Lista hadisa

"Kada neko od vas zavoli svoga brata, neka mu to kaže."
عربي Engleski Francuski
"Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu petero: primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu 'jerhamukellah' (Allah ti se smilovao)."
عربي Engleski Francuski
„Da li znate šta je ogovaranje?“ Rekli su: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ Rekao je: „Da spomeneš svoga brata po onome što ne voli.“
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno muslimanu izbjegavati brata muslimana duže od tri dana; susretnu se, a glavu okreću jedan od drugog. Bolji od njih dvojice jest onaj koji prvi nazove selam.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odbijao ponuđeni miris.
عربي Engleski Francuski
„Zaista je Allah Uzvišeni zadovoljan čovjekom koji, kada nešto pojede, zahvali Allahu Uzvišenom na tome ili kada nešto (od dozvoljenih pića) popije, zahvali Allahu Uzvišenom na tome.“
عربي Engleski Francuski
„Bio sam kao dječak pod skrbništvom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i moja je ruka kružila po sahanu, pa mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Dijete, izgovori bismilu, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.' Nakon toga, to je postao način kako jedem.“
عربي Engleski Francuski
Kada jedan od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije desnom rukom, doista šejtan jede lijevom rukom i pije lijevom rukom.
عربي Engleski Francuski
"Ne oblačiet svilu i brokat, ne pijte iz zlatnog i srebrenog posuđa i ne jedite iz njihovih posuda. To je za njih na ovom svijetu a vama na budućem."
عربي Engleski Francuski
Nemojte oblačiti svilu, doista onaj ko je obuče na dunjaluku neće je obući na Ahiretu.
عربي Engleski Francuski
"Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putu, pa sam se sagnuo da mu skinem mestve, a on mi reče: 'Ostavi ih, ja sam ih zaista obukao čiste', a zatim je potrao po njima."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, može li neko od nas spavati kada je džunub?" Kazao je: "Može, ako se abdesti neka legne spavati."
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas vidi san koji mu se dopadne, neka zna da je od Allaha, dž.š., pa neka Mu se zahvali i neka ga ispriča!"
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi kihnuo, stavljao ruku ili odjeću na svoja usta i spustio glas"
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
Jedan čovjek jeo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, lijevom rukom, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Jedi desnom." On reče: "Ne mogu.", a Poslanik mu reče: "Ne mogao!", a nije ga spriječilo ništa da to učini osim oholosti. Više nikada nije mogao dići ruku do usta.
عربي Engleski Francuski
Ko je taj što se zaklinje Mojim imenom da Ja neću oprostiti tome i tome? Njemu sam već oprostio, a tebi djela poništio!
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: "Čovjek izgovori riječ na koju i ne obraća pažnju, a zbog nje će biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas sretne svoga brata muslimana, neka mu nazove selam; ako ih razdvoji drvo, zid ili kamen, neka mu ponovo nazove selam kada se sretnu."
عربي Engleski Francuski
"Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna, i plači nad svojim grijehom.", odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
"Ko želi da gleda dženetliju, neka gleda u ovog čovjeka!"
عربي Engleski Francuski
"Od poslanstva nije ostalo ništa osim el-mubešširata."
عربي Engleski Francuski
"Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi" ili je rekao: "...kao da me je vidio na javi, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik."
عربي Engleski Francuski
"Jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj."
عربي Engleski Francuski
"Ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, nije dozvoljeno da putuje u trajanju od jednog dana i jedne noći, a da sa njom ne bude mahrem."
عربي Engleski Francuski
„Odjeća (donji dio odjeće, izar) muslimana treba biti do polovine potkoljenice. Nema grijeha ukoliko bude i duži od polovine potkoljenice, do nožnih članaka. Sve ispod toga će biti u Vatri. Ko spusti svoj plašt iz oholosti, Allah ga neće pogledati.'“
عربي Engleski Francuski
"Nikada Resulullah, sallallahu 'alejhi ve selleme, nije hranu pokudio; ako bi mu se dopala, jeo bi, a ako ne bi, ostavio bi je!"
عربي Engleski Francuski
“Kad čovjek zijeva, neka svoju ruku stavi na usta."
عربي Engleski Francuski
"Šest je prava muslimana prema drugom muslimanu: kada ga sretneš, nazovi mu selam, kada te pozove (na svadbu i slično), odazovi mu se, kada ti traži savjet, posavjetuj ga, kada kihne pa zahvali Allahu, nazdravi mu; kada bude bolestan, obiđi ga, a kada umre, otiđi mu na dženazu."
عربي Engleski Francuski
„Ne nazivajte prvi selam jevrejima i kršćanima, a kada nekog od njih sretnete na putu navedite ga na tiješnji dio."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas obuva obuću, neka počne sa desnom, a kada skida neka počne sa lijevom, neka mu bude desna prva koju će obući, a zadnja koju će skinuti."
عربي Engleski Francuski
„Neka niko od vas ne hoda u jednoj cipeli; neka obuje na obje noge ili neka obje skine."
عربي Engleski Francuski
"Allah neće pogledati u čovjeka koji iz oholosti pusti da mu se odjeće vuče."
عربي Engleski Francuski
„Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman.“
عربي Engleski Francuski
„Veliki je grijeh da čovjek vrijeđa svoje roditelje.“ Neko upita: Allahov Poslaniče, zar neko vrijeđa svoje roditelje?!" On reče: "Da, vrijeđa nečijeg oca ili majku, pa mu ovaj uzvrati."
عربي Engleski Francuski
Ko prisluškuje razgovor ljudi, a njima je to mrsko, na Sudnjem danu će mu biti saliveno rastopljeno olovo u uši.
عربي Engleski Francuski
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Francuski
"Je li rukovanje bilo poznato među ashabima - drugovima Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme?"
عربي Engleski Francuski
Ko bude nosio luk i strijele dok hoda našim mesdžidima i pijacama neka to pričvrsti uz tijelo ili neka rukom drži vrhove strijela, kako ne bi povrijedio nekoga muslimana.
عربي Engleski Francuski
"Pazite se sjedenja po putevima!" Rekoše: "Allahov Poslaniče, prisiljeni smo da nekad sjedimo i razgovaramao." Reče: "Ako to odbijate, onda makar dajte putu njegovo pravo!" Upitaše: "A šta je njegovo pravo?" Reče: "Obaranje pogleda, neuznemiravanje, vraćanje Selama, naređivanje dobra i zabranjivanje zla."
عربي Engleski Francuski
"Teško onome ko priča lažne priče kako bi druge nasmijao, teško njemu, teško njemu!"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne odbijajte ponuđeni miris, jer se lahko nosi a ugodno miriše." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Jedan je čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Šta je u islamu najbolje?" On mu reče: "Da hraniš gladne i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ."
عربي Engleski Francuski
„Allahu je najmrže (ahne'a) ime čovjeka koji se nazove Melikul-Emlak (Vladar vladara). A nema Vladara osim Allaha.“
عربي Engleski Francuski
"Zakletva koristi u prodaji robe, ali se njome uklanja berićet zarade."
عربي Engleski Francuski
"Kada trojica krenu na put, neka jednog odrede za emira - vođu puta."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, ušao bi kod nekog beduina da ga obiđe, a imao je običaj da kada uđe kod bolesnika, rekne: "Nije ništa (nije strašno), to je čišćenje od grijeha, inšaallah."
عربي Engleski Francuski
"Neki čovjek je rekao: 'O Allahov Posalniče, da li čovjek kada sretne svoga brata ili prijatelja da mu se nakloni?' On reče: 'Ne'. Čovjek upita: 'A da li će ga zagrliti i poljubiti?' On reče: 'Ne'. Čovjek reče: 'Onda će ga uzeti za ruku i rukovati se sa njim.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Da.'"
عربي Engleski Francuski
Kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, oprošteni su im grijesi prije nego se rastanu...
