Kategori

Daftar Hadis

Sungguh ada banyak orang yang membelanjakan harta yang Allah ‎titipkan kepada mereka dengan cara yang tidak benar. Sebab itu, api neraka ‎diberikan untuk mereka pada hari Kiamat.‎
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya dunia itu manis nan hijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya lalu mengawasi bagaimana kalian berbuat. Sebab itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita
عربي Inggris Urdu
Seandainya dunia di sisi Allah nilainya sebanding dengan sayap lalat, Dia tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk air.
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta.
عربي Inggris Urdu
Seandainya aku mempunyai emas seperti gunung Uhud, tentu aku sangat senang sekali jika tidak berlalu tiga malam dalam keadaan aku masih memiliki sebagian harta itu kecuali sedikit yang aku sisihkan untuk (bayar) utang."
عربي Inggris Urdu
Tidaklah dunia dibandingkan akhirat itu melainkan seperti ketika seorang dari kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan, maka lihatlah apa yang tersisa (di tangannya)!
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya di antara hal yang aku takutkan menimpa kalian semua sepeninggalku nanti ialah keindahan harta dunia serta perhiasannya yang akan dibukakan untuk kalian.
عربي Inggris Urdu
Mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara: keluarga, harta dan amalnya. Dua perkara akan pulang kembali, dan yang satu akan tinggal (bersamanya). Keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang tinggal adalah amalnya.
عربي Inggris Urdu
Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba khamīṣah, dan hamba khamīlah. Jika diberi maka ia rida, dan jika tidak diberi maka ia murka. Celakalah dan merugilah ia; apabila tertusuk duri maka ia tidak dapat mengeluarkannya.
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari Kiamat. Kekuasaan itu enak di awalnya (dunia), namun tidak bagus di akhirnya (akhirat).
عربي Inggris Urdu
Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir.
عربي Inggris Urdu
Wahai Ḥakīm! Sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan manis. Siapa mengambilnya dengan jiwa kedermawanan, maka ia mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Siapa mengambil harta dengan ketamakan, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.
عربي Inggris Urdu
Aku kira kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa sesuatu?
عربي Inggris Urdu
Ya Allah! Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat.
عربي Inggris Urdu
Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah -Ta'ālā- dan apa yang mengikutinya, serta orang yang alim dan yang menuntut ilmu.
عربي Inggris Urdu
Demi Allah, sungguh dunia lebih hina bagi Allah dari (bangkai) ini di mata kalian
عربي Inggris Urdu
Sungguh aku telah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sepanjang hari kelaparan, karena beliau tidak mendapatkan kurma (meskipun) jelek untuk mengisi perutnya.
عربي Inggris Urdu
Seandainya anak keturunan Adam itu memiliki satu lembah emas, niscaya ingin punya dua. Padahal (pada akhirnya) tenggorokannya tidak akan terisi selain tanah. Dan Allah menerima tobat mereka yang bertobat.
عربي Inggris Urdu
Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup, serta Allah memberikan kepuasan padanya dengan anugerah-Nya
عربي Inggris Urdu
Unta Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang bernama Al-'Aḍbā` tidak pernah kalah.
عربي Inggris Urdu
Larangan untuk tidak disibukkan dengan urusan dunia dengan mengorbankan urusan akhirat
عربي Inggris Urdu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi menuju (kuburan) korban perang Uhud lalu mendoakan mereka setelah delapan tahun (dari peristiwa itu) laksana orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati.
عربي Inggris Urdu