عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من رآني في المنام فَسَيَرَانِي في اليَقظة -أو كأنما رآني في الْيَقَظَةِ- لا يَتَمَثَّلُ الشيطان بي».
[صحيح] - [متفق عليه. مسلم]
المزيــد ...

Theo ông Abu Huroiroh tường thuật lời Thiên Sứ ﷺ đã nói: {Ai thấy Ta trong mơ là tựa như y thấy Ta lúc thức vậy hoặc giống hệt như thấy Ta lúc còn thức vậy - bởi Shayton không thể hóa trang thành Ta được.}
Sahih (chính xác) - Do Muslim ghi

Giải thích

Trong giới 'Ulama có nhiều ý kiến về ý nghĩa của Hadith này như sau: Thứ nhất: Dành riêng cho thời đại của Người, nghĩa là những ai chưa di cư và nằm mơ thấy Thiên Sứ ﷺ sẽ được Allah phù hộ di cư đến gặp Người tận mắt. Thứ hai: Theo nghĩa đen của Hadith là những ai thật sự thấy được Thiên Sứ ﷺ trong mơ là y đã thấy được Thiên Sứ ﷺ với điều kiện là phải phù hợp với sự miêu tả về Người. Thứ ba: Người đó sẽ được nhìn thấy Thiên Sứ ﷺ bằng mắt mình ở đời sau và người đó được Thiên Sứ ﷺ biện hộ cho. Câu: {hoặc giống hệt như thấy Ta lúc còn thức vậy} đây là lời Hadith do Muslim ghi lại thiếu sự chắc chắn là không rõ Thiên Sứ ﷺ nói: {sẽ nhìn thấy Ta lúc thức} hay Người nói: {hoặc giống hệt như thấy Ta lúc còn thức vậy} nghĩa của Hadith là ai trong mơ thấy được Thiên Sứ ﷺ như được miêu tả (qua các Hadith Sahih) là xem như y đã nhìn thấy Thiên Sứ ﷺ lúc thức vậy. Ngoài ra còn Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi: {Ai mơ thấy Ta là y đã thấy Ta.} và theo đường truyền khác cũng trong hai bộ Sahih: {Ai thấy Ta trong mơ là y đã thấy thật sự.} Câu: {bởi Shayton không thể hóa trang thành Ta được.} theo đường truyền khác: {Ai mơ thấy Ta là y đã thấy Ta, bởi Shayton không dám hóa thành hình dạng của Ta.} nghĩa là Shayton không có khả năng biến hóa thành hình dạng thật của Thiên Sứ ﷺ, tuy nhiên cũng có trường hợp Shayton tự xưng là thiên sứ với hình dạng người khác thì chẳng phải là Thiên Sứ ﷺ hoặc ai đó tin là mình đã thấy được Thiên Sứ ﷺ thì hãy xác minh lại các thuộc tính và hình dạng đã nhìn thấy có giống như được miêu tả về Người hay không? Nếu giống là y đã thấy được Thiên Sứ ﷺ còn không giống là y đã chưa thấy, chẳng qua đó là cảm giác bị Shayton quấy nhiễu đó thôi. Theo đường truyền do Ahmad và Al-Tirmizdi ghi lại: Ông Yazid Al-Farisi nói là tôi đã mơ thấy Thiên Sứ ﷺ. Ông Ibnu ‘Abbas thuật lại Thiên Sứ ﷺ có nói: {Quả thật Shayton không thể giả dạng được Ta, cho nên ai mơ thấy Ta là y đã thấy Ta.} vậy anh có thể tả về người anh thấy trong mơ không? Có thể, ông Yayid khẳng định. Sau khi miêu tả thì ông Ibnu ‘Abbas nói: “Nếu như anh tận mắt thấy Người là anh không thể miêu tả nhiều hơn thế này.” Hadith được Al-Albani xác thực là Hasan trong Mukhtasor Al-Shama-il trang (208), số (347). Lời nói này đã xác định ông Yayid đã mơ thấy Thiên Sứ ﷺ thật.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha Swahili
Xem nội dung bản dịch
Thêm