عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «بينما رجل واقف بِعَرَفَةَ، إذ وقع عن راحلته، فَوَقَصَتْهُ -أو قال: فَأوْقَصَتْهُ- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اغْسِلُوهُ بماء وسدر، وكَفِّنُوهُ في ثوبيه، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه؛ فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلبِّياً».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu 'anhuma, se prenosi da je rekao: "Dok je jedan čovjek boravio na Arefatu, pao je sa svoje jahalice i slomio vrat", ili je rekao, “i ona mu je slomila vrat, pa je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Okupajte ga vodom sa sidrom i zamotajte ga u dvije haljine. Nemojte ga namirisati i ne pokrivajte mu glavu, jer će on na Sudnjem danu biti proživljen izgovarajući telbijju." proživljen izgovarajući telbijju.’”
[Vjerodostojan] - [Muttefekun alejh]

Objašnjenje

Neki čovjek od ashaba boraveći na Arefatu na oprosnom Hadždžu pao je sa svoje jahalice i slomio vrat te na mjestu umro. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naredio da ga okupaju kao i sve ostale mrtvace - vodom sa sidrom i da ga zamotaju u njegove ihrame, jer je on obavljao Hadždž i na njemu su se vidjeli tragovi ibadeta, i zabranio im da ga mu glavu pokrivaju i da ga mirišu, te im spomenuo mudrost koja se u tome krije, a to je da će ga Allah Uzivšeni na proživiti onako kako je preselio - izgovarajući telebiju koja je jedan od simbola Hadždža.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Ujgurski Kurdski Hausa portugalski
Prikaz prijevoda