Lista hadisa

"Ko obavi hadž, i ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude kršio (Allahove) propise, vratit će se (bez grijeha) kao na dan kad ga je majka rodila."
عربي Engleski Francuski
"Nema namaza sa dolaskom hrane, niti sa suzdržavanjem od nužde."
عربي Engleski Francuski
"Ako kažeš nekome petkom, dok imam drži hutbu: 'Slušaj i prati!', omalovažio si hutbu i izgubio nagradu."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Urođenih svojstava ima pet: sunećenje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, podrezivanje brkova, podrezivanje nokata i čupanje dlačica ispod pazuha."
عربي Engleski Francuski
"Potkresujte brkove, a brade puštajte."
عربي Engleski Francuski
Ko uzme abdest ovako kako sam ga ja uzeo, potom klanja dva rekata, ne razmišljajući o dunjalučkim stvarima, Allah će mu oprostiti sve grijehe koje je počinio.
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati! Neka se Allahova srdžba poveća prema narodima koji su mezare svojih vjerovjesnika pretvorili u džamije!"
عربي Engleski Francuski
"Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući. Odlučio sam zapovjediti da se zanijeti klanjati namaz, a da ja odem do kuća ljudi koji ne prisustvuju namazu (u džamiji), pa da im spalim kuće."
عربي Engleski Francuski
"Allah, ne prima namaz nijednog od vas kada izgubi abdest, sve dok se ne abdesti."
عربي Engleski Francuski
„Misvak je sredstvo za čišćenje usta i njegovim korišćenjem čovjek postiže Allahovo zadovoljstvo."
عربي Engleski Francuski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."
عربي Engleski Francuski
„Ko provede Ramazan u postu, sa imanom i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni svi prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
"Ne vrijeđajte mrtve, oni su zaista našli ono što su pripremili."
عربي Engleski Francuski
"Ko klanja sabah namaz, on je u Božijoj zaštiti, i nemojte ni slučajno kršiti Allahovu zaštitu pa da vam Allah nešto potražuje od Svoga prava."
عربي Engleski Francuski
Davanje sadake neće umanjiti imetak. Allah čovjeku koji prašta neće povećati ništa drugo do ponos i snagu, i niko se neće poniziti zbog Allaha, a da ga Allah neće uzdići.“
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah rekao je: 'Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati.'"
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sjedenju na svakom namazu nakon predavanja selama učio je..."
عربي Engleski Francuski
“Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih...”
عربي Engleski Francuski
"Ko ostavi ikindijski namaz, propala su mu njegova djela."
عربي Engleski Francuski
"Ko se abdesti i lijepo uzme abdest, grijesi ga napuštaju i izlaze iz njegovog tijela."
عربي Engleski Francuski
„Čuvajte se od mokraće, jer je većina kazne u kaburu zbog nje.“
عربي Engleski Francuski
„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“
عربي Engleski Francuski
"To je narod koji, kada im umre dobar rob, odnosno dobar čovjek, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te (njegove) slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Naređeno mi je da sedždu obavljam sa sedam dijelova tijela: na čelu", pokazujući rukom na nos, "dlanovima, koljenima i vrhovima stopala. Naređeno mi je da ne skupljam odjeću i kosu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, između dvije sedžde molio: "Allahummagfir li verhamni, ve afini, vehdini, verzukni / Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, podari mi zdravlje, uputi me i opskrbi me."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu a'lejhi ve sellem, kada završi s namazom, tražio bi oprost od Allaha tri puta a onda bi rekao: "Allahumme entes-selamu, ve minkes-selam tebarekte ja zel-dželali vel-ikram - Bože, Ti si spas i od Tebe je spas. Uzvišen si o Veličanstveni i Plemeniti.“
عربي Engleski Francuski
"Klanjaj stojeći, ako nisi u stanju tako, onda sjedeći, a ako nisi ni tako u stanju, onda ležeći."
عربي Engleski Francuski
Došao je slijepac Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: "O Allahov Poslaniče, ja nemam vodiča koji bi me dopratio do mesdžida." Zatim je tražio od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da mu da dozvoli da klanja u kući, pa mu odobri, ali kad se ovaj udalji, dozva ga i upita: "Čuješ li poziv na namaz?" "Da.", odgovori. "Onda mu se odazovi.", reče Allahov Poslanik, sallallalhu 'alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas stigne na namaz, a imam je u nekom stanju, neka slijedi imama."
عربي Engleski Francuski
“Ko ubije štićenika muslimana i onoga ko je sklopio dogovor sa muslimanima, neće osjetiti ni miris Dženneta, a njegov se miris, doista, osjeća na udaljenosti od četrdeset godina (hoda).”
عربي Engleski Francuski
"Umra u ramazanu vrijedi koliko i hadž, ili koliko hadž obavljen sa mnom."
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio bi 'itikaf svakog ramazana, zadnjih deset dana, a u godini kada je umro, to je činio zadnjih dvadeset dana ramazana.
