Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Msivae hariri nyepesi wala nguo zilizofumwa kwa hariri, na wala msinywe katika vyombo vya dhahabu wala fedha, na wala msile katika sahani zake, kwani hivyo ni vyao duniani na ni vyenu Akhera
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Msivae hariri; kwani atakayeivaa duniani hatoivaa Akhera
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Mtakapo vaa, na mtakapo tawadha, basi anzeni na kuliani kwenu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa