ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നിങ്ങൾ പട്ടു വസ്ത്രമോ (കട്ടിയുള്ള പട്ടായ) ദീബാജോ ധരിക്കരുത്. സ്വർണത്തിന്റേയോ വെള്ളിയുടെയോ പാത്രങ്ങളിൽ കുടിക്കുകയോ അവ രണ്ടിന്റെയും തളികകളിൽ തിന്നുകയോ ചെയ്യരുത്. അവ ഇഹലോകത്ത് അവർ(കാഫിറുകൾ)ക്കുള്ളതും പരലോകത്ത് നമുക്കുള്ളതുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ (പുരുഷന്മാർ) പട്ട് ധരിക്കരുത്. ഇഹലോകത്ത് അത് ധരിച്ചവർ പരലോകത്ത് ധരിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ (ﷺ) സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരം പണികഴിപ്പിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വിരലുകളുടെ സ്ഥാനത്തിലും കൂടുതൽ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്