အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

လူတစ်ချို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ပစ္စည်းများကို မမှန်မကန် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် ကိယာမသ်နေ့တွင်ငရဲမီးရှိသည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်