عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : «الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمنُ، ارحموا أهلَ الأرضِ، يرحمْكم مَن في السماءِ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Ayon kay `Abdullāh bin `Amr, malugod si Allāh sa kanilang dalawa: "Ang mga naaawa ay kaaawaan sila ng Napakamaawain. Kaawaan ninyo ang mga naninirahan sa lupa, kaaawaan kayo Niyang nasa langit."
[Tumpak] - [Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy - Isinaysay ito ni Imām Abū Dāwud - Isinaysay ito ni Imām Aḥmad]

Ang pagpapaliwanag

Ang mga naaawa ay ang mga naaawa sa sinumang nasa lupa: sa tao at hayop na iginagalang, nang may pagkahabag, pagmamagandang-loob, at pagpapalubag-loob. Ang "kaaawaan sila ng Napakamaawain" ay bahagi ng awa at ito ay nauunawaan. Bahagi niyon na nagmamagandang-loob Siya sa kanila at nagmamabuting-loob sa kanila. Ang ganti ay kauri ng gawa. Ang "Kaawaan ninyo ang mga naninirahan sa lupa" ay nasaad sa anyong panlahat upang sumaklaw sa lahat ng mga uri ng nilikha kaya naman kinaaawaan Niya ang mabuting-loob at ang masamang-loob, at ang mga mabangis na hayop at ang mga ibon. Ang "kaaawaan kayo Niyang nasa langit" ay nangangahulugang: Kaaawaan kayo ni Allāh, pagkataas-taas Niya, na nasa langit. Hindi ipinahihintulot ang pagpapakahulugan nito na ang tinutukoy raw ng langit ay ang kaharian Niya o iba pa roon sapagkat tunay na ang kataasan ni Allāh sa nilikha Niya ay napagtibay sa Qur'ān, Sunnah, at Ijmā` ng Kalipunang Islām. Ang sabi nating: "Si Allāh ay nasa langit" ay hindi nangangahulugang ang langit ay naglalaman sa Kanya at na Siya ay nasa loob nito. Pagkataas-taas ni Allāh para roon! Bagkus ang "nasa" ay may kahulugang "sa ibabaw" na nangangahulugang: sa ibabaw ng langit, mataas sa lahat ng nilikha Niya.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan