Lista hadisa

"Kada neko od vas zavoli svoga brata, neka mu to kaže."
عربي Engleski Francuski
„Da li znate šta je ogovaranje?“ Rekli su: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ Rekao je: „Da spomeneš svoga brata po onome što ne voli.“
عربي Engleski Francuski
Ko je taj što se zaklinje Mojim imenom da Ja neću oprostiti tome i tome? Njemu sam već oprostio, a tebi djela poništio!
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: "Čovjek izgovori riječ na koju i ne obraća pažnju, a zbog nje će biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada."
عربي Engleski Francuski
"Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna, i plači nad svojim grijehom.", odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
„Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman.“
عربي Engleski Francuski
„Veliki je grijeh da čovjek vrijeđa svoje roditelje.“ Neko upita: Allahov Poslaniče, zar neko vrijeđa svoje roditelje?!" On reče: "Da, vrijeđa nečijeg oca ili majku, pa mu ovaj uzvrati."
عربي Engleski Francuski
"Teško onome ko priča lažne priče kako bi druge nasmijao, teško njemu, teško njemu!"
عربي Engleski Francuski
"Nastoj da radiš ono što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha, i nemoj klonuti, a kada te neka nedaća pogodi nemoj reći: 'Da sam uradio tako, bilo bi tako i tako', nego reci: 'Allah je odredio i uradio je šta je htio', jer doista (riječ) 'da sam...' otvara šejtanu mogućnost djelovanja.“
عربي Engleski Francuski
„Allahu je najmrže (ahne'a) ime čovjeka koji se nazove Melikul-Emlak (Vladar vladara). A nema Vladara osim Allaha.“
عربي Engleski Francuski
"Zakletva koristi u prodaji robe, ali se njome uklanja berićet zarade."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zakune i u svojoj zakletvi kaže: 'Tako mi Lata i Uzzaa!' - neka kaže: 'La ilahe illallah!' (Nema Boga osim Allaha!), a ko svome drugu kaže: 'Dođi da se kockamo!' – neka podijeli sadaku!'“ Muttefekun alejhi.
عربي Engleski Francuski
"Kada čovjek nekoga (ili nešto) prokune, prokletstvo se uzdigne na nebesa i pred njim se zatvore nebeska vrata. Zatim se, kada se spušta na Zemlju, pred njim zatvore zemaljska vrata i prokletstvo krene desno i lijevo. Ako ne nađe izlaz, prokletstvo se spusti na onoga ko je proklet, ako je bio za toga, a ako nije, onda se vrati onome ko je proklinjao."
عربي Engleski Francuski
"Ne govorite munafiku: 'Prvače! (sejjid)', jer ako on bude prvak među vama, onda ste rasrdili vašeg Gospodara."
عربي Engleski Francuski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."
عربي Engleski Francuski
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Kada čovjek osvane, cijelo se tijelo pokori jeziku i govori mu: 'Boj se Allaha u pogledu mene, jer moja sudbina zavisi od tebe! Ako budeš na ispravnom putu, i ja sam na ispravnom putu, a ako skreneš, i ja sam skrenuo s Pravog puta.'"
عربي Engleski Francuski
"Zaista rob izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj značaj, pa ga Allah zbog nje uzdigne stepene. I, zaista, rob izgovori riječ koja izaziva ljutnju Uzvišenog Allaha, ne pridajući joj značaj, pa zbog nje bude strmoglavljen u džehennem."
عربي Engleski Francuski
"Neka niko od vas ne želi sebi smrt, jer ako je bio dobročinitelj, možda će još više dobra uraditi, a ako je bio grješnik, možda će se pokajati, pa zatražiti Allahovo zadovoljstvo."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je čuo čovjeka kako pretjerano hvali drugog čovjeka, pa je rekao: "Upropastili ste ga."
عربي Engleski Francuski
Ebu Bekre radijallahu 'anhu, pripovijeda: "Jedan čovjek je pohvalio drugoga u prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on mu reče, ponavljajući nekoliko puta: 'Teško tebi! Glavu si mu skinuo! Ako već nekoga morate hvaliti, onda recite: 'Ja ga takvog poznajem, a Allahu će polagati račun, i ni za koga ne tvrdim da je bezgriješan prema Allahu.'" (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Istinoljubiv čovjek ne može biti onaj koji proklinje."
عربي Engleski Francuski
"Ne proklinjite jedni druge Allahovim prokletstvom, niti Allahovom srdžbom, niti džehenemskom vatrom."
عربي Engleski Francuski
"Uzmite stvari koje su na njoj i pustite je jer je ona zaista prokleta."
عربي Engleski Francuski
"Sa nama neće ići deva koja je prokleta."
عربي Engleski Francuski
"Kada jedan čovjek rekne: 'Propali su ljudi, on je najveći stradalnik.'"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se dvojica počnu međusobno grditi i vrijeđati, sve što kažu upiše se kao grijeh onome koji je počeo, osim u slučaju kada napadnuti pretjera.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
“Groznica me obuzela, Allah je uništio.” On reče: “Ne vrijeđaj groznicu jer ona briše ljudske grijehe kao što kovački mijeh skida hrđu sa željeza!“
عربي Engleski Francuski
„Ne grdite pijetla jer on budi na namaz.“
عربي Engleski Francuski