உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

ஒருவர் சத்தியம் செய்யும் போது தன் சத்தியத்தில் 'லாத், உஸ்ஸாவின் மீது சத்தியமாக' என்று கூறினால் அவர் 'லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் ' என்று கூறட்டும். ஒருவர் தன் தோழரிடம் வா உன்னுடன் சூதாட்டம் விளையாடுகிறேன் என்று கூறினால் அவர் (இப்படிக் கூறியதற்காக) தானதர்மம் செய்யட்டும்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
உனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது? நீ உனது தோழனின் கழுத்தை அறுத்துவிட்டாய்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு