عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاثُ دَعواتٍ مُستجابات لا شك فِيهن: دعوةُ المظلومِ، ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ على وَلدِه».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Tri dove su, bez sumnje, primljene (uslišane): dova mazluma - onoga kome je nepravda učinjena, dova musafira i roditeljsko proklinjanje svoga djeteta."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Ibn Madže - Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Tri dove su, bez sumnje, primljene (uslišane); dova mazluma - onoga kome je nepravda učinjena, pa makar bio i nevjernik, dova musafira dok je na putovanju i roditeljsko proklinjanje svoga djeteta, bez obzira da li se radilo o ocu ili majci i bez obzira da li dovili za ili protiv njega.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda