Daftar Hadis

Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?
عربي Inggris Prancis
Jika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya ia beritahukan kepadanya bahwa dia mencintainya.
عربي Inggris Prancis
Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.
عربي Inggris Prancis
Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah.
عربي Inggris Prancis
"Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan!" Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan sebab yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina."
عربي Inggris Prancis
Aku paling tidak butuh pada semua sekutu. Siapa yang beramal dengan mempersekutukan diri-Ku dalam amalnya, maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan berselawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimat-Nya yang disampaikan pada Maryam dan ruh dari-Nya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya; maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apa pun amalnya.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun maka ia akan masuk surga, dan siapa yang menghadap kepada-Nya dalam keadaan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu maka ia akan masuk neraka.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya (lisannya) dan di antara kedua kakinya (kemaluannya), maka aku menjamin baginya surga.
عربي Inggris Prancis
Zikir yang paling utama adalah Lā ilāha illallāh
عربي Inggris Prancis
Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu.
عربي Inggris Prancis
Salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit, dukacita, kesedihan, penderitaan, dan kesusahan hingga duri yang menusuknya melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu
عربي Inggris Prancis
Neraka diliputi dengan syahwat dan surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai
عربي Inggris Prancis
Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang bersin
عربي Inggris Prancis
Allah merahmati seseorang yang bermurah hati jika ia menjual, membeli, dan menagih (utang).
عربي Inggris Prancis
Dahulu ada seorang pria yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Ia selalu berpesan kepada pembantunya, "Jika engkau mendatangi orang yang kesulitan, maka bebaskanlah ia, semoga Allah pun membebaskan kita (di akhirat)." Maka ketika ia berjumpa dengan Allah (wafat), Dia mengampuninya.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali.
عربي Inggris Prancis
"Apabila ada dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka."
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal samar yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Namun, Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara yang haram.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah tidak memandang pada fisik kalian, tidak pula pada bentuk rupa kalian, tetapi Dia memandang pada hati dan amal-amal kalian.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya.‎
عربي Inggris Prancis
Seseorang berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berilah aku wasiat!" Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah!" Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah!"
عربي Inggris Prancis
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki; yaitu dia pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.
عربي Inggris Prancis
Ada seorang hamba melakukan suatu dosa, lalu ia berkata, "Ya Allah! Ampunilah dosaku." Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- pun berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa."
عربي Inggris Prancis
“Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di sisi Allah itu akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.”
عربي Inggris Prancis
"Tahukah kalian apa gibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." ‎Beliau bersabda, "Yaitu engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci.‎"
عربي Inggris Prancis
Sungguh ada banyak orang yang membelanjakan harta yang Allah ‎titipkan kepada mereka dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari Kiamat.‎
عربي Inggris Prancis
Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling dusta!
عربي Inggris Prancis
Setiap anak Adam berbuat salah, dan sebaik-baik ‎orang yang berbuat salah adalah yang ‎bertobat.‎
عربي Inggris Prancis
Setiap kebaikan itu adalah sedekah.
عربي Inggris Prancis
Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya ‎bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri!‎
عربي Inggris Prancis
Orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, namun ‎orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah.‎
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan (balasan) yang telah mereka kerjakan.
عربي Inggris Prancis
Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari; keduanya saling bertemu, lalu yang satunya berpaling dan yang lain pun berpaling. Dan yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang memulai ucapan salam.
عربي Inggris Prancis
Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi
عربي Inggris Prancis
Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba
عربي Inggris Prancis
Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi
عربي Inggris Prancis
Posisi paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah saat ia sujud, maka perbanyaklah berdoa!
عربي Inggris Prancis
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia ‎berkata yang baik atau diam; siapa yang beriman kepada Allah ‎dan hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangganya; dan ‎siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia ‎memuliakan tamunya!‎
عربي Inggris Prancis
Siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak akan disayangi oleh Allah
عربي Inggris Prancis
Orang yang paling dimurkai Allah adalah yang paling keras permusuhannya dan pembantah (jika diterangkan hujah padanya)
عربي Inggris Prancis
Kalimat yang paling disukai Allah ada empat, tidak ada problem dari kalimat mana saja engkau memulainya; Subḥānallāh (Mahasuci Allah), Alḥamdulillāh (segala puji hanya milik Allah), Lā ilāha illallāh (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah), dan Allāhu Akbar (Allah Mahabesar).
عربي Inggris Prancis
Hal paling banyak yang menyebabkan masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.
عربي Inggris Prancis
Malu itu bagian dari iman
عربي Inggris Prancis
Dua kalimat yang disukai Allah Yang Maha Pengasih, ringan di lidah, namun berat dalam timbangan, yaitu: Subḥānallāhi wa biḥamdihi, subḥānallāhil-'aẓīm (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya. Mahasuci Allah Yang Mahaagung).
عربي Inggris Prancis
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi doa.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang membela kehormatan saudaranya seislam, maka Allah akan menghindarkan neraka dari wajahnya pada hari Kiamat.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang mengucapkan, "Subḥānallāh wa biḥamdihi" seratus kali sehari, maka dosa-dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan
عربي Inggris Prancis
Siapa yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr" (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali, maka ia seperti orang yang telah memerdekakan empat jiwa dari anak (keturunan) Ismail.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan menjadikannya fakih tentang urusan agama.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup, dan menyembunyikan (amalnya).
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah menolak wewangian.
عربي Inggris Prancis
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya rusak.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah rida kepada hamba yang menyantap makanan lalu memuji Allah atas makanan itu atau minum lalu memuji Allah atas minuman itu.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih derajat orang yang melakukan puasa dan qiamulail dengan akhlak baiknya.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah membiarkan orang yang zalim. Namun, apabila Allah telah menghukumnya, Dia tidak akan melepaskannya.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita.
عربي Inggris Prancis
Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian menakut-nakuti.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu berdoa, "A'ūżu bi kalimātillāhit-tāmmāti min syarri mā khalaq (Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan semua mahluk yang Dia ciptakan)", maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu."
عربي Inggris Prancis
Tidak beriman (secara sempurna) salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya.
عربي Inggris Prancis
Aku mengucapkan, "Subḥānallāh wal-ḥamdu lillāh wa lā ilāha illallāh wallāhu akbar (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan Allah Mahabesar)."
عربي Inggris Prancis
Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu telah cukup (sebagai penjaga) baginya.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur`ān), maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang bergantung pada sesuatu maka ia akan dipasrahkan kepadanya.‎
عربي Inggris Prancis
Para penyayang disayangi oleh Allah Yang Maha Pengasih; maka sayangilah penghuni bumi, niscaya Dia yang di langit menyayangi kalian.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya)
عربي Inggris Prancis
Kami dilarang dari takalluf (memaksakan diri)
عربي Inggris Prancis
Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ‎diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan ‎utusan-Nya dengan tulus dari hatinya, melainkan Allah akan ‎mengharamkannya dari api neraka.‎
عربي Inggris Prancis
Wahai anak kecil! Bacalah, "Bismillāh", makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu!
عربي Inggris Prancis
Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan ‎dengan tangan kanannya, dan jika ia minum, maka hendaklah minum dengan ‎tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan ‎minum dengan tangan kirinya pula.
عربي Inggris Prancis
Bersuci Merupakan Setengah Iman
عربي Inggris Spanyol
Janganlah kalian memakai sutra dan pakaian dari sutra! Janganlah kalian minum di wadah emas dan perak! Jangan pula makan di piring emas dan perak! Sesungguhnya barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian mengenakan sutra, karena sungguh orang yang mengenakannya di dunia tidak akan mengenakannya di akhirat.
عربي Inggris Prancis
Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah keluar mendatangi sekumpulan orang di masjid, lalu ia berkata, "Apakah yang menyebabkan kalian duduk ini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir (mengingat) Allah."
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melewati dua kubur, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Salah satu dari keduanya biasa tidak melindungi diri dari air kencing, sedang yang lain biasa menyebarkan fitnah.
عربي Inggris Prancis
Aku pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam sebuah perjalanan. Aku merunduk untuk melepas sepasang khuf (sepatu kulit) beliau, maka beliau bersabda, "Biarkan keduanya, karena aku memasukkan (kedua kakiku) ke dalam keduanya dalam keadaan suci." Lalu beliau mengusap bagian atas kedua khuf tersebut.
عربي Inggris Prancis
Wahai Rasulullah! Bolehkah salah seorang dari kami tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, boleh, jika dia sudah berwudu, silakan tidur."
عربي Inggris Prancis
Jika seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, dan siapa yang bersuci dengan batu, hendaklah ia menggunakan batu yang berjumlah ganjil. Jika seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah, sebab dia tidak tahu di mana tangan itu berada pada malam hari.
عربي Inggris Prancis
Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat memasukinya dan ketika (menyantap) makanannya, maka setan berkata kepada teman-temannya, "Tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian." Jika orang itu masuk tanpa menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat memasukinya, maka setan berkata, "Kalian telah menemukan tempat bermalam dan makan malam."
عربي Inggris Prancis
Peliharalah kehormatan Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan cara menjaga hak-hak ahlulbait beliau!
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- menjadikan kalian khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita!
عربي Inggris Prancis
Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan
عربي Inggris Prancis
Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya ‎dengan tangan kanannya ketika buang air kecil, dan jangan membersihkan bekas ‎kotorannya (istinja) dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas dalam ‎bejana!‎
عربي Inggris Prancis
Engkau bersama orang yang engkau cintai
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang saleh dan orang jahat, bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi.
عربي Inggris Prancis
Wahai Sang Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah -Ta'ālā- dengan tulus (benar), niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun ia mati di atas tempat tidurnya.
عربي Inggris Prancis
Cobaan akan senantiasa menimpa orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan terhadap jiwa, anak dan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah (meninggal) dalam keadaan tidak memiliki dosa.
عربي Inggris Prancis
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Tidak ada balasan (yang pantas) dari-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, apabila Aku mewafatkan orang yang dicintainya dari penghuni dunia, kemudian dia rida dengan musibah tersebut, melainkan Surga."
عربي Inggris Prancis
Jangan berdoa untuk kecelakaan atas diri kalian, jangan kalian berdoa untuk kecelakaan anak-anak kalian, jangan kalian berdoa untuk kecelakaan harta kalian. Jangan sampai kalian meminta sesuatu (keburukan) kepada Allah lalu bertepatan dengan waktu Dia mengabulkan doa kalian
عربي Inggris Prancis
Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Dia berkata, "Sungguh aku telah berdoa, namun doaku belum dikabulkan"
عربي Inggris Prancis
Doa apa yang paling didengar? Beliau menjawab, "(Doa) di akhir malam dan di penghujung salat fardu"
عربي Inggris Prancis
Pulanglah kepada kedua orang tuamu dan dampingi mereka dengan baik!
عربي Inggris Prancis
Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, dinar yang diinfakkan untuk kendaraan yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan kepada teman-temannya yang turut berjuang di jalan Allah."
عربي Inggris Prancis
Jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia sukai, maka sesungguhnya hal itu dari Allah -Ta’ālā-, sebab itu hendaklah dia memuji Allah dan hendaklah dia menceritakannya
عربي Inggris Prancis
Sangat mengagumkan sekali keadaan orang Mukmin itu. Semua keadaannya itu merupakan kebaikan baginya, dan yang demikian itu berlaku hanya bagi orang Mukmin. Apabila dia mendapatkan kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa oleh kesulitan (musibah), ia pun bersabar dan hal ini pun merupakan kebaikan baginya.
عربي Inggris Prancis
Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bersin, beliau meletakkan tangannya atau kainnya di mulutnya dan merendahkan -atau menekan- suaranya." Perawi ragu-ragu.
عربي Inggris Prancis
Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan (akan menimpa) kalian daripada Al-Masīḥ Ad-Dajjāl?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik Khafi (yang samar/tersembunyi). Seseorang berdiri lalu salat kemudian memperbagus salatnya karena melihat pandangan orang yang memperhatikannya."
عربي Inggris Prancis
Wahai fulan! Ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu menyeru pada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan mungkar? Ia menjawab, "Benar, dulu aku memerintahkan kebaikan tapi tidak melaksanakannya, dan aku mencegah kemungkaran tapi justru melakukannya."
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan, serta bershalawatlah kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai padaku di mana saja kalian berada.
عربي Inggris Prancis
Apabila kalian memakai pakaian dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan (organ tubuh) bagian kanan kalian!
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa mengurus dua orang anak perempuan sampai balig, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku bersamanya seperti ini
عربي Inggris Prancis
Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk Surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian!
عربي Inggris Prancis
Aku bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Berbakti kepada kedua orang tua."
عربي Inggris Prancis
Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 (tujuh puluh) tahun, ia terus melayang ke dalam neraka hingga sekarang ia jatuh ke dalam lubangnya, lalu kalian pun mendengar dentumannya.
عربي Inggris Prancis
Ada seorang pria yang makan di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan tangan kirinya. Maka beliau berkata, “Makanlah dengan tangan kananmu!” Orang itu menjawab, “Aku tak bisa.” Nabi pun berkata, “Semoga engkau benar-benar tidak mampu.” Padahal tidak ada yang menghalanginya untuk itu kecuali kesombongannya, maka ia pun tak mampu mengangkat (tangannya) ke mulutnya.
عربي Inggris Prancis
Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pernah ditimpa ṭiyarah. Hanya saja Allah melenyapkannya dengan tawakal.
عربي Inggris Prancis
Aku berada bersama Sa'īd bin Jubair lalu ia bertanya, "Siapakah di antara kalian yang melihat planet jatuh tadi malam?" Aku jawab, "Aku." Lalu aku katakan, "Adapun aku sedang tidak melaksanakan salat karena aku disengat."
عربي Inggris Prancis
Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, tidak pula burung hantu dan kesialan (bulan) Safar.
عربي Inggris Prancis
Aku akan menyerahkan bendera ini besok kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga sebaliknya Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Allah memberikan kemenangan lewat kedua tangannya.
عربي Inggris Prancis
Siapakah yang telah bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya Aku telah mengampuninya dan menggugurkan amalmu.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan.
عربي Inggris Prancis
Tidakkah engkau tahu bahwa Islam menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, hijrah menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, dan haji menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya?
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya seorang hamba benar-benar lepas berbicara dengan satu kalimat yang tidak jelas (baik atau buruknya), maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa mengucapkan -maksudnya ketika keluar dari rumahnya-, "Bismillāhi tawakkaltu 'alallāhi, walā haula walā quwwata illā billāh (Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya serta kekuatan selain dari Allah), maka dikatakan saat itu kepadanya, "Engkau telah mendapatkan hidayah, diberi kecukupan dan dijaga. Seketika itu setan pun menjauh darinya.
عربي Inggris Prancis
Bertakwalah kalian kepada Allah, tunaikanlah kelima salat kalian, kerjakanlah puasa di bulan (Ramadan) kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam Surga Rabb kalian.
عربي Inggris Prancis
Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya maka hendaknya ia mengucapkan salam padanya. Jika keduanya dihalangi pohon, tembok, atau batu, kemudian bertemu lagi hendaknya ia mengucapkan salam lagi kepadanya.
عربي Inggris Prancis
Apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu salat setelah salat. Yang demikian itulah ar-Ribāṭ (berjaga-jaga di jalan Allah)."
عربي Inggris Prancis
Maukah kalian aku beritahukan tentang amal yang paling baik dan paling suci menurut Tuhan kalian, paling tinggi derajatnya untuk kalian?
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan niscaya kemarahan yang dialaminya akan hilang, yaitu kalau dia mengucapkan, "A'ūżu billāhi min asy-syaiṭānir-rajīm," (Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) niscaya kemarahan yang dirasakannya akan hilang.”
عربي Inggris Prancis
Mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari setan
عربي Inggris Prancis
Jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu dan menangislah karena kesalahanmu!
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 (seratus) tingkatan yang telah disiapkan Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara 2 (dua) tingkat seperti jarak antara langit dan bumi.
عربي Inggris Prancis
Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku."
عربي Inggris Prancis
Siapa yang ingin melihat kepada seorang lelaki dari penghuni surga, hendaknya ia melihat kepada orang ini.
عربي Inggris Prancis
Seandainya dunia di sisi Allah nilainya sebanding dengan sayap lalat, Dia tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk air.
عربي Inggris Prancis
Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah, (yaitu) orang yang mendapati kedua orangtuanya di usia lanjut, salah satunya atau keduanya, namun hal itu tidak dapat memasukkannya ke surga.
عربي Inggris Prancis
Telah mendahului Al-Mufarridūn
عربي Inggris Prancis
Setan membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang diantara kalian ketika tidur sebanyak tiga ikatan, yang ia pukul setiap ikatan (dengan mengatakan), "Bagimu malam yang panjang, maka tidurlah!"
عربي Inggris Prancis
Ada dua mata yang tak disentuh api Neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga (patroli) di jalan Allah.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta.
عربي Inggris Prancis
Semua umatku dimaafkan kecuali para mujāhir (orang-orang yang terang-terangan bermaksiat).
عربي Inggris Prancis
Tidaklah seorang hamba menutupi (aib) hamba lainnya di dunia melainkan Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Janganlah seorang dari kalian mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah 'Azza wa Jalla!
عربي Inggris Prancis
Aku menemui Ibrahim pada malam aku diperjalanankan (Isra’). Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umatmu, dan sampaikan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya semerbak, airnya tawar dan ia adalah tempat yang sangat lapang. Tanamannya adalah: Subhḥānallāh, walḥamdulillāh, wa lā ilāha illallāh, wallāhu akbar."
عربي Inggris Prancis
Tidak ada yang tersisa dari kenabian selain Al-Mubasy-syirāt.
عربي Inggris Prancis
Seandainya aku mempunyai emas seperti gunung Uhud, tentu aku sangat senang sekali jika tidak berlalu tiga malam dalam keadaan aku masih memiliki sebagian harta itu kecuali sedikit yang aku sisihkan untuk (bayar) utang."
عربي Inggris Prancis
Seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat demikian.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah dunia dibandingkan akhirat itu melainkan seperti ketika seorang dari kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan, maka lihatlah apa yang tersisa (di tangannya)!
عربي Inggris Prancis
Tidaklah suatu kaum meninggalkan majelis yang tidak berzikir kepada Allah -Ta'ālā- di dalamnya, melainkan bangkitnya seperti bangkit dari bangkai keledai dan bagi mereka penyesalan.
عربي Inggris Prancis
Aku tidak senang jika mempunyai emas seperti Uhud lalu tiga hari berlalu sedang padaku masih terdapat satu dinar dari emas tersebut kecuali sesuatu yang aku simpan untuk (membayar) utang. Aku katakan dengan emas itu pada hamba-hamba Allah, "Begini, begini dan begini."
عربي Inggris Prancis
Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat-Nya, seperti orang hidup dengan orang mati.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya di antara hal yang aku takutkan menimpa kalian semua sepeninggalku nanti ialah keindahan harta dunia serta perhiasannya yang akan dibukakan untuk kalian.
عربي Inggris Prancis
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, "Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu bapakmu. Kemudian orang yang terdekat denganmu, dan yang terdekat denganmu."
عربي Inggris Prancis
Siapa bersedakah dengan sepasang (hewan, dll) di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa yang gemar salat, maka dia dipanggil dari pintu salat, siapa yang gemar berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad.
عربي Inggris Prancis
Siapa melihatku dalam tidurnya, niscaya ia akan melihatku dalam sadarnya - atau seakan-akan ia melihatku dalam sadarnya - karena setan tidak bisa menyerupaiku.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya siksa ahli neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah orang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada dirinya, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka.
عربي Inggris Prancis
Mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara: keluarga, harta dan amalnya. Dua perkara akan pulang kembali, dan yang satu akan tinggal (bersamanya). Keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang tinggal adalah amalnya.
عربي Inggris Prancis
Hendaklah yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak.
عربي Inggris Prancis
Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. Sembilan puluh sembilan Dia tahan di sisi-Nya, sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi hingga seekor binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya.
عربي Inggris Prancis
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, tutupilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik.
عربي Inggris Prancis
Zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu!"
عربي Inggris Prancis
Kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti sedang dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam dirimu dan engkau tidak mau diketahui orang lain.
عربي Inggris Prancis
Allah lebih gembira untuk menerima tobat hamba-Nya daripada salah seorang dari kalian yang menemukan tunggangannya setelah tersesat di gurun pasir.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh!"
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- membentangkan tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima tobat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membentangkan tangan-Nya di waktu siang untuk menerima tobat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam, sampai matahari terbit dari arah barat.
عربي Inggris Prancis
Seseorang bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang puasa dalam perjalanan. Beliau bersabda, "Jika kau mau, silakan puasa dan jika kau mau, silakan berbuka."
عربي Inggris Prancis
Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa didampingi mahramnya.
عربي Inggris Prancis
Bukankah Allah telah memberi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah dan di setiap tahlil ada sedekah.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, "Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu!"
عربي Inggris Prancis
Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir.‎
عربي Inggris Prancis
Janganlah saling mendengki, saling meninggikan harga lelang tidak untuk membeli, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian kalian menjual (merecoki) jual beli yang lain, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara!
عربي Inggris Prancis
Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak kepada kami, apakah ada satu bab komprehensif yang bisa kita pegang? Beliau bersabda, "Biasakanlah lisanmu terus-menerus basah oleh zikir kepada Allah -'Azza wa Jalla-!
عربي Inggris Prancis
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia mencintai dirinya sendiri.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat maka Allah menerima tobatnya
عربي Inggris Prancis
Siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di dunia dan akhirat
عربي Inggris Prancis
Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.
عربي Inggris Prancis
Wahai manusia bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Nya dalam sehari sebanyak seratus kali.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang terhalang dari kelembutan maka dia terhalang dari seluruh kebaikan
عربي Inggris Prancis
Apakah kalian (ingin) aku kabari tentang orang yang diharamkan atas neraka? Atau tentang orang yang neraka diharamkan atasnya? Neraka diharamkan atas setiap orang yang dekat, rendah hati, lembut dan memudahkan (orang lain).
عربي Inggris Prancis
Sarung/celana lelaki muslim hingga setengah betis, tidaklah mengapa -tak berdosa- bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka makanan itu, beliau menyantapnya. Apabila tidak menyukainya, beliau membiarkannya.
عربي Inggris Prancis
Ibadah ketika Al-Haraj (huru-hara) sama seperti kamu berhijrah kepadaku
عربي Inggris Prancis
Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah memberikannya kepadanya, atau Allah menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak meminta dosa atau memutuskan silaturahmi
عربي Inggris Prancis
Doa ketika mengalami kesulitan, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Pemilik 'Arasy yang agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Pemilik langit, Pemilik bumi dan Pemilik 'Arasy yang agung."
عربي Inggris Prancis
Apabila seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menutup mulutnya dengan tangannya
عربي Inggris Prancis
Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari Kiamat.‎
عربي Inggris Prancis
Mencela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran
عربي Inggris Prancis
Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ‎ada enam, yaitu: Apabila kamu berjumpa dengannya ucapkanlah salam; apabila dia mengundangmu maka ‎penuhilah undangannya; bila dia meminta nasehat kepadamu maka nasehatilah; bila dia bersin dan ‎mengucapkan Alḥamdulillāh ucapkanlah yarḥamukallāh (semoga Allah merahmatimu); bila dia sakit ‎jenguklah; dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya).
