Podkategorije

Lista hadisa

"Doista ljudi uzimaju imetak bespravno, pa će im pripasti vatra na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
„Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žena.“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Da dunjaluk vrijedi u Allaha onoliko koliko vrijedi krilce mušice, ne bi kafir na njemu popio ni gutljaj vode.'"
عربي Engleski Francuski
Ka'b b. Ijjad, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaka zajednica ima svoja iskušenja, a iskušenje mog umeta jest u imetku.“ (Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
„Da imam zlata koliko je brdo Uhud, ne bi me radovalo da prođe treća noć, a da od toga imam i jedan dinar - osim da nešto ostavim za (izmirenje) dug(a)."
عربي Engleski Francuski
"Dunjaluk prema Ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst sa čime se vraća."
عربي Engleski Francuski
Zaista se, nakon mene, za vas plašim i onog što će vam se otvoriti od dunjalučkih ljepota i ukrasa.
عربي Engleski Francuski
„Mejjita (mrtvaca) prati troje: njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se njegova porodica i njegov imetak, a sa njim ostaju njegova djela.'“
عربي Engleski Francuski
"Nesretan je onaj koji robuje dinaru, dirhemu i četverorogljastoj odori i kadifi (oholeći se nad ljudima), koji, ako mu se što da, zadovoljan je, a ako mu se ne da, ljuti se i dođe mu zlo, a kad se šta traži, (od njega se ništa) ne izvuče."
عربي Engleski Francuski
"Vi ćete se natjecati za vlast, a to će uzrokovati žalost na Sudnjem danu. Divnog li dojenja, a lošeg li odbijanja (od dojke)!"
عربي Engleski Francuski
Dunjaluk je zatvor za vjernika, a mjesto uživanja za nevjernika.
عربي Engleski Francuski
“O Hakime, zaista je ovaj imetak sladak i zelen, pa ko ga uzme velikodušno i darežljivo, imat će u njemu berićet, a ko ga uzme pohlepno, neće u njemu imati berićet i bit će kao onaj koji jede, a ne može se najesti. Gornja ruka (koja daje) bolja je od donje ruke (koja prima)!”
عربي Engleski Francuski
Mislim da ste čuli da je Ebu Ubejde nešto donio iz Bahrejna.
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, nema pravog života osim ahiretskog.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Prokleto je na dunjaluku sve, osim spominjanja Allaha i tome slično (tj. i drugih vidova pokornosti), i učenjaka i onoga koji uči.'" (Tirmizi, koji kaže da je hasen)
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha, dunjaluk je bezvrjedniji kod Allaha, nego što je ovo (jare) kod vas."
عربي Engleski Francuski
Nu'man b. Bešir, radijallahu 'anhu, veli: „Jedne prilike je Omer, radijallahu 'anhu, spomenuo šta je sve ljude zadesilo (šta sve imaju) vezano za ovaj svijet, te je kazao: 'Znam da je bilo dana kada vaš Poslanik nije imao ni najlošijih hurmi da njima napuni stomak.'“ Muslim
عربي Engleski Francuski
„Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, i njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.“
عربي Engleski Francuski
„Blago onome ko bude upućen u islam, ko bude imao potrebnu opskrbu i njome bude zadovoljan.“
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devu kojoj je bilo ime Adba, kojoj se nije moglo uteći."
عربي Engleski Francuski
"Ne posvećujte se imetku pa da zavolite dunjaluk."
عربي Engleski Francuski
Od 'Ukbe b. Amira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao na mjesto šehida Uhuda nakon osam godina, i dovio kao da se oprašta sa živima i mrtvima, zatim se popeo na minber i rekao: "Ja sam vaš predvodnik i svjedočim za vas, naše mjesto susreta će biti Havd i ja ga sada vidim sa ovog mjesta. Ne bojim se za vas širka (vraćanja u idolopoklonstvo), ali se bojim natjecanja u dunjalučkim dobrima." Rekao je 'Ukbe b. Amir: "Ovo je bio posljedni put da sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." (Hadis je muttefekun alejhi) U drugoj predaji ovog hadisa stoji: "Ali se bojim da ćete se natjecati u dunjalučkim dobrima i boriti međusobno, pa ćete zbog toga biti upropašteni kao što su upropašteni i oni prije vas." Rekao je Ukbe: "Posljednji put sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom minberu." U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam vaš predvodnik i vaš svjedok, i ja, tako mi Allaha, sad vidim svoj Havd. Meni su uistinu dati ključevi zemaljskih rizica, i ja se ne bojim za vas da ćete se poslije mene vratiti idolopklonstvu, nego se bojim da ćete se natjecati za te riznice." Na početku hadisa je spomenuto da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao šehidima Uhuda, ali time se misli da je dovio za njih.
عربي Engleski Francuski