ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഒരാൾ തന്റെ (മുസ്ലിം) സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അയാളെ അറിയിക്കട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഉർദു
"എന്താണ് പരദൂഷണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ?" സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനുമാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുക." നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "നിൻ്റെ സഹോദരന് അനിഷ്ടമുള്ള കാര്യം നീ അവനെ കുറിച്ച് പറയലാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഉർദു