Podkategorije

Lista hadisa

"Allahov Poslaniče, može li neko od nas spavati kada je džunub?" Kazao je: "Može, ako se abdesti neka legne spavati."
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
"Kada odete na počinak, ne ostavljajte upaljenu vatru u kućama."
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Reci: 'Allahumme Fatires-semavati vel-erdi, Alimel-gajbi veš-šehadeti, Rabbe kulli šej'in ve melikehu. Ešhedu en la ilahe illa ente, eu'zu bike min šerri nefsi ve šerriš-šejtani ve širkihi' (Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, poznavaoče vidljivog i nevidljivog, Gospodaru svega i vlasniče, svjedočim da nema boga osim Tebe. Utječem se Tebi od zla samog sebe, od zla šejtana i njegovog širka!) Reci ovo kada osvaneš, kada omrkneš i kada legneš.'“
عربي Engleski Francuski
"Doista je vatra vaš neprijatelj. Kada hoćete spavati ugasite je kod vas."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio spavati stavio bi svoju desnu ruku ispod obraza a zatim bi rekao: "Allahu moj, sačuvaj me Tvoje kazne na dan kada budeš proživio Svoje robove."
عربي Engleski Francuski