عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : «الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمنُ، ارحموا أهلَ الأرضِ، يرحمْكم مَن في السماءِ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Abdullah b. Amr, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

"Onima koji su milostivi", to su oni koji se smiluju stvorenjima na Zemlji, ljudima i životinjama, pružajući im svoje dobročinstvo i naklonost. Riječi: "...smilovat će se Milostivi" znače da će im podariti dobro, jer naknada je u skladu sa djelom. Riječi: "Smilujte se onima koji su na Zemlji" dolaze u ovoj općenitoj formi da bi obuhvatile sve vidove stvorenja na Zemlji, tako da se milost pokaže i prema dobrom i prema lošem, prema divljim životinjama, pticama i sl. Riječi: "pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu", tj. pomilovat će vas Uzvišeni Allah, Koji je na nebesima. Nije dozvoljeno iskrivljivati značenje ovih riječi te kazati da one znače "Allahova vlast" i sl., jer je uzvišenost Gospodara nad stvorenjima potvrđena Kur'anom, sunnetom i konsezusom islamskog umeta. Pod riječima: "Allah je na nebesima" ne misli se da Ga nebesa okružuju i da je On unutar tih nebesa, uzvišen je On od takvog predstavljanja. On je iznad nebesa, uzvišen iznad svih stvorenja.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Ujgurski Kurdski Hausa portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Tajlandski Njemački Japanski
Prikaz prijevoda