Kategori

Daftar Hadis

Wahai Rasulullah! Bolehkah salah seorang dari kami tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, boleh, jika dia sudah berwudu, silakan tidur."
عربي Inggris Prancis
Jika seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, dan siapa yang bersuci dengan batu, hendaklah ia menggunakan batu yang berjumlah ganjil. Jika seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah, sebab dia tidak tahu di mana tangan itu berada pada malam hari.
عربي Inggris Prancis
Janganlah biarkan api di rumah kalian ketika kalian sedang tidur!
عربي Inggris Prancis
Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah, ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui alam gaib dan yang tampak, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan jiwaku dan kejelekan setan dan sekutunya."
عربي Inggris Prancis
"Sesungguhnya api ini musuh bagi kalian. Jika kalian tidur, maka padamkanlah!"
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bila ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya lalu mengucapkan, "Ya Allah! Jagalah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu."
عربي Inggris Prancis