Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Hỡi Thiên Sứ của Allah, một trong chúng tôi có thể ngủ trong tình trạng Junub (không trong sạch tình dục) được không? Người nói: Được, nếu một trong các ngươi đã thực hiên Wudu' rồi hãy ngủ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi lấy Wudu', y hãy cho nước vào mũi rồi hỉ mạnh ra, và ai làm vệ sịnh (cho việc đại tiện hoặc tiểu tiện) bằng cách lau chùi thì hãy lau chui với số lẻ (3, 5, 7 ... lần), và khi ai đó trong các ngươi ngủ dậy thì hãy rửa đôi bàn tay của mình ba lần trước khi cho chúng vào trong chậu nước bởi lẽ y không hề biết được đôi bàn tay của mình đã ngủ ở đâu trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp