උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

“සැබැවින්ම ජනයා කිසිදු යුක්තියකින් තොරව අල්ලාහ්ගේ සම්පත් අතර ගනුදෙනු කරති. එහෙයින් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ අපා ගින්න ඔවුනට හිමිය.”
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
“සැබැවින්ම මෙලොව මිහිරිය; හරිතය. සැබැවින්ම අල්ලාහ් එහි නුඹලා නියෝජිතයින් බවට පත් කරන්නාය. පසුව නුඹලා කටයුතු කරනුයේ කෙසේදැ?යි ඔහු නිරීක්ෂණය කරයි. එබැවින් නුඹලා ලෝකය ගැන අල්ලාහ්ට බියවනු. කාන්තාවන් ගැන ද බියවනු
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
අල්ලාහ් අබියස මෙලොව මැස්සෙකුගේ පියාපතකට හෝ සමාන වන්නේ නම්, දෙවියන් ප්රතික්ෂේප කරන කිසිවකුට එහි කිසිදු ජල පානයක් හෝ සපයන්නේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
නියතවම සෑම සමාජයකට යම් අර්බූදයක් ඇත. මාගේ උම්මතයේ අර්බූදය වනුයේ මුදල්ය යැයි නබි තුමා පැවසීය.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
උහුද් කන්ද තරමට මට රත්තරන් වී නම්, මා ණය පියවීම සඳහා යමක් හැර ඉන් වෙනත් කිසිවක් මා සතුව තිබී එය මා ළඟ රාත්රී තුනක් ගෙවී නොයෑම මා සතුටු කරවනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
මතුලොව විෂයයෙහි මෙලොව වනාහි ඔබ අතුරින් කිසිවකු තම ඇගිල්ල මුහුදට දමා එහි තැවරෙන දෑ මෙන් මිස නැත. නැවත හැරී එනුයේ කුමක් දැයි අවධානයෙන් බලත්වා!
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
සැබැවින්ම මගෙන් පසුව නුඹලා කෙරෙහි මා බියවන කරුණක් වනුයේ මෙලොව චමත්කාරය හා එහි අලංකාරය නුඹලා වෙත විවෘත කරනු ලැබීමය.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
කරුණු තුනක් මරණය පසුපස හඹා යයි. එය ඔහුගේ පවුල, ඔහුගේ ධනය හා ඔහුගේ ක්රියාවයි. නමුත් කරුණු දෙකක් නැවත හැරී යන අතර එකක් පමණක් ඉතිරිවෙයි. ඔහුගේ පවුල හා ඔහුගේ ධනය නැවත හැරී යන අතර ඔහුගේ ක්රියාව ඉතිරිව පවතී.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
රන් දීනාරයට වහල් වූ තැනැත්තා විනාශ විය. රිදී දිර්හමයට වහල් වූ තැනැත්තා විනාශ විය. ලොම් සහිත තුනී රෙදිවලට වහල් වූ තැනැත්තා විනාශ විය. ඔහුට දෙනු ලැබුවේ නම් තෘප්තියට පත් වෙයි. දෙනු නොලැබුවේ නම් උරණ වෙයි. ඔහු විනාශ විය. පාඩු වින්දේය. තවද කටුවක් ඇනුනු විට ඉය ඉවත් කරන්නට කිසිවෙකු ඔහු නොලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
මෙලොව දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ අයට සිරගෙයකි. දෙවියන් ප්රතික්ෂේප කළ අයට ස්වර්ගයකි.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
හකීම් ඉබ්නු හිෂාම් රලියල්ලාහු අන්හුමා දන්වයි මම රසුලුල්ලාහි සල්ල්ලාහු ගෙන් යම් වස්තූන් ඉල්ලුවෙමි ඒතුමාණෝ මට දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ පසුව මා අමතා හකීම් නියතවශයෙන්ම මෙම වස්තූන් සාරවත්ව හා මිහිරිව තිබේ කවරෙකු ඒය අාශාවෙන් තොරව ඒය ලබාගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘද්ධිය අැති වේ කවරෙක් ඒය මනෝ අාශාවෙන් ලබා ගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘදිය අැති නොවේ ඒවිට ඔහු අාහාර අනුභව කළේද කුස නොපිරැණු කනෙකුගේ තත්වයට පත්වේ ඉහළ තිබෙන දෑතට පහල තිබෙන දෑත්ට වඩා උසස් වේ යැයි පැවසූහ ඒවිට මා යාරසූලුල්ලාහ් ඔබ තුමා සත්ය කර ඒවූ ඒම බඅල්ලාහ්ගේ නාමයමන් දිව්රා පවසමි ඔබ තුමාගෙන් පසුව මම මෙලොවින් වෙන් වනතුරැ කිසිවෙකුගෙන් කිසිවෙක් නොඉල්ලමී යැයි කීවේය පසූ කාලීනව අබූබක්කර් රලියල්ලාහු පොදු භාණ්ඩාගාරයෙන් හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ කොටස දීම සදහා කැද වූවද ඔහු ඒ්වා කිසිවක් ලබා ගැනීම ප්රතික්ෂේප කළේය ඉන් පසු උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ අවධියේ ඔහුව කැදවූවද ඒවිටද ඒහු ප්රතික්ෂේප කළේය උමර් රලියල්ලාහු ජනයින්ව අමතා මුස්ලීම්වරැණී සටන් නොකළ ලැබු මෙම වස්තූන් වලින් අල්ලාහ් තීරණය කළ හකීම්ගේ කොටස මා ලබා දීමට ඉදිරිපත් වුණෙමීඒවිටද ඔහු ඒය බාරගැනීමට ප්රතික්ෂේප කරයි මෙයට ඔබලාට සාක්ෂි දරන්න යැයි පැවසුවේය හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු නබි තුමාගේ මරණයෙන් පසු තම මරණය තෙක් අන් අයෙගන් කිසිවක් ලබා නොගත්තේය
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
සැබැවින්ම අබූ උබය්දා බහ්රයින් සිට යමක් ගෙනැවිත් ඇති බව නුඹලා සවන් දී ඇතැයි මම සිතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
අහෝ අල්ලාහ්! මතුලොව ජීවිතය මිස වෙනත් ජීවිතයක් නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
අහෝ දැනුවත්වනු මැනව මෙලොව හා ඒහි මිනිසානොමගයවන අලංකාර වස්තූන්ද නිරයට පාත්රවේ ඒනමුත් දෙවිදුන්වන අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන්නාවු දෑද ඒම සිහිපතට බද්ධවන දෑද තවද ඥානය හදාරන්නාවු මානවයා හා ඔහුව පෝෂිත කරන්නාවු ගුරැභවතාද වේ යන අදහසින් නබි තුමාණෝ පැවසූහ වාර්ථාකරැ අබීය් හුරෙයිරා රළියල්ලාහු අන්හු
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ-සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- ඔටු දෙන අළ්බාඃ තරඟ නොවදින්නෙකු විය.
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු