Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Atakapoona mmoja wenu ndoto anayoipenda, basi hiyo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na amshukuru Mwenyezi Mungu juu yake, na aisimulie
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Ndoto nzuri hutoka kwa Mwenyezi Mungu, na njozi hutoka kwa shetani
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Haijabakia katika utume isipokuwa viashiria vya habari njema
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayeniona mimi ndotoni basi ataniona akiwa macho -au ni kana kwamba kaniona akiwa macho- hajifananishi shetani na mimi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa