Podkategorije

Lista hadisa

"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Francuski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."
عربي Engleski Francuski
Sehl b. Sa'd, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko mi garantira čistotu jezika i spolnog mjesta, ja mu garantiram Džennet." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
"Džennet je bliži svakom od vas nego remen njegove papuče, a i Džehennem, također."
عربي Engleski Francuski
„Džehennem je opkoljen (ograđen-hudžibet) (ovosvjetskim) užicima, a Džennet je opkoljen (ograđen) neprijatnostima.“
عربي Engleski Francuski
"Najviše što će ljude uvoditi u Džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje."
عربي Engleski Francuski
"U Džennet će ući ljudi čija će srca biti poput ptičijih srca."
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek i bačen u vatru, pa će mu ispadati crijeva, a on će oko njih kružiti, kao što magarac kruži oko mlina. Stanovnici džehennema sakupit će se oko njega i upitati ga: 'Čovječe, šta je s tobom? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla?' On će odgovoriti: 'Da, naređivao sam dobro, a nisam ga radio, i odvraćao sam od zla, a radio sam ga.'"
عربي Engleski Francuski
"Ovo je kamen koji je bačen u džehennem prije sedamdeset godina. Sve do sada je padao do njegovog dna."
عربي Engleski Francuski
"Bio sam kod Seida b. Džubejra, i on je rekao: 'Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?' 'Ja', odgovorio sam, a zatim sam nastavio: 'Ja nisam bio na namazu, nego sam ujeden (ujela me otrovnica).'"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
„Ko na Allahovom putu žrtvuje dvoje (od svoga dobra), vikne se sa svih vrata Dženneta: 'Božiji robe, to je veliko dobro! Ako je bio od onih koji su redovno obavljali (farz i nafila) namaze, pozvat će se sa namaskih vrata; borci za vjeru će biti pozvani sa vrata džihada...
عربي Engleski Francuski
Najmanju kaznu stanovnika Džehennema imat će na Sudnjem danu čovjek kojemu se pod noge stave dvije žerave od čije vreline će vriti mozak, a on će smatrati da niko nije žešće kažnjen od njega, iako je sa najslabijom kaznom od sviju njih.
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehenemskoj vatri, ili kome je vatra zabranjena (ulazak u nju)? Zabranjena je svakom bliskom, ljubaznom, blagom i lahkom (čovjeku)."
عربي Engleski Francuski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Francuski
"Tog dana će džehennem biti dovučen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi, na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji ga vuku."
عربي Engleski Francuski
“Tri kategorije ljudi neće ući u džennet: notorni alkoholičar, onaj ko prekida rodbinske veze i onaj ko vjeruje u sihr.”
عربي Engleski Francuski
"Sirat-ćuprija bit će postavljen iznad džehennema, na njemu će biti jako oštre bodlje, poput trnja drveta zvanog sa'dan. Zatim će ljudi prelaziti preko njega, neki će preći zdravi i čitavi, a neki će biti izgrebani (zakačeni), pa će se neki spasiti, a drugi će biti zadržani i bačeni u vatru..."
عربي Engleski Francuski
"Kada stanovnici dženneta uđu u džennet, glasnik će povikati: 'Zaista ćete vječno živjeti i nećete umirati! Uvijek ćete biti zdravi i nikada nećete osjetiti bolest! Vječno ćete biti mladi i nećete ostarjeti! Živjet ćete u blagodatima i nikada poteškoću osjetiti nećete!'"
عربي Engleski Francuski
"A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!", odgovorit će. Onda će im Allah reći: "Hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga?" "A šta može biti još bolje od toga?", zapitat će. "Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas više neću rasrditi!", reći će im Allah.
عربي Engleski Francuski
"Kada stanovnici dženneta stupe u džennet, upitat će ih Allah: 'Želite li nešto više od ovoga da sa vam dao?' Odgovorit će: 'Zar nam nisi lica naša bijelim (svijetlim) učinio? Zar nas nisi uveo u džennet i spasio od džehennema?' Tad će se podići zastor, i ništa što im je dato neće im biti draže od gledanja u Gospodara."
عربي Engleski Francuski
Vjernik će u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, čija će dužina biti šezdeset milja. U njemu će vjernik imati porodice koje će posjećivati, a jedna od njih neće vidjeti drugu.
عربي Engleski Francuski
„Džennetlije će gledati stanovnike soba koje su iznad njih kao što gledaju bilistavu zvijezdu koja dolazi s istočnog horizonta ili koja odlazi na zapadni, zbog razlike u vrijednostima među njima.“
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radij allahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „(Prostor) koliko je dužina jednog luka u Džennetu bolji je od svijeta nad kojim Sunce izlazi i zalazi.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
"Dvije vrste stanovnika vatre nisam vidio: mučitelje koji udaraju ljude bičevima koji liče na kravlje repove, i žene obučene a gole, u zabludu odvode i same su u zabludi, glave su im poput krivih grba kamile, neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeti na toj i toj udaljenosti."
عربي Engleski Francuski
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pošao je na musalu za Kurbanski, ili Ramazanski bajram, pa je prošao pored žena i rekao im: ‘O žene, udjeljujte milostinju, vidio sam da ste vi najbrojnije u Vatri.’ ‘A zašto, Allahov Poslaniče?’, upitaše, na šta on odgovori: ‘Jer mnogo proklinjete i poričete muževo dobročinstvo. Nisam vidio da neko manjkavog razuma i vjere može zbuniti odlučnog čovjeka kao vi.’ Upitaše: ‘Allahov Poslaniče, u čemu se ogleda manjkavost naše vjere i razuma?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: ‘Zar svjedočenje muškaraca nije ravno svjedočenju dviju žena?’ ‘Jeste’, odgovoriše, pa im reče: ‘U tome se ogleda krnjavost razuma; a klanja li i posti li za vrijeme mjesečnog pranja?’ ‘Ne klanja i ne posti’, odgovoriše, pa on zaključi: ‘Eto u tome se ogleda manjkavost u vjeri.’”
عربي Engleski Francuski
"Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadnji ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: 'Idi, i uđi u Džennet!' Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: 'Gospodaru, Džennet se ispunio!'
عربي Engleski Francuski
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša', reče on, 'ja, zaista, očekujem da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, i to zato što će u Džennet ući samo muslimanska duša.'
عربي Engleski Francuski
"Pogledao sam u džennet i vidjeh da je većina njegovih stanovnika sirotinja, a pogledao sam i u džehennem i vidjeh da su njegovi stanovnici pretežno žene."
عربي Engleski Francuski
„Raspravljali su džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: 'U meni su oholi i uobraženi.' A džennet reče: 'U meni su slabi i nevoljnici.' Pa je Allah presudio među njima..."
عربي Engleski Francuski
"Stao sam na vrata Dženneta te primijetih da su većina onih koji su u njega već bili ušli, siromasi, a bogataši još napolju čekaju da im se dozvoli ulazak, izuzev što su džehenemlije već odvedene u Džehennem. Stao sam i na vrata Džehennema, i primijetih da su u njemu većinom žene."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi vjernik znao koje kazne kod Allaha postoje, ne bi niko očekivao džennet, a kada bi nevjernik znao koliko kod Allaha ima milosti, ne bi nikad izgubio nadu u džennet."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."
عربي Engleski Francuski
"Doći će, na Sudnjem danu, najveći uživalac dunjalučkih vrijednosti džehennemlija, pa će biti zagnjuren u Vatru, a zatim će mu se reći: 'O sine Ademov, jesi li vidio kakvo dobro, ikada? Je si li ikada osjetio kakvo uživanje?' A on će kazati: 'Nisam Allaha mi, moj Gospodaru.'"
عربي Engleski Francuski
Pokazani su mi Džennet i Vatra, i kao danas ja ne vidjeh većeg dobra, a ni goreg zla. Kada biste znali ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali.
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah divi se ljudima koji uđe u džennet u lancima."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil džennetske su rijeke.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Francuski
"Dva su dženneta u kojima je srebreno posuđe i ono što je u njima, i dva su dženneta u kojima je zlatno posuđe i ono što je u njima. A prepreka između vjernika i gledanja u Gospodara jest samo plašt veličanstvenosti na Njegovom licu u edenskim perivojima."
عربي Engleski Francuski
“U džennetu će najniži stepen imati čovjek kome će Allah reći: ‘Iznesi sve svoje želje!’, i on će ih sve iznijeti. Zatim će mu Gospodar reći: ‘Je li to sve?’ ‘Da, to je sve’, on će odgovoriti. Tad će Svevišnji Allah kazati: ‘Imat ćeš sve što si poželio i još toliko.’”
عربي Engleski Francuski
„U Džennetu, zaista, ima jedno drvo; jahač na dobrom i brzom konju plemenite rase putuje sto godina i ne moze ga proći.“
عربي Engleski Francuski
Enes, b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stanovnici dženneta imat će trg na kojem će se sastajati svakog petka. Sjeverni vjetar će im puhnuti u lica i odjeću, pa će postati još ljepši i otmeniji. Kada se vrate obiteljima, reći će im: 'Tako nam Allaha, još ste ljepši i otmjeniji!' 'I vi ste, Allaha nam, još ljepši i otmjeniji!', odgovorit će im oni." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Svakog muslimana kojem umre troje maloljetne djece Allah će, iz Svoje samilosti prema njima, uvesti u džennet." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah kaže: 'Pripremio sam Mojim dobrim robovima ono što oči nisu vidjele, za što uši nisu čule, i što nikad nikome nije na um palo!' Proučite, ako hoćete, ajet: 'I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za njihova djela.'
عربي Engleski Francuski
“Jedna je žena izložena kazni u džehennemskoj vatri zbog mačke koju je svezala i nije je hranila niti pojila, a niti ju je pustila da lovi gmizavce.”
عربي Engleski Francuski
„Na Sudnjem danu će svakom muslimanu Allah predati po jednog židova, ili po jednog kršćanina, pa će reći: 'Ovo je tvoj oslobodilac od vatre (on će zauzeti tvoje mjesto u njoj).’“
عربي Engleski Francuski
"Svaki imetak koji dadnem Svome robu je halal. Ja Sam sve Svoje robove stvorio u islamu. Potom su im došli šejtani i odvratili od njihove vjere."
عربي Engleski Francuski
„Koga Allah sačuva zla jezika i zla spolnog organa, ući će u Džennet."
عربي Engleski Francuski
"Prepirali su se džennet i džehennem. Džennet kaza: 'U mene će ući slabi i siromašni.' A džehennem reče: 'U mene će ući oholnici i silnici.' On reče džehennemskoj vatri: 'Ti si Moja kazna, tobom se svetim kome hoću.' A reče džennetu: 'Ti si Moja milost, tobom ću se smilovati kome hoću.'"
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša', reče on, 'ja, zaista, očekujem da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, i to zato što u Džennet neće ući osim muslimanska duša. Vi ste u odnosu na mnogobošce tek kao bijela dlaka na koži crnog vola, ili kao crna dlaka na koži crvenog vola.'
عربي Engleski Francuski
„Stanovnici Dženneta gledat će sobe (onih iznad njih) u Džennetu kao što vi gledate zvijezde na nebu.“
عربي Engleski Francuski