உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நடந்தவை நடக்கவிருப்பவை அனைத்தையும் பற்றி (அன்று) எங்களுக்குத் தெரிவித்தார்கள், எங்களில் நன்கறிந்தவர் (அவற்றை) நன்கு மனனமிட்டவர் ஆவார்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு