عن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفلح من أسلم وكان رزقُهُ كَفَافًا وقَنَّعَهُ الله بما آتاه». وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طُوبَى لمن هُدِيَ للإسلام، وكان عَيْشُهُ كَفَافًا وقَنِعَ».
[صحيحان] - [حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: رواه مسلم. حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: «قَدْ أَفَلَحَ مَن أَسلَم وكَانَ رِزقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّه بِمَا آتَاهُ»: «کسی که اسلام آورده و روزی اش کفافِ زندگی اش را می کند و الله متعال او را به آنچه به وی بخشيده، قانع کرده است، رستگار می باشد». از ابومحمد فضاله بن عبيد انصاری رضی الله عنه روايت است که از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنيده که فرمودند: «طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإِْسلام، وَكَانَ عَيْشهُ كَفَافًا وَقَنِعَ»: «خوشا به حالِ کسی که به اسلام هدايت يافته و از روزیِ کافی برای گذران زندگی اش برخوردار است و به آن قانع می باشد».
هر دو روایت آن صحیح است - به روایت ترمذی

شرح

طوبی درختی در بهشت و بشارتی است برای کسی که توفیق اسلام آوردن یافته و رزق و روزی به اندازه ی کفایت دارد که نه او را به خود مشغول می کند و نه باعث طغیانش می شود. و اینکه الله متعال به انسان چنان روزی بدهد که او را کفایت کند و از طغیان و سرکشی باز دارد، درحقیقت نعمت را بر انسان تمام کرده است.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی بنگالی چینی تجالوج الهندية الكردية
مشاهده ترجمه ها