عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كان رجل يُدَايِنُ الناس، وكان يقول لفَتَاه: إذا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عنه، لعَلَّ الله أن يَتَجَاوَزَ عنَّا، فَلَقِيَ الله فتَجَاوز عنه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "c2">“Një burrë u jepte borxh njerëzve dhe i thoshte shërbëtorit të vet: "Kur të shkosh te ndonjë borxhmarrës, toleroje, me shpresë që edhe Allahu të na falë ne. Kështu, kur e takoi Allahun, Allahu e fali.”
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Kuptimi i hadithit: "c2">“Një burrë u jepte borxh njerëzve”, d.m.th. ndërvepronte me ta me huadhënie, ose i shiste me pritje e i thoshte shërbëtorit të tij, i cili i kërkonte borxhet që ishin te njerëzit: "Nëse shkon te ndonjë borxhmarrës, e nuk ka asgjë për të shlyer borxhin që ka, për shkak të pamundësisë së tij, atëherë toleroje, ose duke ia shtyrë afatin dhe duke mos këmbëngulur duke ia kërkuar, ose duke ia pranuar atë që e ka, edhe nëse ka pak më pak se ajo që kërkohet. "... me shpresë që edhe Allahu të na falë ne", pra, na fal ne për shkak se ne toleruam një prej robërve të Tij, ia lehtësuam dhe ia larguam sikletin. Kjo është për shkak se e dinte se Allahu i Lartmadhëruar i shpërblen robërit për mirësinë e tyre ndaj robërve të Tij në përputhje me veprimet e tyre, si dhe duke e ditur se Allahu i Lartmadhëruar nuk e humb shpërblimin e atij që ka vepruar mirë. "Kështu, kur e takoi Allahun, Allahu e fali.” Si shpërblim nga Allahu për mëshirën e tij ndaj njerëzve, mirësinë e tij ndaj tyre dhe lehtësimin që ua bëri, edhe pse ai kurrë nuk bëri mirë (duke e përkryer veprën), siç është transmetimi i Nesaiut dhe Ibn Hibanit: "Një njeri nuk ka bërë kurrë mirë, por u jepte borxh njerëzve dhe i thoshte shërbëtorit të vet: "Merr sa të të lehtësohet dhe tolero, me shpresë që edhe Allahu të na falë ne." Pra, kur ai mendoi mirë për Allahun e Lartësuar dhe ishte i mirë me robërit e Allahut të Lartësuar, atëherë Ai ia fali veprat e këqija dhe shërblimi është sipas llojit të veprës.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Shpërblimin e arrin edhe ai që urdhëron për të mirën, edhe nëse vetë nuk e bën atë (por i thotë dikujt ta bëjë).
  2. Sheriati para nesh është sheriat (ligj) edhe për ne, nëse nuk bie në kundërshtim me sheriatin tonë.
  3. Inkurajimi për ta afatizuar borxhmarrësin dhe për t'u treguar i butë me të kur t'i kërkohet borxhi.