Podkategorije

Lista hadisa

"Ne oblačiet svilu i brokat, ne pijte iz zlatnog i srebrenog posuđa i ne jedite iz njihovih posuda. To je za njih na ovom svijetu a vama na budućem."
عربي Engleski Francuski
Nemojte oblačiti svilu, doista onaj ko je obuče na dunjaluku neće je obući na Ahiretu.
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
„Odjeća (donji dio odjeće, izar) muslimana treba biti do polovine potkoljenice. Nema grijeha ukoliko bude i duži od polovine potkoljenice, do nožnih članaka. Sve ispod toga će biti u Vatri. Ko spusti svoj plašt iz oholosti, Allah ga neće pogledati.'“
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas obuva obuću, neka počne sa desnom, a kada skida neka počne sa lijevom, neka mu bude desna prva koju će obući, a zadnja koju će skinuti."
عربي Engleski Francuski
„Neka niko od vas ne hoda u jednoj cipeli; neka obuje na obje noge ili neka obje skine."
عربي Engleski Francuski
"Allah neće pogledati u čovjeka koji iz oholosti pusti da mu se odjeće vuče."
عربي Engleski Francuski
"Nije dozvoljeno muškarcu da gleda u avret drugog muškarca, niti je dozvoljeno ženi da gleda u avret druge žene; i nije dozvoljeno muškarcu da spava pored muškarca, niti ženi pored žene, pod jednim pokrivačem."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, imao prsten izrađen od zlata."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio nošenje svilenog osim koliko su dva, tri ili četiri prsta."
عربي Engleski Francuski
„Ko ostavi (raskošnu) odjeću iz pobožnosti prema Allahu, a u mogućnosti je da je nosi, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati ispred svih da odabere kojom imanskom odjećom želi da ga nagizda.“
عربي Engleski Francuski
"Prošao sam pored Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a moj donji dio odjeće je bio spušten ispod članaka, pa mi je rekao: 'O Abdullah, podigni svoju odjeću!', pa sam podigao. Zatim je rekao: 'Još.', pa sam podigao još više. I od tada sam uvijek tako nosio." Neko je od prisutnih upitao: "A dokle si podigao?" "Do polovine potkoljenica.", odgovori.
عربي Engleski Francuski
"Dok je neki čovjek oholo hodio u svojoj paradnoj odjeći, diveći se sam sebi, počešljane i namazane kose, Allah učini da propadne u zemlju, i tako će propadati kroz nju sve do Sudnjeg dana."
عربي Engleski Francuski
"...da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio da čovjek oblači nanule stojeći."
عربي Engleski Francuski