Podkategorije

Lista hadisa

"Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu petero: primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu 'jerhamukellah' (Allah ti se smilovao)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, ušao bi kod nekog beduina da ga obiđe, a imao je običaj da kada uđe kod bolesnika, rekne: "Nije ništa (nije strašno), to je čišćenje od grijeha, inšaallah."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, glasnik ga zovne: 'Divan si, divno je djelo koje si učinio, i u džennetu si sebi pripremio boravište.'"
عربي Engleski Francuski
"Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš."
عربي Engleski Francuski
"Kada musliman ode u obilazak brata muslimana, on je u džennetskoj harfi sve dok se ne vrati."
عربي Engleski Francuski
Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosilja ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka.
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, izliječi Sa'da, Allahu moj, izliječi Sa'da.
عربي Engleski Francuski
“Jednom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio me dok sam bio bolestan; nije došao jašući, nego pješke.”
عربي Engleski Francuski
Bože moj, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš muke i bolove.
عربي Engleski Francuski