عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : «الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمنُ، ارحموا أهلَ الأرضِ، يرحمْكم مَن في السماءِ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Të mëshirshmit do t'i mëshirojë i Gjithëmëshirshmi. Mëshirojini banorët e Tokës, që t'ju mëshirojë Ai që është në qiell."
Ky hadith është sahih. - E shënon Tirmidhiu.

Shpjegimi

"c2">“Të mëshirshmit” janë ata që tregojnë mëshirë për ata që janë në Tokë, qofshin njerëz, qofshin kafshë, janë të respektuar me dhembshuri, dashamirësi dhe ngushëllim. "do t'i mëshirojë i Gjithëmëshirshmi." E, në saje të kësaj mëshire është se u bën mirë dhe u jep të mira atyre, kësisoj shpërblimi është sipas llojit të veprës. "Mëshirojini banorët e Tokës", ka ardhur në formën e përgjithshme, për të përfshirë të gjitha llojet e krijesave, kështu që ai ka mëshirë për të devotshmin, të prishurin, kafshët dhe zogjtë. "do t'ju mëshirojë Ai që është mbi qiell", pra, Allahu i Lartëruar, që është mbi qiej, të mëshiron ty. Nuk lejohet të interpretohet se ajo që është në qiej është është për qëllim pushteti i Tij dhe gjëra të tjera, sepse lartësimi i Allahut mbi krijesat e Tij është i vërtetuar me Kuran, Sunet dhe në konsensusin e umetit. Me thënien tonë: "Allahu është në (ar. fij) qiell", nuk është se qielli e përfshin Atë dhe se Ai është brenda tij. I Lartësuar është Allahu nga kjo gjë! Por kuptimi i parafjalës "në" (ar. fij) në këtë rast ka kuptimin "mbi" (ar. 'ala). Respektivisht; mbi qiej, i lartësuar mbi të gjithë krijesat e Tij.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Mëshira kufizohet duke ndjekur Kuranin dhe Sunetin, duke i çuar në vend urdhrat (e Allahut) dhe duke marrë hak për shenjtërinë e Tij. Këto të dyja nuk bien në kundërshtim me mëshirën.
  2. Allahu është mbi qiej, i lartësuar mbi të gjithë krijesat e Tij.
  3. Pohimi i cilësisë së mëshirës për Allahun e Lartësuar (ar. er rahmeh).
Më shumë