ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

വൻ പാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ?
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരാൾ തന്റെ (മുസ്ലിം) സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അയാളെ അറിയിക്കട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ, മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കൽ, കൊലപാതകം, കള്ളസത്യം എന്നിവ വൻപാപങ്ങളാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
വിധവകൾക്കും ദരിദ്രർക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനെ പോലെയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഏഴു നാശകരങ്ങളായ പാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക! അവർ - സ്വഹാബികൾ - ചോദിച്ചു: "അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ! ഏതെല്ലാമാണ് അവ?!" നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ (ശിർക്ക്), മാരണം ചെയ്യൽ (സിഹ്ർ), അല്ലാഹു ആദരണീയമാക്കിയ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അന്യായമായി വധിക്കൽ, പലിശ ഭക്ഷിക്കൽ, അനാഥൻ്റെ സ്വത്ത് ഭക്ഷിക്കൽ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടൽ, പരിശുദ്ധകളും (മ്ലേഛവൃത്തികൾ) ചിന്തിക്കാത്തവരുമായ വിശ്വാസിനികളെപ്പറ്റി അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കൽ; (എന്നിവയാണവ)."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എന്നില് പങ്കുചേര്ക്കുന്നവരുടെ പങ്കുചേര്ക്കലുകളില് നിന്നെല്ലാം ഞാന് മുക്തനാണ്. അതിനാല് ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രവൃത്തിയിലും എന്നോടൊപ്പം മറ്റാരെയെങ്കിലും പങ്കുചേര്ത്താല് അവനെയും അവന് പങ്കുചേര്ത്തതിനെയും ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കും
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിങ്ങൾ ഖബറുകളാക്കരുത്. എൻ്റെ ഖബ്റിനെ നിങ്ങൾ ഉത്സവ സ്ഥലമാക്കരുത്. എൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക; തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് എനിക്ക് എത്തുന്നതാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ലെന്നും (ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്), (ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹത) അവന് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും, അതിൽ അവന് ഒരു പങ്കാളിയും ഇല്ലെന്നും, മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അവൻ്റെ ദൂതനുമാണെന്നും (മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു), ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അവൻ്റെ ദൂതനും, മർയമിലേക്ക് ഇട്ടുനൽകിയ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനവും, അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവുമാണെന്നും, സ്വർഗം സത്യമാണെന്നും, നരകം സത്യമാണെന്നും ഒരാൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ - അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - അല്ലാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"ആരാണ് തൻ്റെ താടിയെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ളതും കാലുകൾക്കിടയിലുള്ളതും (സൂക്ഷിക്കാമെന്ന്) എനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നത്; ഞാനവന് സ്വർഗം ഉറപ്പു നൽകാം."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ദിക്റുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ല) എന്ന വാക്കാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
സ്വർഗം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്താണ്. നരകവും അതു പോലെ തന്നെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അഞ്ചു നമസ്കാരങ്ങൾ, ഒരു ജുമുഅ മുതൽ അടുത്ത ജുമുഅ വരെ, ഒരു റമദാൻ മുതൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ; ഇവക്കിടയിലുള്ള (തിന്മകൾക്കുള്ള) പ്രായശ്ചിത്തമാണ്; വൻപാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരു മുസ്ലിമിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്ഷീണമോ, രോഗമോ, (കഴിഞ്ഞു പോയതോ വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള) വിഷമമോ സങ്കടമോ, ഉപദ്രവമോ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടുക്കമോ ആകട്ടെ; അവന്റെ മേൽ തറക്കുന്ന ഒരു മുള്ള് പോലുമാകട്ടെ; അതു കൊണ്ടെല്ലാം അല്ലാഹു അവന്റെ തിന്മകൾ പൊറുത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നരകം ദേഹേഛകൾ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സ്വർഗം വെറുക്കപ്പെട്ടവ കൊണ്ടും പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലുള്ള ബാധ്യതകൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ്. സലാം മടക്കുക, രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക, ജനാസയെ പിന്തുടരുക, പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുക, തുമ്മിയവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് മേൽ കരുണ ചൊരിയട്ടെ; അവൻ (കച്ചവടത്തിൽ) വിൽക്കുമ്പോഴും സൗമ്യനാണ്. വാങ്ങുമ്പോഴും, കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴും (സൗമ്യനാണ്).
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"ജനങ്ങൾക്ക് കടം നൽകിയിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ തൻ്റെ ജോലിക്കാരനോട് പറയുമായിരുന്നു: (കടക്കാരിൽ) പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്കും പൊറുത്തു തന്നേക്കാം. അങ്ങനെ അവൻ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി; അല്ലാഹു അവന് പൊറുത്തു നൽകുകയും ചെയ്തു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും (മത)വിജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടാൽ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ട് മുസ്ലിംകൾ പരസ്പരം ആയുധവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ അവരിൽ കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും നരകത്തിൽ തന്നെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും ഹലാൽ (അനുവദനീയമായത്) വ്യക്തമാണ്. തീർച്ചയായും ഹറാമും (നിഷിദ്ധമായത്) വ്യക്തമാണ്. അവക്ക് രണ്ടിനുമിടയിൽ അവ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്; അധികജനങ്ങൾക്കും അവയെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. ആരെങ്കിലും അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവൻ തൻ്റെ മതത്തെയും അഭിമാനത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽ വീണുപോയാൽ അവൻ ഹറാമിൽ വീണുപോയിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കോ രൂപങ്ങളിലേക്കോ അല്ല നോക്കുന്നത്. മറിച്ച് അവൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരാൾ നബി -ﷺ- യോട് പറഞ്ഞു: "എനിക്ക് വസ്വിയ്യത് നൽകിയാലും." നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "നീ കോപിക്കരുത്." അയാൾ വീണ്ടും പല തവണ ആവർത്തിച്ചു. (അപ്പോഴെല്ലാം) നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "നീ കോപിക്കരുത്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ യഥാരൂപത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് ഉപജീവനം നൽകുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കും ഉപജീവനം നൽകുമായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി അവർ രാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു. നിറഞ്ഞ വയറുമായി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരടിമ തിന്മ ചെയ്തു. ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവേ! നീ എൻ്റെ തിന്മ എനിക്ക് പൊറുത്തു നൽകണേ!" അപ്പോൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: "എൻ്റെ അടിമ ഒരു തിന്മ ചെയ്തു. തിന്മ പൊറുത്തു നൽകുകയും, തിന്മ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് അവനുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തങ്ങളുടെ വിധികളിലും കുടുംബത്തിലും ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളിലും നീതി പാലിച്ചവർ അല്ലാഹുവിങ്കൽ പ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"എന്താണ് പരദൂഷണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ?" സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനുമാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുക." നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "നിൻ്റെ സഹോദരന് അനിഷ്ടമുള്ള കാര്യം നീ അവനെ കുറിച്ച് പറയലാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ചിലർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അന്യായമായി (പലതും) കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ നരകമാണ് അവർക്കുള്ളത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ ഊഹത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. തീർച്ചയായും സംസാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളവാകുന്നു ഊഹം.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആദമിൻ്റെ സന്തതികൾ എല്ലാവരും തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ്. തെറ്റു പറ്റുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ ധാരാളമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്നവരാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എല്ലാ നന്മയും ദാനധർമ്മമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നന്മയിൽ ഒന്നിനെയും നീ നിസ്സാരമാക്കരുത്. നിൻ്റെ സഹോദരനെ സുസ്മേരവദനനായി കണ്ടുമുട്ടുക എന്നത് പോലും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ശക്തവാനെന്നാൽ മല്ല യുദ്ധത്തിൽ മറിച്ചിടുന്നവനല്ല. കോപത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വന്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തവാൻ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ അറിയിച്ചു നൽകിയാൽ അവന് അത് പ്രവർത്തിച്ചവരുടേതിന് സമാനമായ പ്രതിഫലമുണ്ട്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മരണപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മോശം പറയരുത്. തങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചതിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തൻ്റെ സഹോദരനെ മൂന്നിലധികം ദിവസത്തേക്ക് അകറ്റിനിർത്തൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവദനീയമല്ല. രണ്ടു പേരും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടും, അവൻ അങ്ങോട്ടുമെന്ന രൂപത്തിൽ തിരിഞ്ഞു കളയുക (എന്നത് പാടില്ല). അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവനാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഏഷണിയുമായി നടക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിൽ വിശാലത നൽകപ്പെടാനും, തൻ്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടപ്പെടുവാനും ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരു അടിമ അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനാവുക അവൻ സുജൂദിലാകുമ്പോഴാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ (സുജൂദിൽ) പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നല്ലത് പറയട്ടെ; അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ അയൽവാസിയെ ആദരിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിക്കട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതല്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കടുത്ത താർക്കികനായുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ളയാൾ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കുകൾ നാലെണ്ണമാണ്. അവയിൽ ഏത് കൊണ്ട് നീ ആരംഭിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ (എന്നിവയാണവ).
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തഖ്'വയും (സൂക്ഷ്മത), സൽസ്വഭാവവുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ലജ്ജ വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ട് വാക്കുകൾ; റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവിന് പ്രിയങ്കരമായതും, നാവിന് വളരെ ലളിതമായതും, (കർമ്മങ്ങളുടെ) തുലാസിൽ വളരെ ഭാരം തൂങ്ങുന്നതുമാണവ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി, സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദ്വീം.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിങ്കൽ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ആദരണീയമായ മറ്റൊന്നുമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്റെ അഭിമാനത്തെ പ്രതിരോധിച്ചാൽ അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ മുഖത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നൂറു തവണ "സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തിന്മകളെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോകും; അത് സമുദ്രത്തിലെ നുരയോളമുണ്ടെങ്കിലും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും "ലാ ഇലാഹ ഇല്ലള്ളാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീകലഹു, ലഹുൽ മുൽകു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ" (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി ഒരാളുമില്ല; അവൻ ഏകനാണ്; അവന് യാതൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല. അവനാകുന്നു സർവ്വാധികാരമുള്ളത്. അവനാകുന്നു സർവ്വ സ്തുതിയും. അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു) എന്ന് പത്ത് തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഇസ്മാഈൽ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നാല് പേരെ മോചിതരാക്കിയവനെ പോലെയാണ് അവൻ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് അല്ലാഹു (ഇസ്ലാം) ദീനിൽ അവഗാഹം നൽകുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവനും, (ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ) ധന്യത പുലർത്തുന്നവനും, (ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ) അറിയപ്പെടാത്തവനുമായ അടിമയെ അല്ലാഹു തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി -ﷺ- സുഗന്ധദ്രവ്യം നിരസിക്കാറില്ലായിരുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
വിശ്വാസികളിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ളത് അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവർക്കാണ്. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ലവരായുള്ളവരാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും സൗമ്യത ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അതിനെ ഭംഗിയാക്കാതിരിക്കില്ല. അത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടാലും അതിന് അഭംഗിയുണ്ടാവാതിരിക്കില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും, വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്റെ അടിമയെ അല്ലാഹു തീർച്ചയായും തൃപ്തിപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും ഒരു മുഅ്മിനിന് അവന്റെ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ട് നോമ്പുകാരന്റെയും നമസ്കാരക്കാരന്റെയും പദവി കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു അതിക്രമിക്ക് അവധി നൽകുന്നതാണ്; അങ്ങനെ അവനെ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വിടുന്നതല്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
സ്ത്രീകളെക്കാൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപദ്രവകരമായ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ഞാൻ എനിക്ക് ശേഷം വിട്ടേച്ചു പോകുന്നില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുക; നിങ്ങൾ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക; നിങ്ങൾ (ജനങ്ങളെ) അകറ്റിക്കളയരുത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും ഒരിടത്ത് തങ്ങുന്ന വേളയിൽ "അഊദു ബി കലിമത്തില്ലാഹിത്താമ്മാത്തി മിൻ ശർറി മാ ഖലഖ്" (അല്ലാഹുവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ അവനെ യാതൊന്നും ഉപദ്രവമേൽപ്പിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തന്റെ സന്താനത്തേക്കാളും, മാതാപിതാക്കളേക്കാളും, സർവ്വ മനുഷ്യരേക്കാളും ഞാൻ പ്രിയങ്കരനായി തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങളിലൊരാളും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്ന വസ്തുക്കളേക്കാളെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ രാത്രിയിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ അവന് അവ മതിയാകുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരം പാരായണം ചെയ്താൽ അവന് ഒരു നന്മയുണ്ടായിരിക്കും. നന്മകളാകട്ടെ അവയുടെ പത്തിരട്ടി ആയാണ് (പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുക).
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും (ഏലസ്സ്) ബന്ധിച്ചാൽ അവൻ അതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കരുണ ചൊരിയുന്നവരോട് റഹ്മാനായ അല്ലാഹു കരുണ ചൊരിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഭൂനിവാസികളോട് കരുണ ചൊരിയുക; ഉപരിയിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ -ﷺ- 'ഖസഅ്' വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കൃത്രിമത്വം ഞങ്ങളോട് വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല), മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു (മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും ദൂതനുമാണ്) എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏതൊരു അടിമയുടെയും മേൽ അല്ലാഹു നരകം നിഷിദ്ധമാക്കാതിരിക്കുകയില്ല."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മോനേ! ബിസ്മി ചൊല്ലുക. നിൻ്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക. നിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലതു കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക. കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക. തീർച്ചയായും പിശാച് അവൻ്റെ ഇടതു കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും, ഇടതു കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ശുദ്ധി വരുത്തൽ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ
നിങ്ങൾ പട്ടു വസ്ത്രമോ (കട്ടിയുള്ള പട്ടായ) ദീബാജോ ധരിക്കരുത്. സ്വർണത്തിന്റേയോ വെള്ളിയുടെയോ പാത്രങ്ങളിൽ കുടിക്കുകയോ അവ രണ്ടിന്റെയും തളികകളിൽ തിന്നുകയോ ചെയ്യരുത്. അവ ഇഹലോകത്ത് അവർ(കാഫിറുകൾ)ക്കുള്ളതും പരലോകത്ത് നമുക്കുള്ളതുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ (പുരുഷന്മാർ) പട്ട് ധരിക്കരുത്. ഇഹലോകത്ത് അത് ധരിച്ചവർ പരലോകത്ത് ധരിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മുആവിയ(റ) പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സദസിനരികിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയത്? അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുന്നത്
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി(സ) രണ്ട് ഖബ്റുകൾക്കരികിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: നിശ്ചയമായും ഇവർ രണ്ട് പേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ രണ്ട് പേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വൻപാപത്താലല്ല; അവരിൽ ഒന്നാമൻ: അവൻ മൂത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താത്തവനായിരുന്നു, അപരൻ: അവൻ ഏഷണിയുമായി നടക്കുന്നവനുമായിരുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഞാൻ നബി(സ)യോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാലുറകൾ അഴിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: അവ രണ്ടിനെയും വിട്ടേക്കുക, നിശ്ചയമായും ഞാൻ അവ രണ്ടും ധരിച്ചത് ശുദ്ധിയോടെയാണ്, അനന്തരം അവിടുന്ന് അവ രണ്ടിന്മേലും തടവി
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരേ, ഞങ്ങളിലൊരാൾ ജനാബത് കാരനായിരിക്കേ അവൻ ഉറങ്ങാമോ? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു:അതെ, നിങ്ങളിലൊരാൾ വുദു ചെയ്താൽ അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഓ അബ്ബാസ്, ഓ,അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പിതൃവ്യാ, അല്ലാഹുവിനോട് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിങ്ങൾ സൗഖ്യം (ആഫിയത്) ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൈ ഈമ്പുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ഈമ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അത് തുടച്ചുകളയരുത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു ആദ്യകാലക്കാരെയും അവസാനകാലക്കാരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയാൽ ഓരോ വഞ്ചകനും വേണ്ടി ഓരോ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടും: ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്നയാളുടെ വഞ്ചനയാകുന്നു ഇത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ (ﷺ) ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൽപിക്കുകയും ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വിലക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ (ﷺ) സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരം പണികഴിപ്പിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ലഹരിയുണ്ടാകുന്ന ഏത് പാനീയവും ഹറാമാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മദ്യം നിഷിദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. മദ്യം അഞ്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ്: മുന്തിരി, ഈത്തപ്പഴം, തേൻ, ഗോതമ്പ്, ബാർലി എന്നിവയിൽ നിന്ന്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം കാവലിരിക്കൽ ഈ ലോകത്തേക്കാളും അതിലുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉത്തമമാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് (അക്ഷമനായി) വേഗം വന്നു. ഞാനവന് സ്വർഗം നിഷിദ്ദമാക്കി.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരാൾ -അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് - അനുവാദമില്ലാതെ നിന്നെ (നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്) എത്തിനോക്കുകയും അങ്ങനെ അവനെ നീയൊരു കല്ലെടുത്തെറിയുകയും അതുവഴി അവന്റെ കണ്ണുപൊട്ടുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വിരലുകളുടെ സ്ഥാനത്തിലും കൂടുതൽ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച് തരട്ടെയോ: അവരിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അവൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടുകയും അവന് അല്ലാഹു അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ആൾ അല്ലാഹുവോട് ലജ്ജിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവനെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവും ലജ്ജിക്കുന്നു, അടുത്ത ആൾ അല്ലാഹുവിനെ അവഗണിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവനെയും അവഗണിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: ആകാശ ഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്ന, എല്ലാത്തിന്റെയും രക്ഷകർത്താവും ഉടമസ്ഥനുമായ അല്ലാഹുവേ, നീ അല്ലാതെ അർധനക്കർഹനില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, എന്റെ മനസിന്റെ തിന്മയിൽ നിന്നും പിശാചിന്റെ തിന്മയിൽ നിന്നും അവന്റെ ശിർക്കിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു എന്ന് നീ പറയുക
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി(സ) പ്രദോഷമായാൽ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു: ഞങ്ങൾ പ്രദോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രദോഷത്തിന്റെ ആധിപത്യം അല്ലാഹുവിനാകുന്നു, അല്ലാഹുവിനാകുന്നു സർവ സ്തുതിയും, അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അവൻ ഏകനും പങ്ക് കാരില്ലാത്തവനുമാകുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരാൾ ഒരു ഉറക്കം ഉറങ്ങുകയും അപ്പോഴേക്ക് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് തഴമ്പ് പോലെ അതിന്റെ അടയാളം ബാക്കിയാകും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നീ തന്നെ വെക്കുക. അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്