หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ส่วนมาก คือ ผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺและมีกิริยามารยาทที่ดีงาม
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส