Podkategorije

Lista hadisa

„Allahu je najmrže (ahne'a) ime čovjeka koji se nazove Melikul-Emlak (Vladar vladara). A nema Vladara osim Allaha.“
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zakune i u svojoj zakletvi kaže: 'Tako mi Lata i Uzzaa!' - neka kaže: 'La ilahe illallah!' (Nema Boga osim Allaha!), a ko svome drugu kaže: 'Dođi da se kockamo!' – neka podijeli sadaku!'“ Muttefekun alejhi.
عربي Engleski Urdu
"Ne govorite munafiku: 'Prvače! (sejjid)', jer ako on bude prvak među vama, onda ste rasrdili vašeg Gospodara."
عربي Engleski Urdu
"Neka niko od vas ne želi sebi smrt, jer ako je bio dobročinitelj, možda će još više dobra uraditi, a ako je bio grješnik, možda će se pokajati, pa zatražiti Allahovo zadovoljstvo."
عربي Engleski Urdu
Ebu Bekre radijallahu 'anhu, pripovijeda: "Jedan čovjek je pohvalio drugoga u prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on mu reče, ponavljajući nekoliko puta: 'Teško tebi! Glavu si mu skinuo! Ako već nekoga morate hvaliti, onda recite: 'Ja ga takvog poznajem, a Allahu će polagati račun, i ni za koga ne tvrdim da je bezgriješan prema Allahu.'" (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Istinoljubiv čovjek ne može biti onaj koji proklinje."
عربي Engleski Urdu
"Uzmite stvari koje su na njoj i pustite je jer je ona zaista prokleta."
عربي Engleski Urdu
"Kada jedan čovjek rekne: 'Propali su ljudi, on je najveći stradalnik.'"
عربي Engleski Urdu