+ -

عن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفلح من أسلم وكان رزقُهُ كَفَافًا وقَنَّعَهُ الله بما آتاه». وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طُوبَى لمن هُدِيَ للإسلام، وكان عَيْشُهُ كَفَافًا وقَنِعَ».
[صحيحان] - [حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: رواه مسلم. حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Od Abdullaha b. Amra b. el-Asa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sretan je i spašen onaj koji je primio islam, kome je njegova opskrba tolika da mu je dovoljna i kome je Allah dao da je zadovoljan onim što ima." Ebu Muhammed Fedala b. Ubejd el-Ensari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Blago (tuba) onome ko bude upućen u islam, ko bude imao potrebnu opskrbu i njome bude zadovoljan."
Hadis je sahih sa svoja dva lanca prenosilaca - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

Tuba je drvo u džennetu, a to je, ustvari, radosna vijest onome ko bude usmjeren ka islamu, kome je ono što ima dovoljno da živi, pa ga ne odvraća od obaveza i ne čini onim ko prelazi granice. Dakle, vid potpune blagodati jest da Allah čovjeka opskrbi onim što mu je dovoljno i da mu uskrati ono što bi ga učinilo oholnikom koji prelazi granice.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Tagalog Kurdski
Prikaz prijevoda