عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من رآني في المنام فَسَيَرَانِي في اليَقظة -أو كأنما رآني في الْيَقَظَةِ- لا يَتَمَثَّلُ الشيطان بي».
[صحيح] - [متفق عليه. مسلم]
المزيــد ...

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi" ili je rekao: "...kao da me je vidio na javi, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik."
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav kada je u pitanju značenje ovog hadisa. Kad je riječ o tome, oni imaju nekoliko različitih tumačenja. Prvo tumačenje: misli se na Poslanikove savremenike, tj. onoga ko ga vidi u snu, a nije sa njim učinio hidžru, Allah će ga uputiti i olakšati mu hidžru te će vidjeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ja javi. Drugo tumačenje: onaj ko usnije Poslanika vidjet će potvrdu tog sna na Sudnjem danu, u stanju budnosti, kada će ga vdjeti cijeli umet i oni koji su ga vidjeli na ovome svijetu, kao i oni koji nisu. Treće tumačenje: vidjet će ga na Sudnjem danu posebnim i bliskim viđenjem, zaslužit će njegov šefaat i sl. U hadisu o kojem govorimo postoji dilema, tj. prenosilac ne zna je li Poslanik rekao: "Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi" ili je rekao: "...kao da me je vidio na javi..." Značenje je ovo: ko vidi Poslanika u snu onako kako je opisan, kao da ga je vidio i na javi. Ovo značenje potvrđuje hadis koji je zabilježen u dva "Sahiha": "c2">“Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio”; "c2">“Ko me vidi u snu, doista je vidio istinu.” Poslanikove riječi: "c2">“...jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik”, a u drugoj verziji stoji: "c2">“Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer ne priliči šejtanu da se pretvori u moj lik” znače: da se šejtan ne može pretvoriti u lik Poslanika u njegovom stvarnom izgledu, ali može doći u obliku kakav nije Poslanikov i kazati da je on Poslanik. Kada čovjek vidi osobu pa pomisli da je Poslanik, neka istraži osobine Poslanika i uporedi sa tom osobom koju je u snu vidio. Ako su svojstva ista, onda je vidio Poslanika, a ako nisu ista, onda se ne radi o Poslaniku, nego su to samo šejtanske obmane, ili je onaj ko to sanja samo umislio da je usnio Poslanika. Bilježe Ahmed i Tirmizi u "Šemailu" od Jezida Farisija da je rekao: "Za vrijeme lbn Abbasa usnio sam Allahovog Poslanika, i rekoh lbn Abbasu: ‘Usnio sam Allahovog Poslanika!’ Ibn Abbas reče: ‘Allahov Poslanik rekao je: ‘Šejtan se ne može prikazati u mom liku. Kо me vidi u snu, uistinu me је vidio.’ Možeš li mi opisati čovjeka kojeg si usnio?’ ‘Da, opisat ću ti ga. lšao је između dva čovjeka, nije ni crne ni bijele puti, crnih očiju, lijepog osmijeha, blаgо okruglog lica, gusta brada mu је prekrila vrat.’ ‘Da si ga na javi vidio, ne bi ga mogao ljepše opisati’, reče mi lbn Abbas." Ovu predaju dobrom je ocijenio Albani u djelu "Muhtesaruš-šemail", str. 208. Napomena: na početku sam spomenuo razilaženje, znajući da spominanje razilaženja nije pohvalno u ovom kratkom komentaru, jer je ovo spomenula većina komentatora hadisa, a vi na kraju možete odabrati ono što smatrate ispravnim. Šejh Ibn Usejmin je izabrao prvo mišljenje, a drugo i treće izabrali su članovi Stalne komisije za fetve. Druga napomena: u hadisu se kaže da se Vjerovjesnik može vidjeti u stanju budnosti, kao keramet, i to je dokaz sufijama, koji tvrde da imaju keramete i da sjede sa Poslanikom i gledaju u njega. Zbog toga ga nisam ni naveo.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Kurdski Hausa portugalski Svahilijanski
Prikaz prijevoda