Podkategorije

Lista hadisa

"Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu petero: primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu 'jerhamukellah' (Allah ti se smilovao)."
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno muslimanu izbjegavati brata muslimana duže od tri dana; susretnu se, a glavu okreću jedan od drugog. Bolji od njih dvojice jest onaj koji prvi nazove selam.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas sretne svoga brata muslimana, neka mu nazove selam; ako ih razdvoji drvo, zid ili kamen, neka mu ponovo nazove selam kada se sretnu."
عربي Engleski Francuski
"Jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj."
عربي Engleski Francuski
„Ne nazivajte prvi selam jevrejima i kršćanima, a kada nekog od njih sretnete na putu navedite ga na tiješnji dio."
عربي Engleski Francuski
"Je li rukovanje bilo poznato među ashabima - drugovima Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme?"
عربي Engleski Francuski
Jedan je čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Šta je u islamu najbolje?" On mu reče: "Da hraniš gladne i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ."
عربي Engleski Francuski
"Neki čovjek je rekao: 'O Allahov Posalniče, da li čovjek kada sretne svoga brata ili prijatelja da mu se nakloni?' On reče: 'Ne'. Čovjek upita: 'A da li će ga zagrliti i poljubiti?' On reče: 'Ne'. Čovjek reče: 'Onda će ga uzeti za ruku i rukovati se sa njim.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Da.'"
عربي Engleski Francuski
Kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, oprošteni su im grijesi prije nego se rastanu...
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi sljedeći hadis: "Kada bi čovjek provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvole, pa se ti bacio kamenom i oko mu izbio, ne bi imao grijeha."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas dođe na sijelo, neka nazove selam, a kada bude htio otići, neka opet nazove selam, jer prvi (selam) nije ništa preči od posljednjeg."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, govorio nešto ponavljao bi tri puta tako da ga ljudi razumiju, a kada bi došao do jedne skupine i poselamio ih, poselamio bi ih tri puta.
عربي Engleski Francuski
Kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhisselam, rekao mu je: "Idi i selam onima nazovi, (skupini meleka koji su nedaleko sjedili), pa slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva."
عربي Engleski Francuski
Došao je neko Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekavši: "Es-Selamu 'alejkum!" On mu je odvratio selam a zatim je čovjek sjeo. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Deset." Potom dođe neko drugi i reče: "Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi!" On mu odvrati selam i kada taj sjede reče: "Dvadeset."
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najodabraniji čovjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva" (Ebu Davud). A prenosi ga i Tirmizi od Ebu Umame, radijallahu anhu, koji veli da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada se dva čovjeka sretnu, koji će od njih prvi selam nazvati?" Poslanik je odgovorio: "Onaj koji je odabraniji kod Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, priča da je jedan čovjek zatražio da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na šta on reče: "Dopustite mu, loš je on pripadnik plemena!" (Muttefekun alejh) Ovim hadisom Buhari dokazuje dozvolu ogovaranja onih koji čine nered i šire smutnju.
عربي Engleski Francuski
Davali smo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegov dio mlijeka koji mu je pripadao. On bi dolazio noću, i nazvao bi selam koji ne bi probudio spavača, a čuo bi ga budni.
عربي Engleski Francuski
"Neka mlađi poselami starijieg, onaj koji hoda onoga koji stoji, a manja skupina veću skupinu."
عربي Engleski Francuski
"Kada jedna skupina (muslimana) naiđe (pored druge skupine) dovoljno je da poselami jedan od njih, a dovoljno je (drugoj) skupini da odvrati jedan od njih."
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, prošao je pored grupe djece i nazvao im selam, a zatim je rekao: "Tako je i Poslanik činio."
عربي Engleski Francuski
O Ebu-Hasane, kako je osvanuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?' 'Osvanuo je, hvala Allahu, zdrav.'
عربي Engleski Francuski
"Danas ću, sigurno, biti vratar Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Domalo zatim došao je Ebu Bekr i počeo gurati kapiju. 'Ko je to?', upitao sam. 'Ebu Bekr.', odgovori on. 'Sačekaj.', rekao sam mu i otišao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Allahov Poslaniče', rekoh mu, 'evo Ebu-Bekra, traži da ga primiš.' 'Dopusti mu (da uđe) i obraduj ga Džennetom!', reče on."
عربي Engleski Francuski
O vlasniče stomaka', a Et-Tufejl je bio trbušast, 'mi idemo na pijacu radi selama, da selam nazovemo onome koga sretnemo!'
عربي Engleski Francuski
Ne govori: 'Alejkes-selamu.', to je pozdrav za mrtve, nego reci: 'Es-selamu alejke/Neka je na tebe mir.'
عربي Engleski Francuski