Podkategorije

Lista hadisa

Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu ispuniti pet stvari: odgovoriti mu na selam, obići ga kada se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu 'jerhamukellah' (Allah ti se smilovao)
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, ušao bi kod nekog beduina da ga obiđe, a imao je običaj da kada uđe kod bolesnika, rekne: "Nije ništa (nije strašno), to je čišćenje od grijeha, inšaallah."
عربي Engleski Urdu
"Kada neko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, glasnik ga zovne: 'Divan si, divno je djelo koje si učinio, i u džennetu si sebi pripremio boravište.'"
عربي Engleski Urdu
"Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš."
عربي Engleski Urdu
"Kada musliman ode u obilazak brata muslimana, on je u džennetskoj harfi sve dok se ne vrati."
عربي Engleski Urdu
Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosilja ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka.
عربي Engleski Urdu
Allahu moj, izliječi Sa'da, Allahu moj, izliječi Sa'da.
عربي Engleski Urdu
“Jednom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio me dok sam bio bolestan; nije došao jašući, nego pješke.”
عربي Engleski Francuski
Bože moj, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš muke i bolove.
عربي Engleski Urdu