+ -

عن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اطَّلَعت في الجنة فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطَّلعتُ في النار فرأيتُ أكثرَ أهلها النِّساءَ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Od Ibn Abbasa i Imrana b. el-Husajna, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Pogledao sam u džennet i vidjeh da je većina njegovih stanovnika sirotinja, a pogledao sam i u džehennem i vidjeh da su njegovi stanovnici pretežno žene."
Vjerodostojan - Muttefekun alejh

Objašnjenje

Siromasi čine većinu stanovnika dženneta, jer oni nisu posjedovali ono što bi ih napravilo oholnicima; bili su siromašni i poslušni. Zbog toga, ako se usredsredi na kur'anske ajete, može se zaključiti da su oni koji su u laž utjerivali poslanike bili bogataši i plemići, a da su poslanike slijedili slabi i potlačeni. Ovaj hadis ne preferira svakog siromaha nad svakim bogatašem, nego znači da će u džennetu praktično biti više siromaha nego bogataša, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio o toj činjenici, što ne znači da ih je siromaštvo uvelo u džennet, iako olakšava polaganje računa. To je iz razloga što su bili dobri u siromaštvu, a siromah, ako nije čestit, nema nikakvu prednost. Također, Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavještava da je pogledao po džehennemu i vidio da su većina njegovog stanovništa žene. Razlog tome je što žene imaju ružne običaje koji prevladavaju kod njih, kao što su npr. poricanje dobra u bračnom životu i proklinjanje. Zbog toga im je obaveza da se drže vjere kako bi se spasile od džehennemske vatre.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda