Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai đã thề bằng danh nghĩa của Lat và 'Uzza thì hãy nói: Laa i laa ha il lol loh và ai rủ người khác cờ bạc thì hãy bố thí.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cấm các ngươi mơ ước đến cái chết, nếu là người ngoan đạo hi vọng y sẽ làm thêm; còn nếu là kẻ tội lỗi hi vọng y biết trở về với Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thật khốn khổ cho ngươi! Ngươi đã cắt cổ người anh em của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Là người Siddiq không có bản tính mắng chửi, nguyền rủa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp