na Zemlju. Od tog dijela dolazi i međusobna samilost među stvorenjima, tako da i životinja pazi gdje će stati nogom, iz bojazni da ne zgazi svoje mladunče."
عربي Engleski Francuski
Boj se Allaha gdje god da si, i poslije svakog lošeg djela učini dobro djelo koje će obrisati loše, i prema ljudima se lijepo ophodi.
عربي Engleski Francuski
Odreci se dunjaluka volit će te Uzvišeni Allah, a odreci se onoga što je u rukama ljudi volit će te i ljudi.
عربي Engleski Francuski
"Dobročinstvo je ljepota naravi, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi."
عربي Engleski Francuski
"Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji."
عربي Engleski Francuski
Doista Uzvišeni Allah prima pokajanje Svoga roba do smrtnog časa.
عربي Engleski Francuski
"Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima kada je rekao: 'O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela činite.'"
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah pruža Svoju ruku noću kako bi se pokajao onaj ko zgriješi danju, a pruža Svoju ruku danju kako bi se pokajao onaj ko zgriješi noću, i tako sve dok ne izađe Sunce sa zapada.
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi, koji je često postio, kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li da postim dok sam na putovanju?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Ako hoćeš, posti."
عربي Engleski Francuski
"Ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, nije dozvoljeno da putuje u trajanju od jednog dana i jedne noći, a da sa njom ne bude mahrem."
عربي Engleski Francuski
"Zar Allah nije i vama omogućio da sadaku djelite? Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako 'elhamdulillah' je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, podsticanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka."
عربي Engleski Francuski
„U ono što je svijet od prijašnjih vjerovjesnika zapamtio spadaju i riječi: 'Ako te nije stid, čini šta hoćeš.'“
عربي Engleski Francuski
"Budi na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik u prolazu."
عربي Engleski Francuski
"Ne zavidite jedan drugom, ne podižite cijenu robe (ne želeći je kupiti) jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa (ne svađajte se), ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi robovi, budite prava braća."
عربي Engleski Francuski
O Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati." On mu je rekao: "Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.
عربي Engleski Francuski
Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sam sebi.
عربي Engleski Francuski
Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.
عربي Engleski Francuski
"Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. Ko olakša svome dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti na dunjaluku i na Ahiretu."
عربي Engleski Francuski
Tako mi Allaha, ja tražim oprost od Allaha, i kajem Mu se u jednom danu više od sedamdeset puta.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od Njega oprost, doista se ja kajem Allahu u jednom danu stotinu puta.
عربي Engleski Francuski
"Ko bude uskraćen od blagosti (ljubaznosti), uskraćen je od svakog dobra."
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehenemskoj vatri, ili kome je vatra zabranjena (ulazak u nju)? Zabranjena je svakom bliskom, ljubaznom, blagom i lahkom (čovjeku)."
عربي Engleski Francuski
„Odjeća (donji dio odjeće, izar) muslimana treba biti do polovine potkoljenice. Nema grijeha ukoliko bude i duži od polovine potkoljenice, do nožnih članaka. Sve ispod toga će biti u Vatri. Ko spusti svoj plašt iz oholosti, Allah ga neće pogledati.'“
عربي Engleski Francuski
"Nikada Resulullah, sallallahu 'alejhi ve selleme, nije hranu pokudio; ako bi mu se dopala, jeo bi, a ako ne bi, ostavio bi je!"
عربي Engleski Francuski
"Ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidžra meni."
عربي Engleski Francuski
"Kada god musliman uputi dovu, Allah mu je primi, ili ga u veličini te dove zaštit odi zla, ukoliko ne moli za grijeh niti prekidanjee rodbinskih veza.” “Znači, trebamo učiti dove što više!?”, upita neko od prisutnih. “Allah još više dovu prima”, odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem (Tirmizi.) Hakim je zabilježio ovaj hadis preko Ebu Seida sa dodatkom: "...ili mu Allah pripremi istu nagradu."
عربي Engleski Francuski
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio u tegobi: "Samo je Allah Bog, Uzvišeni i Blagi. Samo je Allah Bog, Gospodar Arša veličanstvenog. Samo je Allah Bog, Gospodar nebesa, Gospodar Zemlje i Gospodar Arša plemenitog!" (Muttefekun alejh)
عربي Engleski Francuski
“Kad čovjek zijeva, neka svoju ruku stavi na usta."
عربي Engleski Francuski
"Nepravda je tmina na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
"Psovanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je nevjerstvo."
عربي Engleski Francuski
"Šest je prava muslimana prema drugom muslimanu: kada ga sretneš, nazovi mu selam, kada te pozove (na svadbu i slično), odazovi mu se, kada ti traži savjet, posavjetuj ga, kada kihne pa zahvali Allahu, nazdravi mu; kada bude bolestan, obiđi ga, a kada umre, otiđi mu na dženazu."
عربي Engleski Francuski
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Francuski
„Ne nazivajte prvi selam jevrejima i kršćanima, a kada nekog od njih sretnete na putu navedite ga na tiješnji dio."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas obuva obuću, neka počne sa desnom, a kada skida neka počne sa lijevom, neka mu bude desna prva koju će obući, a zadnja koju će skinuti."
عربي Engleski Francuski
„Neka niko od vas ne hoda u jednoj cipeli; neka obuje na obje noge ili neka obje skine."
عربي Engleski Francuski
"Allah neće pogledati u čovjeka koji iz oholosti pusti da mu se odjeće vuče."
عربي Engleski Francuski
„Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman.“
عربي Engleski Francuski
„Veliki je grijeh da čovjek vrijeđa svoje roditelje.“ Neko upita: Allahov Poslaniče, zar neko vrijeđa svoje roditelje?!" On reče: "Da, vrijeđa nečijeg oca ili majku, pa mu ovaj uzvrati."
عربي Engleski Francuski
Ko prisluškuje razgovor ljudi, a njima je to mrsko, na Sudnjem danu će mu biti saliveno rastopljeno olovo u uši.
عربي Engleski Francuski
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Francuski
"Je li rukovanje bilo poznato među ashabima - drugovima Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme?"
عربي Engleski Francuski
Hoćeš li da ti kažem koje su najdraže riječi Allahu?'
عربي Engleski Francuski
Škrtac je onaj u čijem prisustvu budem spomenut, pa na mene ne donese salavat.
عربي Engleski Francuski
Ko nakon jela kaže: "Neka je hvaljen Allah koji me je ovim nahranio, i dao mi opskrbu bez moje snage i moći.", biće mu oprošteni prethodni grijesi.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se boji - ići će na početku noći, a ko krene na početku noći dospjeće do staništa. Božija roba je skupocjena, Božija roba je Džennet."
عربي Engleski Francuski
Ko bude nosio luk i strijele dok hoda našim mesdžidima i pijacama neka to pričvrsti uz tijelo ili neka rukom drži vrhove strijela, kako ne bi povrijedio nekoga muslimana.
عربي Engleski Francuski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Francuski
„Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su od većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, da ne griješite, Allah bi vas uništio i stvorio bi narod koji griješi i traži oprosta od Allaha Uzvišenog, pa bi im On opraštao.
عربي Engleski Francuski
O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!
عربي Engleski Francuski
"Tog dana će džehennem biti dovučen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi, na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji ga vuku."
عربي Engleski Francuski
Allahu, oprosti mi sve grijehe, male i velike, ranije i kasnije, javne i tajne.
عربي Engleski Francuski
"Dova između ezana i ikameta se ne dobija."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, sačuvaj vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru, oprosti mi grijehe i neznanje, pretjerivanje u postupcima mojim, i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Gospodaru, oprosti mi zbilju i šalu, pogrešku i namjeru, jer sve to je pri meni. Gospodaru, oprosti mi prijašnje i kasnije grijehe, ono što učinih tajno i javno i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Ti Svom rahmetu približuješ onoga koga Ti hoćeš, a od njega udaljuješ onoga koga hoćeš, i Ti nad svim imaš moć."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao ove riječi kada je omrkavao i osvanjivao: “Allahumme inni es'elukel-afijete fi dini, ve dunjaje, ve ehli, ve mali, Allahummestur avrati, ve amin rev'ati, vahfazni min bejni jedejje, ve min halfi, ve an jemini, ve an šimali, ve min fevki, ve euzu bi azametike en ugtale min tahtii / Allahu moj, tražim od Tebe zdravlje u mojoj vjeri, ovosvjetskim poslovima, porodici i imetku. Allahu moj, pokrij moje nedostatke i umiri moje strahove, i sačuvaj me s moje prednje i stražnje strane, i sa desne i sa lijeve strane, i iznad mene, a Tvojoj se veličini utječem da budem zgrabljen odozdo.“
عربي Engleski Francuski
Allahumme inni es'eluke minel-hajri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve ma lem e'alem, ve e'uzu bike mineš-šerri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve malem e'alem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio je ovu dovu: "Gospodaru moj, utječem Ti se od prolaska Tvojih blagodati, promjene Tvoje zaštite, Tvoje iznenadne kazne i sve Tvoje srdžbe."
عربي Engleski Francuski
"Allahumme innii e'uzu bike min galebetid-dejni, ve galebetil-'aduvvi, ve šemateti-l-e'adai."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je, kada bi osvanuo, govorio: 'Allahumme bike asbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da osvanemo, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo, i Tebi se vraćamo). A kada bi omrkao, rekao bi: Allahumme bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo i Tebi se vraćamo)."
عربي Engleski Francuski
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu proklinjači neće bit šefa'adžije niti šehidi."
عربي Engleski Francuski
"Doista se vaš Gospodar stidi i plemenit je; stidi se da ruke roba koje mu podigne, tražeći nešto, vrati prazne."
عربي Engleski Francuski
"Pazite se sjedenja po putevima!" Rekoše: "Allahov Poslaniče, prisiljeni smo da nekad sjedimo i razgovaramao." Reče: "Ako to odbijate, onda makar dajte putu njegovo pravo!" Upitaše: "A šta je njegovo pravo?" Reče: "Obaranje pogleda, neuznemiravanje, vraćanje Selama, naređivanje dobra i zabranjivanje zla."
عربي Engleski Francuski
Najčešća Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, dova bila je: “Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri!”
عربي Engleski Francuski
"Najbolji istigfar je da rob kaže: 'Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene 'abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike 'alejje ve ebu'u bi zenbii fagfirlii, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente! – Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema Boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.'“
عربي Engleski Francuski
Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, i zaista, dobročinstvo vodi ka Džennetu.
عربي Engleski Francuski
Nijedna skupina se neće sastati na jednom mjestu bez spominjanja Allaha i bez donošenja salavata na Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a da se na Sudnjem danu neće kajati.
عربي Engleski Francuski
"Teško onome ko priča lažne priče kako bi druge nasmijao, teško njemu, teško njemu!"
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni kaže: “Ja sam sa Svojim robom sve dok Me spominje i dok se zbog Mene pokreću njegove usne.'“
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne odbijajte ponuđeni miris, jer se lahko nosi a ugodno miriše." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se nepravde, jer je nepravda tama Sudnjeg dana. Čuvajte se tvrdičluka, jer je tvrdičluk upropastio narode prije vas, to ih je natjeralo na međusobno krvoproliće, i da ohalale ono što im je bilo haram."
عربي Engleski Francuski
“Ja garantiram kuću u predgrađu Dženneta onome koji se kloni rasprave iako je u pravu.
عربي Engleski Francuski
Jedan je čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Šta je u islamu najbolje?" On mu reče: "Da hraniš gladne i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ."
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, upitan o onome šta najviše uvodi ljude u Džennet, pa odgovori: 'Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje).' Potom je upitan što najviše uvodi ljude u Džehennem, pa je rekao: 'Usta i spolni organ.'"
عربي Engleski Francuski
Ko podijeli sadaku u vrijednosti jedne datule (hurme) od svoje dobre (poštene) zarade - a Allah i ne prima, nego samo dobro - Allah će mu je primiti Svojom desnicom, a potom joj za njenog vlasnika (dobročinitelja) podizati vrijednost, kao što svaki od vas uzagaja svoje ždrijebe, dotle dok ne postane kao brdo.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio leći puhnuo bi u dlanove i proučio El-Mu'avvizetejn (El-Felek i En-Nas), a zatim bi rukama potrao po tijelu.
عربي Engleski Francuski
Hvaljen neka je Allah Koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i utočište nam dao. Koliko je onih koji nemaju ni zaštitnika ni utočišta!
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je volio učiti sveobuhvatne dove, a druge je ostavljao."
عربي Engleski Francuski
Tri dove su, bez sumnje, primljene (uslišane): dova mazluma - onoga kome je nepravda učinjena...
عربي Engleski Francuski
"Sa trojicom Allah neće na Sudnjem danu govoriti, niti će ih očistiti (od grijeha), niti će u njih pogledati..."
عربي Engleski Francuski
Reci: 'Allahu moj, uputi me i učini ispravnim.'
عربي Engleski Francuski
„Allahu je najmrže (ahne'a) ime čovjeka koji se nazove Melikul-Emlak (Vladar vladara). A nema Vladara osim Allaha.“
عربي Engleski Francuski
"Zakletva koristi u prodaji robe, ali se njome uklanja berićet zarade."
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vam kažem šta je prava laž?! To je kleveta koja se pronosi među ljudima!"