عربي Engleski Francuski
Ko bude upitan o (šerijatskom) znanju, pa prešuti i sakrije, na Sudnjem danu će biti zauzdan uzdama od vatre.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zakune i u svojoj zakletvi kaže: 'Tako mi Lata i Uzzaa!' - neka kaže: 'La ilahe illallah!' (Nema Boga osim Allaha!), a ko svome drugu kaže: 'Dođi da se kockamo!' – neka podijeli sadaku!'“ Muttefekun alejhi.
عربي Engleski Francuski
"Učinio Allah udobnim život onome ko čuje naše riječi pa ih prenese onako kako je čuo."
عربي Engleski Francuski
"Kada čovjek nekoga (ili nešto) prokune, prokletstvo se uzdigne na nebesa i pred njim se zatvore nebeska vrata. Zatim se, kada se spušta na Zemlju, pred njim zatvore zemaljska vrata i prokletstvo krene desno i lijevo. Ako ne nađe izlaz, prokletstvo se spusti na onoga ko je proklet, ako je bio za toga, a ako nije, onda se vrati onome ko je proklinjao."
عربي Engleski Francuski
Izbjegavanje brata muslimana godinu dana ima status prolijevanja njegove krvi.
عربي Engleski Francuski
"Nije dozvoljeno muškarcu da gleda u avret drugog muškarca, niti je dozvoljeno ženi da gleda u avret druge žene; i nije dozvoljeno muškarcu da spava pored muškarca, niti ženi pored žene, pod jednim pokrivačem."
عربي Engleski Francuski
"Kada odete na počinak, ne ostavljajte upaljenu vatru u kućama."
عربي Engleski Francuski
"Ne govorite munafiku: 'Prvače! (sejjid)', jer ako on bude prvak među vama, onda ste rasrdili vašeg Gospodara."
عربي Engleski Francuski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."
عربي Engleski Francuski
“Nemojte raspravljati o Kur’anu jer je raspravljanje o njemu nevjerstvo!”
عربي Engleski Francuski
“Niko ashabima nije bio draži od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali oni, kad bi se pojavio, nisu ustajali pred njime jer su znali da on to ne odobrava.”
عربي Engleski Francuski
"Ne naslanjam se pri jelu."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je da se diše u piće i da se u njega puše."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas udara svog brata, neka izbjegava lice."
عربي Engleski Francuski
Onaj ko naglas uči Kur'an je poput onoga ko javno udjeljuje sadaku, a onaj ko u sebi uči Kur'an nalik je onome ko u tajnosti daje sadaku
عربي Engleski Francuski
da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, svaku noć, kada bi legao u postelju, sakupio ruke i proučio, pljuckajući u njih: Kul huvellahu ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas završi s jelom, neka prste ne briše dok ih ne oliže!
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, imao prsten izrađen od zlata."
عربي Engleski Francuski
"Svako je opojno piće zabranjeno (haram)."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, objavljena je zabrana alkohola, a on se pravi od petero: grožđa, hurmi, meda, pšenice i ječma.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi sljedeći hadis: "Kada bi čovjek provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvole, pa se ti bacio kamenom i oko mu izbio, ne bi imao grijeha."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio nošenje svilenog osim koliko su dva, tri ili četiri prsta."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas izvijestim o trojici ljudi? Jedan od njih se usmjerio Allahu, pa ga je Allah primio, drugi se postidio pa se Allah njega postidio, a što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa, i napustio, pa se i Allah od njega okrenuo.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Reci: 'Allahumme Fatires-semavati vel-erdi, Alimel-gajbi veš-šehadeti, Rabbe kulli šej'in ve melikehu. Ešhedu en la ilahe illa ente, eu'zu bike min šerri nefsi ve šerriš-šejtani ve širkihi' (Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, poznavaoče vidljivog i nevidljivog, Gospodaru svega i vlasniče, svjedočim da nema boga osim Tebe. Utječem se Tebi od zla samog sebe, od zla šejtana i njegovog širka!) Reci ovo kada osvaneš, kada omrkneš i kada legneš.'“
عربي Engleski Francuski
"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svog gosta i neka mu da njegovu poputninu." Upitali su: "Allahov Poslaniče, šta je to poputnina?", a on je odgovorio: "Poputnina je da ga ugosti dan i noć, gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga je sadaka."
عربي Engleski Francuski
"Povjeravam tvoju vjeru, tvoje emanete i završetak tvojih djela Uzvišenom Allahu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao dok je bio na jahalici, ma u kojem pravcu se jahalica okrenuila, i išaretio je glavom (za ruku' i sedždu). Tako je činio i Ibni Omer.
عربي Engleski Francuski
Bio sam dječak u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pamtio sam šta govori, a samo me prisustvo starijih ljudi od mene sprečavalo da govorim.
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog vjernika kojeg zadesi kuga, pa on ostane u tom mjestu, strpi se i nada se nagradi, znajući da će ga zadesiti samo ono što mu je Allah odredio, a da neće za to imati nagradu šehida.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas dođe na sijelo, neka nazove selam, a kada bude htio otići, neka opet nazove selam, jer prvi (selam) nije ništa preči od posljednjeg."
عربي Engleski Francuski
"Kada bismo dolazili Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, sjedali bismo na kraj halke."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, glasnik ga zovne: 'Divan si, divno je djelo koje si učinio, i u džennetu si sebi pripremio boravište.'"
عربي Engleski Francuski
Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, govorio nešto ponavljao bi tri puta tako da ga ljudi razumiju, a kada bi došao do jedne skupine i poselamio ih, poselamio bi ih tri puta.
عربي Engleski Francuski
Ne druži se osim sa vjernikom, i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazan.
عربي Engleski Francuski
"Šejtanu biva dozvoljena hrana kod koje nije spomenuto Allahovo ime. On je doveo ovu djevojčicu, da bi mu zbog nje bila dozvoljena hrana, jer ona nije spomenula Allahovo ime, pa sam je uzeo za ruku. Zatim je šejtan doveo ovog beduina da bi mu zbog njega hrana bila dozvoljena, pa sam ga uzeo za ruku. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, zaista je šejtanova ruka u mojoj ruci sa rukama njih dvoje."
عربي Engleski Francuski
Kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhisselam, rekao mu je: "Idi i selam onima nazovi, (skupini meleka koji su nedaleko sjedili), pa slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se približi Sudnji dan, gotovo da će svaki san koji usnije musliman biti istinit. San musliman jest jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva“ (Muttefekun alejh). U drugoj verziji stoji: „Onaj ko govori istinitije, taj ima istinitije snove.“
عربي Engleski Francuski
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Kada čovjek osvane, cijelo se tijelo pokori jeziku i govori mu: 'Boj se Allaha u pogledu mene, jer moja sudbina zavisi od tebe! Ako budeš na ispravnom putu, i ja sam na ispravnom putu, a ako skreneš, i ja sam skrenuo s Pravog puta.'"
عربي Engleski Francuski
Došao je neko Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekavši: "Es-Selamu 'alejkum!" On mu je odvratio selam a zatim je čovjek sjeo. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Deset." Potom dođe neko drugi i reče: "Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi!" On mu odvrati selam i kada taj sjede reče: "Dvadeset."
عربي Engleski Francuski
"Zaista rob izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj značaj, pa ga Allah zbog nje uzdigne stepene. I, zaista, rob izgovori riječ koja izaziva ljutnju Uzvišenog Allaha, ne pridajući joj značaj, pa zbog nje bude strmoglavljen u džehennem."
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najodabraniji čovjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva" (Ebu Davud). A prenosi ga i Tirmizi od Ebu Umame, radijallahu anhu, koji veli da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada se dva čovjeka sretnu, koji će od njih prvi selam nazvati?" Poslanik je odgovorio: "Onaj koji je odabraniji kod Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, priča da je jedan čovjek zatražio da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na šta on reče: "Dopustite mu, loš je on pripadnik plemena!" (Muttefekun alejh) Ovim hadisom Buhari dokazuje dozvolu ogovaranja onih koji čine nered i šire smutnju.
عربي Engleski Francuski
Davali smo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegov dio mlijeka koji mu je pripadao. On bi dolazio noću, i nazvao bi selam koji ne bi probudio spavača, a čuo bi ga budni.
عربي Engleski Francuski
Da je ovaj spomenuo Allahovo ime, bilo bi vam dovoljno.
عربي Engleski Francuski
Sakupite se oko sofre i spomenite Allahovo ime, biće vam dat bereket u njoj.
عربي Engleski Francuski
"Nemojte spajati, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio spajanje.' Potom je dodao: '... osim ako čovjek zatraži dozvolu od svoga brata."
عربي Engleski Francuski
"Doista je vatra vaš neprijatelj. Kada hoćete spavati ugasite je kod vas."
عربي Engleski Francuski
"Ovaj nas je slijedio, pa ako hoćeš, dozvoli mu da uđe, a ako nećeš, on će se vratiti!"
عربي Engleski Francuski
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da jede sa tri prsta. Kada završi sa jelom obliže ih.
عربي Engleski Francuski
Onaj ko poslužuje ljude zadnji se namiruje
عربي Engleski Francuski
Pojio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, Zemzem vodom, a on je pio stojeći.
عربي Engleski Francuski
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeli smo hodajući i pili stojeći.
عربي Engleski Francuski
“Kad su trojica ljudi u društvu, neka se dvojica ne došaptavaju jer će takav postupak rastužiti onoga trećeg. Dvojica se mogu došaptavati kad ih je u društvu više.”
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne pije stojeći.
عربي Engleski Francuski
"Neka čovjek ne podigne drugog čovjeka s mjesta na kojem sjedi i potom on sjedne na njega, nego napravite mjesta i raširite se."
عربي Engleski Francuski
"Neka mlađi poselami starijieg, onaj koji hoda onoga koji stoji, a manja skupina veću skupinu."
عربي Engleski Francuski
"Kada jedna skupina (muslimana) naiđe (pored druge skupine) dovoljno je da poselami jedan od njih, a dovoljno je (drugoj) skupini da odvrati jedan od njih."
عربي Engleski Francuski
"Putovanje je dio patnje."
عربي Engleski Francuski
„Ko ostavi (raskošnu) odjeću iz pobožnosti prema Allahu, a u mogućnosti je da je nosi, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati ispred svih da odabere kojom imanskom odjećom želi da ga nagizda.“
عربي Engleski Francuski
Nemojte piti stojeći, a ko zaboravi neka povrati ono što je popio.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se pije sa otvora mješine.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio da se otvori mješina izvraćaju.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se puše u piće.
عربي Engleski Francuski
"Prošao sam pored Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a moj donji dio odjeće je bio spušten ispod članaka, pa mi je rekao: 'O Abdullah, podigni svoju odjeću!', pa sam podigao. Zatim je rekao: 'Još.', pa sam podigao još više. I od tada sam uvijek tako nosio." Neko je od prisutnih upitao: "A dokle si podigao?" "Do polovine potkoljenica.", odgovori.
عربي Engleski Francuski
"Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš."
عربي Engleski Francuski
"Kada musliman ode u obilazak brata muslimana, on je u džennetskoj harfi sve dok se ne vrati."
عربي Engleski Francuski
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, doneseno je piće i on ga se napio. S desne njegove strane bio je dječak.
عربي Engleski Francuski
"Neka niko od vas ne želi sebi smrt, jer ako je bio dobročinitelj, možda će još više dobra uraditi, a ako je bio grješnik, možda će se pokajati, pa zatražiti Allahovo zadovoljstvo."
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.
عربي Engleski Francuski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"
عربي Engleski Francuski
“Primjer onoga koji pamti Kur’an je kao primjer svezanih deva”
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, prošao je pored grupe djece i nazvao im selam, a zatim je rekao: "Tako je i Poslanik činio."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je čuo čovjeka kako pretjerano hvali drugog čovjeka, pa je rekao: "Upropastili ste ga."
عربي Engleski Francuski
Ebu Bekre radijallahu 'anhu, pripovijeda: "Jedan čovjek je pohvalio drugoga u prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on mu reče, ponavljajući nekoliko puta: 'Teško tebi! Glavu si mu skinuo! Ako već nekoga morate hvaliti, onda recite: 'Ja ga takvog poznajem, a Allahu će polagati račun, i ni za koga ne tvrdim da je bezgriješan prema Allahu.'" (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
„Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da se Kur'an nosi u neprijateljsku zemlju."
عربي Engleski Francuski
"Dok je neki čovjek oholo hodio u svojoj paradnoj odjeći, diveći se sam sebi, počešljane i namazane kose, Allah učini da propadne u zemlju, i tako će propadati kroz nju sve do Sudnjeg dana."
عربي Engleski Francuski
"Dok smo bili na putovanju sa Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je neki čovjek jašući na svojoj jahalici..."
عربي Engleski Francuski
O Ebu-Hasane, kako je osvanuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?' 'Osvanuo je, hvala Allahu, zdrav.'
عربي Engleski Francuski
"Allahov bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada krene na put, zatražio zaštitu od Allaha Uzvišenog od zamora i nesreća na putu, neimaštine i nevolje nakon bogastva i rahatluka, dove onoga kome je učinjena nepravda i svakog vida zla u porodici i imetku."
عربي Engleski Francuski
„Jedan putnik je šejtan, dvojica su dva šejtana, dok su trojica putnici.“
عربي Engleski Francuski
"Kada budete putovali plodnom zemljom, podajte devi njen dio iz zemlje, a kada budete putovali neplodnom zemljom, požurite s putovanjem.“
عربي Engleski Francuski
Putujte noću, jer se zemlja savija noću.
عربي Engleski Francuski
„Kada bi Poslanik, alejhis-selam, putovao i zaspao noću, legao bi na desnu stranu, a kada bi zaspao pred sabah, savio bi svoju podlakticu i glavu stavio na šaku.“
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada bi zajahao svoju devu da krene na put, tri puta donio tekbir, a zatim rekao: "Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes'eluke fi seferina haza el-birre vet-takva ve minel-'ameli ma terda. Allahume hevvin 'alejna seferena haza vatvi 'anna bu'dehu. Allahume entes-sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehli. Allahume inni e'uzu bike min va'sa'is-seferi ve ke'abetil-menzari ve su'il-munkalebi fil-mali vel-ehli vel-veledi/Hvaljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti! Gospodaru naš, molimo Te na ovom našem putovanju za dobročinstvo i bogobojaznost, i za djela s kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Gospodaru naš, olakšaj nam ovo putovanje i skrati nam njegovu razdaljinu (čineći ga udobnim)! Gospodaru naš, Ti si saputnik na putu i zastupnik obitelji. Gospodaru naš, utječem Ti se od poteškoća puta, od tužnih prizora i ružna povratka u imetku, obitelji i djeci." A kada bi se vratio, izgovorio bi te riječi i dodao: "Ajibune, taibune, 'abidune li Rabbina hamidun/Vraćamo se, tevbu čineći, robujući i zahvaljujući Gospodaru našem!" U drugoj verziji stoji: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom povratka sa hadža ili 'umre, kad god bi se na kakav prijevoj ili uzvišicu ispeo, tri puta tekbir proučio, a onda rekao: la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir, ajibune, ta'ibune, 'abidune, sadžidune, li Rabbina hamidune, sadekallahu va'dehu, ve nasare 'abdehu, ve hezemel-ahzabe vahdehu/Nema drugog Boga, osim Jedinog Allaha; On nema druga. Njemu pripada vlast i zahvala i On je svemoćan. Vraćamo se, tevbu čineći, robujući, na sedždu padajući i zahvaljujući Njemu, Gospodaru našem! Allah je obistinio Svoje obećanje, potpomagao Svoga roba i sve (neprijateljske) saveznike On je Sam porazio!" U drugoj predanju stoji da bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, izgovorio ove riječi kada bi se vraćao iz borbe, pohoda, hadža ili 'umre.
عربي Engleski Francuski
Muhadžiri i ensarije, među vašom braćom ima onih koji nemaju nimalo imetka, niti je njihovo pleme uz njih, pa neka neko od vas uzme sebi dvojicu ili trojicu...
عربي Engleski Francuski
„Hrana za dvojicu može biti i za trojicu, a hrana za trojicu može biti za četvericu.“
عربي Engleski Francuski
"Drži se bogobojaznosti i tekbir donosi na svakom prijevoju (brežuljku)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio spavati stavio bi svoju desnu ruku ispod obraza a zatim bi rekao: "Allahu moj, sačuvaj me Tvoje kazne na dan kada budeš proživio Svoje robove."
عربي Engleski Francuski
"Kada bismo se (za vrijeme putovanja) popeli na kakav brežuljak (uzvišicu), učili bismo tekbir 'Allahu ekber', a kada bismo sišli u dolinu, učili bismo tesbih 'Subhanallah!'"
عربي Engleski Francuski
"O ljudi, budite milostivi prema sebi. Zaista Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Zaista je On sa vama. On čuje i blizu je."
عربي Engleski Francuski
Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosilja ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka.
عربي Engleski Francuski
Ko bude sticao znanje kojim se traži zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve teala, (šerijatsko znanje)...
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najveća laž je da čovjek govori kako je usnio ono što nije usnio."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Istinoljubiv čovjek ne može biti onaj koji proklinje."
عربي Engleski Francuski
"Ne proklinjite jedni druge Allahovim prokletstvom, niti Allahovom srdžbom, niti džehenemskom vatrom."
عربي Engleski Francuski
"Uzmite stvari koje su na njoj i pustite je jer je ona zaista prokleta."
عربي Engleski Francuski
"Sa nama neće ići deva koja je prokleta."
عربي Engleski Francuski
"Kada jedan čovjek rekne: 'Propali su ljudi, on je najveći stradalnik.'"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se dvojica počnu međusobno grditi i vrijeđati, sve što kažu upiše se kao grijeh onome koji je počeo, osim u slučaju kada napadnuti pretjera.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
‘Šta vam je pa sjedite na putevima? Čuvajte se sjedenje po putevima.’
عربي Engleski Francuski
"Pokrijte posude, zavrnite mješine, zaključajte vrata i ugasite svjetiljke, jer šejtan ne može odvezati mješinu niti otvoriti vrata, niti otvoriti posudu."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, ko nešto zna - neka to kaže, a ko ne zna – neka kaže: 'Allah zna!', jer je znanje onoga koji ne zna (u tome) da kaže: 'Allah zna!'
عربي Engleski Francuski
"...da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio da čovjek oblači nanule stojeći."
عربي Engleski Francuski
“Groznica me obuzela, Allah je uništio.” On reče: “Ne vrijeđaj groznicu jer ona briše ljudske grijehe kao što kovački mijeh skida hrđu sa željeza!“
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, naredio je oblizivanje prsta i posude nakon jela, i rekao: "Zaista vi ne znate u čemu je berićet." U drugom njegovom rivajetu stoji: "Ako nekome od vas ispadne zalogaj hrane, neka ga uzme i odstrani eventualnu nečistoću, i neka ga pojede, ne ostavljajući ga šejtanu, i neka ne briše ruke maramicom prije nego što prste obliže, jer, uistinu, on ne zna u kom dijelu hrane mu je berićet." U trećem njegovom rivajetu stoji: "Zaista šejtan prisustvuje svakom vašem poslu, pa čak i prilikom vašeg objedovanja; zato, ako nekome od vas ispadne zalogaj hrane, neka ga podigne i otkloni s njega prljavštinu ako je bila na njemu i neka ga pojede, a ne ostavlja šejtanu."
عربي Engleski Francuski
"Neka se kod vas iftare postači i neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!"
عربي Engleski Francuski
Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi.
عربي Engleski Francuski
Klanjajte taj i taj namaz u to i to vrijeme i taj i taj namaz u to i to vrijeme; a kada namaz nastupi, neka jedan od vas prouči ezan i neka vam imami onaj koji zna najviše Kur'ana.
عربي Engleski Francuski
"Kada budete pozvani na svadbenu gozbu, odazovite se."
عربي Engleski Francuski
„Najgora hrana je hrana svadbene gozbe na koju se pozovu bogati i na koju se ne pozivaju siromašni. A onaj koji se ne odazove pozivu nepokoran je Allahu i Njegovom Poslaniku.“
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas bude pozvan (na svadbu), neka se odazove pa ako bude zapostio nafilu neka dovi (za domaćina), a ako ne bude postio, neka jede."
عربي Engleski Francuski
"Berićet se spušta na sredinu jela, pa jedite s krajeva, a ne sa sredine."
عربي Engleski Francuski
"Danas ću, sigurno, biti vratar Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Domalo zatim došao je Ebu Bekr i počeo gurati kapiju. 'Ko je to?', upitao sam. 'Ebu Bekr.', odgovori on. 'Sačekaj.', rekao sam mu i otišao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Allahov Poslaniče', rekoh mu, 'evo Ebu-Bekra, traži da ga primiš.' 'Dopusti mu (da uđe) i obraduj ga Džennetom!', reče on."
عربي Engleski Francuski
„Najbolja mjesta za sjedenje su ona koja su najkomotnija.“
عربي Engleski Francuski
O vlasniče stomaka', a Et-Tufejl je bio trbušast, 'mi idemo na pijacu radi selama, da selam nazovemo onome koga sretnemo!'
عربي Engleski Francuski
Doista šejtan kruži vašim tijelom, kao što kruži krv, i doista se ja bojim da vam ne ubaci zlo u vaša srca.
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, izliječi Sa'da, Allahu moj, izliječi Sa'da.
عربي Engleski Francuski
“Kada bi odsjedali u nekom mjestu, ljudi su prakticirali da se rasprše po klancima i dolinama, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Vaše raspršivanje po klancima i dolinama jest od šejtana.' Nakon toga, više nikada nisu odsjeli u nekom mjestu, a da se nisu zbili jedni uz druge.”
عربي Engleski Francuski
"Bio sam sa Enesom b. Malikom, radijallahu anhu, kod nekih medžusija (vatropoklonika) pa su u srebrenoj posudi doneseni kolači, i on ih nije htio jesti. Bi rečeno: 'Zamijenite posudu', pa su zamijenili posudu i donijeli kolače u drvenoj posudi, te je tek tad Enes jeo."
عربي Engleski Francuski
"Pošto je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iz Pohoda na Tebuk, svijet je izašao pred njega na doček. Ja sam ga dočekao sa djecom kod Senijjetul-vedaa" (Ebu Davud, sa ispravnim senedom). Buharijeva verzija glasi: "Mi smo sa djecom izašli da dočekamo Allahovog Poslanika kod Senijjetul-vedaa."
عربي Engleski Francuski
“Je li neko od vas što sanjao?’, pa bi mu neko ispričao svoj san...” On kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog jutra ispričao sljedeće: “Sanjao sam dvojicu ljudi, tražili su da pođem s njima rekavši: ‘Pođi s nama!’
عربي Engleski Francuski
Obavijestio nas je o onome što je bilo i što će biti, a među nama je najučeniji (u onome što smo čuli) onaj ko je najviše zapamtio.
عربي Engleski Francuski
„Ne grdite pijetla jer on budi na namaz.“
عربي Engleski Francuski
“Nešto si pogodio, a nešto si pogriješio.”
عربي Engleski Francuski
“Jednom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio me dok sam bio bolestan; nije došao jašući, nego pješke.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kiselio bi grožđice u mješini i to bi istog dana pio, zatim sutradan i prekosutra. A kada bi nastupila noć trećeg dana, pio bi i dao drugima da piju, a ako bi šta ostalo, to bi prosuo.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas kihne, neka rekne: "El-hamdulillahi (Hvala Allahu)", a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: "Jerhamukellah (Allah ti se smilovao)." Kada mu kažu: "Jerhamukellah", neka im odgovori: "Jehdikumullahu ve juslihu balekum (Allah vas uputio i popravio vaše stanje)."
عربي Engleski Francuski
Ne govori: 'Alejkes-selamu.', to je pozdrav za mrtve, nego reci: 'Es-selamu alejke/Neka je na tebe mir.'
عربي Engleski Francuski
Bože moj, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš muke i bolove.
عربي Engleski Francuski