Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Giấc mơ đẹp là do Allah ban cho còn ác mộng là do Shaytan tạo ra.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sẽ không còn có sứ mạng Nabi nào nữa ngoại trừ những tin mừng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai thấy Ta trong mơ là tựa như y thấy Ta lúc thức vậy hoặc giống hệt như thấy Ta lúc còn thức vậy - bởi Shayton không thể hóa trang thành Ta được.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thời gian càng gần Ngày Tận Thế làm cho giấc mơ của người Mu'min gần như không giả dối được và giấc mơ của người Mu'min là một trong bốn mươi sáu phần của điều mặc khải.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật lời nói dối kinh tởm nhất là việc ai đó gọi người không phải cha mình là cha hoặc tự nhận mình đã nằm mơ thấy nhưng thật ra y đã không thấy gì cả hoặc gán cho Thiên Sứ ﷺ những điều mà Người chưa từng nói
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời dối trá nhất là bịa ra những điều tốt đẹp cho rằng mình đã thấy trong mơ nhưng sự thật là y không nằm mơ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp