Podkategorije

Lista hadisa

"Ko želi da gleda dženetliju, neka gleda u ovog čovjeka!"
عربي Engleski Francuski
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Francuski
Ko bude upitan o (šerijatskom) znanju, pa prešuti i sakrije, na Sudnjem danu će biti zauzdan uzdama od vatre.
عربي Engleski Francuski
"Učinio Allah udobnim život onome ko čuje naše riječi pa ih prenese onako kako je čuo."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas izvijestim o trojici ljudi? Jedan od njih se usmjerio Allahu, pa ga je Allah primio, drugi se postidio pa se Allah njega postidio, a što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa, i napustio, pa se i Allah od njega okrenuo.
عربي Engleski Francuski
Bio sam dječak u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pamtio sam šta govori, a samo me prisustvo starijih ljudi od mene sprečavalo da govorim.
عربي Engleski Francuski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"
عربي Engleski Francuski
Ko bude sticao znanje kojim se traži zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve teala, (šerijatsko znanje)...
عربي Engleski Francuski
O ljudi, ko nešto zna - neka to kaže, a ko ne zna – neka kaže: 'Allah zna!', jer je znanje onoga koji ne zna (u tome) da kaže: 'Allah zna!'
عربي Engleski Francuski
Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi.
عربي Engleski Francuski
Klanjajte taj i taj namaz u to i to vrijeme i taj i taj namaz u to i to vrijeme; a kada namaz nastupi, neka jedan od vas prouči ezan i neka vam imami onaj koji zna najviše Kur'ana.
عربي Engleski Francuski
Obavijestio nas je o onome što je bilo i što će biti, a među nama je najučeniji (u onome što smo čuli) onaj ko je najviše zapamtio.
عربي Engleski Francuski