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa membaiat seorang imam, lalu ia berikan telapak tangannya dan buah hatinya, hendaknya ia mematuhinya semampunya. Jika ada orang lain yang hendak merampas kekuasaannya, maka tebaslah batang leher (bunuhlah) orang itu (yang datang belakangan)!
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan maka paksalah (pepetlah) mereka ke jalan yang paling sempit (pinggir)
عربي Inggris Prancis
Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, maka ‎mulailah dengan kaki kanan. Jika ‎dia melepaskan sandalnya, maka hendaknya dia mulai ‎dengan melepaskan sandal yang kiri. Maka jadikanlah ‎sebelah kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah ‎sebelah kanan pula yang terakhir dilepas.‎
عربي Inggris Prancis
Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal; hendaknya dia memakai keduanya atau melepaskan semuanya
عربي Inggris Prancis
Allah tidak memandang orang yang menyeret pakaiannya karena sombong
عربي Inggris Prancis
Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, melaknat, berperangai buruk, dan mengucapkan perkataan kotor
عربي Inggris Prancis
"Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya." Dikatakan, "Apakah mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya?" Nabi bersabda, "Ya. Seseorang mencela bapak orang lain sehingga orang itu pun mencela bapaknya, dan mencela ibunya sehingga orang itu pun mencela ibunya sendiri."
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menguping pembicaraan satu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya maka akan dituangkan timah cair di kedua telinganya pada hari kiamat
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam untukmu, lantas bagaimana kami berselawat kepadamu?! Beliau menjawab, "Ucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan curahkanlah keberkahan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."
عربي Inggris Prancis
Apakah para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersalaman?. Dia menjawab, "Ya"
عربي Inggris Prancis
Maukah aku beritahukan padamu tentang ucapan yang paling dicintai Allah? Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah Subḥānallāhi wa biḥamdihi.
عربي Inggris Prancis
Orang bakhil adalah orang yang namaku disebut padanya namun ia tidak berselawat untukku.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menyantap makanan lalu mengucapkan, "Alḥamdulillāhillażi aṭ'amanī hāżā wa razaqnīhi min gairi ḥaulin minnī wa lā quwwatin gufira lahū ma taqaddama min żanbihi" (segala puji hanya milik Allah yang telah memberiku makanan dan menganugerahkan rezeki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku), niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang takut, hendaknya ia berjalan di awal malam. Siapa yang berjalan di awal malam, niscaya dia sampai tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga
عربي Inggris Prancis
Siapa melewati masjid-masjid kami, atau pasar-‎pasar kami dengan membawa panah maka hendaklah ia ‎memegangnya erat-erat dan menjaga ujungnya, agar tidak melukai seorang ‎muslimpun.‎
عربي Inggris Prancis
Di antara mereka ada yang dibakar (disiksa) oleh api neraka hingga kedua mata ‎kakinya, diantara mereka ada yang sampai kedua lututnya, diantara mereka ada ‎yang sampai ke pinggangnya, dan diantara mereka ada yang sampai jakunnya ‎‎(lehernya).‎
عربي Inggris Prancis
Dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang."
عربي Inggris Prancis
Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, ‎sungguh Allah akan membinasakan kalian, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum ‎yang berbuat dosa, lalu mereka beristigfar kepada Allah -Ta'ālā-, lalu Allah mengampuni ‎mereka.‎
عربي Inggris Prancis
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku ampuni semua dosa yang telah kamu lakukan dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam! Jika dosamu setinggi langit kemudian engkau meminta ampunan kepada-Ku, niscaya Aku ampuni."
عربي Inggris Prancis
Pada hari itu (kiamat), Jahanam akan didatangkan dengan 70.000 tali kekang, pada setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Ampuni dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang pertama maupun yang terakhir.
عربي Inggris Prancis
Doa antara azan dan ikamah tidak akan ditolak
عربي Inggris Prancis
"Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan benteng urusanku, perbaiki duniaku yang menjadi tempat hidupku, perbaiki akhiratku yang kepadanya aku akan kembali, jadikan kelangsungan hidup sebagai penambah segala kebaikan dan jadikan kematian sebagai ketenanganku dari segala keburukan."
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Ampunilah kesalahan dan kejahilanku, juga sikap berlebihanku dalam urusanku, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah meninggalkan kalimat berikut ini saat berada di sore dan pagi hari, "Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku, jagalah aku dari arah depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari pembunuhan secara tiba-tiba dari bawahku."
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan, baik yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari seluruh keburukan, baik yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya keselamatan dari-Mu, siksa-Mu yang tiba-tiba dan semua murka-Mu.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jeratan hutang, tekanan musuh dan kegembiraan para musuh.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berada di pagi hari mengucapkan, "Ya Allah! Dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami memasuki pagi hari, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami memasuki sore hari, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami hidup, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami mati, dan hanya kepada Engkau-lah kebangkitan (semua makhluk)." Apabila berada di sore hari, beliau mengucapkan doa seperti itu. Hanya saja beliau (juga) mengucapkan, "Dan kepada-Mu tempat kembali."
عربي Inggris Prancis
Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang Mukmin yang lemah. Masing-masing memiliki sisi kebaikan. Maka fokuslah pada apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah."
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak dapat memberi syafaat dan tidak dapat menjadi saksi di hari kiamat
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Tuhan kalian Mahahidup lagi Mahamulia. Dia malu kepada hamba-Nya jika mengangkat kedua tangannya kepadanya (berdoa) lalu mengembalikan keduanya dalam keadaan nihil (kosong).
عربي Inggris Prancis
Jika kalian enggan (meninggalkannya), maka berikan hak-hak jalan! Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau bersabda, "Menjaga mata, tidak mengganggu, membalas salam, amar makruf dan nahi mungkar."
عربي Inggris Prancis
Doa yang paling sering diucapkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."
عربي Inggris Prancis
Redaksi penghulu istigfar
عربي Inggris Prancis
Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu menuntun pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu mengantar ke surga.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah satu kaum duduk di satu tempat duduk tanpa mengingat Allah dan berselawat kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, melainkan akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia
عربي Inggris Prancis
Wahai manusia! Sebarkanlah salam, sambunglah silaturrahmi, berilah makanan, dan salatlah ketika orang-orang tidur, kalian pasti masuk surga dengan selamat
عربي Inggris Prancis
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku bersama hamba-Ku selama ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya bergerak menyebut-Ku
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa ditawari parfum, maka janganlah menolaknya, karena ia ringan dibawa dan semerbak harumnya
عربي Inggris Prancis
Siapa manusia yang paling utama wahai Rasulullah?
عربي Inggris Prancis
Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir telah menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka
عربي Inggris Prancis
Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun ia benar
عربي Inggris Prancis
Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Amalan apa yang terbaik dalam Islam?" Beliau menjawab, "Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Beliau menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Beliau juga ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Beliau bersabda, "Mulut dan kemaluan."
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menyedekahkan sesuatu sebesar biji kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengurus pahala sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang dari kalian mengurus anak kudanya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila telah bersiap tidur beliau meniup pada kedua (telapak) tangan dan membaca Al-Mu'awwiżāt, serta mengusapkan keduanya pada tubuh beliau.
عربي Inggris Prancis
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, kecukupan dan perlindungan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan perlindungan
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyukai doa yang ringkas namun bermakna komprehensif dan meninggalkan yang selain itu.
عربي Inggris Prancis
Ada tiga doa yang tak diragukan akan dikabulkan; (Di antaranya) doa orang yang dizalimi
عربي Inggris Prancis
Tiga golongan yang tidak disapa Allah di hari kiamat, tidak disucikan serta tidak dipandang.
عربي Inggris Prancis
Ucapkanlah, "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu hidayah dan kebenaran"
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya nama paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama dengan Raja Diraja. Tidak ada raja selain Allah
عربي Inggris Prancis
Sumpah akan melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan penghasilan.
عربي Inggris Prancis