Podkategorije

Lista hadisa

"Kada neko od vas vidi san koji mu se dopadne, neka zna da je od Allaha, dž.š., pa neka Mu se zahvali i neka ga ispriča!"
عربي Engleski Francuski
"Od poslanstva nije ostalo ništa osim el-mubešširata."
عربي Engleski Francuski
"Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi" ili je rekao: "...kao da me je vidio na javi, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se približi Sudnji dan, gotovo da će svaki san koji usnije musliman biti istinit. San musliman jest jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva“ (Muttefekun alejh). U drugoj verziji stoji: „Onaj ko govori istinitije, taj ima istinitije snove.“
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najveća laž je da čovjek govori kako je usnio ono što nije usnio."
عربي Engleski Francuski
“Je li neko od vas što sanjao?’, pa bi mu neko ispričao svoj san...” On kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog jutra ispričao sljedeće: “Sanjao sam dvojicu ljudi, tražili su da pođem s njima rekavši: ‘Pođi s nama!’
عربي Engleski Francuski
“Nešto si pogodio, a nešto si pogriješio.”
عربي Engleski Francuski