عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
المزيــد ...

از ابوهريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفقْتَهُ علَى أَهْلِك، أَعْظمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ»: «ديناری در راه الله انفاق می کنی؛ ديناری در راه آزاد کردن برده ای می بخشی؛ ديناری به بينوايی صدقه می دهی و ديناری خرجِ خانواده ات می کنی؛ در اين ميان پاداش نفقه ای که به خانواده ات داده ای، از همه بزرگ تر (و بيشتر) است».
[صحیح است] - [به روایت مسلم]

شرح

رسول الله صلی الله علیه وسلم توضیح می دهد که انفاق و نیکی انواع زیادی دارد؛ از جمله انفاق برای جهاد در راه الله، انفاق برای آزادی بردگان، انفاق به مساکین، انفاق به خانواده و زیردستان؛ اما در این میان برترین انفاق را انفاقی معرفی می کند که به خانواده باشد؛ چون نفقه دادن به همسر و فرزندان واجب است و اجر و پاداش انفاقِ واجب بزرگ تر از اجر و پاداش انفاقِ مستحب می باشد.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی بنگالی چینی تجالوج الهندية الهوسا
مشاهده ترجمه ها