عربي Engleski Francuski
"Rekla sam: 'O Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvredniji posao, a zar nećemo (mi žene) ići u džihad?' On je odgovorio: 'Najvrjedniji džihad za vas je primljen hadž.'"
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je u jednoj bici nađena ubijena žena, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osudio ubijanje žena i djece.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se bori da je Allahova riječ gornja, on se bori na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Kada čujete mujezina, govorite isto što i on govori.
عربي Engleski Francuski
"Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putu, pa sam se sagnuo da mu skinem mestve, a on mi reče: 'Ostavi ih, ja sam ih zaista obukao čiste', a zatim je potrao po njima."
عربي Engleski Francuski
Fatima bint Ebu Hubejš pitala je Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Imam stalni odljev krvi i ne mogu se očistiti, pa da li ću izostavljati namaz?" Ne, to je krvarenje iz vene, nego izostavljaj namaz onoliko dana (u mjesecu) koliko ti je obično trajala ranije menstruacija, a onda se okupaj i klanjaj!"
عربي Engleski Francuski
"Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza."
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, dva rekata prije podnevskog farza i dva rekata poslije, dva rekata poslije džume, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, probudio noću, čistio bi svoja usta misvakom."
عربي Engleski Francuski
"Neki se čovjek požalio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako mu se, dok je u namazu, pričinja da je pustio vjetar. Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ne prekidaj namaz sve dok ne čuješ zvuk ili dok ne osjetiš ružan miris.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada se prouči ikamet namaz i dođe večera, počnite sa večerom."
عربي Engleski Francuski
Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je otišao izvršiti malu nuždu, zatim se abestio i pritom potrao po mestvama.
عربي Engleski Francuski
Kada vršite fiziološku potrebu, nemojte se okretati prema kibli licem ni leđima, okrenite se prema istoku ili zapadu.
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je obavljanje namaza poslije obavljenog sabaha dok Sunce ne obasja (i ne uzdigne se), i poslije obavljene ikindije dok Sunce ne zađe.
عربي Engleski Francuski
Zar se ne boji onaj ko digne svoju glavu prije imama da mu se glava ne pretvori u glavu magarca, ili da mu se lik ne pretvori u lik magarca.
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom stupanja u namaz digao ruke spram ramena (i izgovorio početni tekbir). Potom bi izgovorio tekbir, digavši ruke spram ramena, i učinio bi ruku. Potom bi, prilikom vraćanja (s rukua) podigao ruke spram ramena. Kada bi se ispravio, rekao bi: ‘Semiallahu limen hamideh!’ (‘Čuo Allah onoga ko Mu zahvaljuje!’), a ne bi ih podizao kada bi išao na sedždu.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, me je podučio tešehhudu, dok je moj dlan bio među njegovim dlanovima, kao što me je podučavao suri iz Kur'ana: et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu, esselamu 'alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu 'alejna ve 'ala 'ibadillahis-salihin, ešhedu en la ilahe illellahu ve ešhedu enne Muhameden abduhu ve resuluhu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio: "Allahu moj, utječem ti se od patnje u kaburu i od džehennemske patnje, od iskušenja u životu i nakon smrti, i od iskušenja Mesiha Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, žrtvovao bih za tebe svoga oca i majku - šta govoriš pri šutnji između izgovorenog tekbira i učenja (Fatihe)?" "Govorim: 'Allahu, udalji grijehe od mene daleko kao što si udaljio istok od zapada! Allahu moj, očisti me od pogreški kao što se bijela haljina čisti od prljavštine! Allahu moj, saperi moje pogreške vodom, snijegom i gradom!'"
عربي Engleski Francuski
"Lijepo činite sedždu i nemojte ruke opružiti kao što to čini pas."
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Enesa b. Malika: "Da li je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao u svojim sandalama?" Odgovorio je: "Da."
عربي Engleski Francuski
"Kada se pas napije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta."
عربي Engleski Francuski
"Allahumme, inni e'uzu bike minel-hubsi vel-haba'isi."
عربي Engleski Francuski
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Francuski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
Pripremala sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, vodu da se okupa zbog džunupluka. Nagnuo je posudu na desnu ruku i oprao je dva ili tri puta. Zatim je polio vodom spolni organ i lijevom rukom ga oprao. Nakon toga je rukom protrljao po zemlji...
عربي Engleski Francuski
Kad bi se god Allahov Poslanik , sallallahu 'alejhi ve sellem, kupao zbog spolnog snošaja (džunupluka), oprao bi (prvo) ruke, a onda bi uzeo abdest kako ga uzimaše za namaz, zatim okupao.
عربي Engleski Francuski
"Nemojte moj mezar učiniti mjestom stalnog okupljanja i nemojte svoje kuće u mezarluke pretvarati. Donosite na mene salavat, jer mi vaš selam dolazi bez obzira gdje vi bili."
عربي Engleski Francuski
Bilo me stid upitati Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o meziju zbog toga što sam bio u braku s Fatimom. Zato sam zamolio el-Mikdada b. el-Esveda da ga upita s tim u vezi. On ga je zaista upitao, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "Neka opere spolni organ i neka se abdesti."
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je posao Allahu najdraži, a on odgovori: 'Klanjanje namaza u njegovom vremenu. 'A onda?', upitah. 'Činiti dobro svojim roditeljima.' odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
Nema ni jednog dana u kojem ljudi osvanu, a da ne siđu dva meleka od kojih jedan kaže: "Allahu nadomjesti onome koji udjeljuje.", a drugi kaže: "Allahu uništi imetak onome ko škrtari."
عربي Engleski Francuski
"Ko opremi borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio."
عربي Engleski Francuski
"Bio sam prisutan kada je Amr b. Ebu Hasan pitao Abdullaha b. Zejda o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je ovaj tražio da mu donesu malu posudu sa vodom i abdestio se pred njim onako kako se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Nagnuo je posudu, polio ruke vodom i oprao ih tri puta."
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Francuski
Ušao sam u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, kuću i zatekao ga da čisti zube misvakom; misvkakom je čistio jezik i izgledalo je kao da će povratiti.
عربي Engleski Francuski
"Bilo ti je dovoljno da si uradio ovako i ovako" te je jedanput udario rukama po zemlji i potrao lijevu o desnu ruku, vanjski dio svojih šaka i lice.
عربي Engleski Francuski
"Svaki poslanik, kojeg je Allah poslao prije mene, imao je od svoga naroda pomagače i drugove koji su se držali njegovih sunneta i slijedili njegova naređenja i uputstva. Zatim su poslije njih dolazile generacije ljudi koji nisu činili ono što su govorili, a činili su ono što im nije naređeno..."
عربي Engleski Francuski
Tarik b. Šihab el-Bedželi el-Ahmesi, radijallahu anhu, pripovijeda da je jedan čovjek, koji je već bio stavio nogu u uzengije, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Koji je džihad najbolji?" Poslanik mu reče: "Istinita riječ u lice vladaru nasilniku."
عربي Engleski Francuski
"Dao sam prisegu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na obavljanje namaza, davanje zekata i savjetodavan odnos prema svakom muslimanu."
عربي Engleski Francuski
"O Muaze, ja te uistinu volim, pa ću te posavjetovati. Nemoj propustiti da nakon kraju svakog namaza kažeš: 'Allahumme e'inni 'ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike - Allahu moj, pomozi mi da Ti zikr činim, da Ti budem zahvalan i da ti iskreno robujem!'"
عربي Engleski Francuski
"Teško se petama od vatre."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgodio je jaciju do u mrklo doba noći, pa je Omer izašao i rekao mu: 'Namaz, o Allahov Poslaiče, pospale su i žene i djeca.' Tada je on izašao a niz lice mu je kapala voda, pa reče: 'Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu naredio bi im da obavljaju ovaj namaz u ovo doba.'"
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Svako djelo koje uradi sin Ademov pripada njemu, osim posta! Uistinu, post je Moj i Ja nagrađujem za njega.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao noćni namaz dok je ona ležala ispred njega. Kada bi ostao samo vitr-namaz, on bi je probudio, i ona bi klanjala. (Muslim) U drugoj verziji stoji: „Kada bi ostao vitr-namaz, on bi kazao: 'O Aiša, ustani i klanjaj vitr.'“
عربي Engleski Francuski
"Zaštiti me Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, Tobom od Tebe. Ja ne umijem izraziti svoju hvalu prema Tebi, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio!"
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o najboljem namazu, pa je odgovorio: „Onaj na kome se dugo stoji.“
عربي Engleski Francuski
Šta bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prvo počeo raditi kada uđe u kuću?', a ona je rekla: 'Prvo bi upotrijebio misvak.'
عربي Engleski Francuski
Tom se čovjeku u uši šejtan pomokrio.'
عربي Engleski Francuski
Deset stvari su urođena svojstva (fitra): podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, čišćenje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nužde.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
„Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan tvoj grijeh.“
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, rekla je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu posvećivao se ibadetu više nego u drugim mjesecima, a u posljednjih deset dana ramazana više nego u ostalim ramazanskim danima."
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
"Noge (Allahova) roba, koje su se zaprašile na Allahovom putu, neće doticati Vatra." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Šehid ne osjeti (bol pri) pogibiji, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."
عربي Engleski Francuski
"Ko klanja sabah i ikindiju (berdejn) ući će u Džennet."
عربي Engleski Francuski
"Šta misliš, ako poginem na Božijem putu, hoće li mi se oprostiti grijesi?"
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, početkom noći bi spavao, a pred njen kraj ustajao bi i klanjao.
عربي Engleski Francuski
Ko isposti samo jedan dan u ime Allaha dok je u džihadu, Allah će mu udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (godina).
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Neka niko ne posti tokom petka, osim da posti dan prije ili dan poslije.'"
عربي Engleski Francuski
"Mi smo u doba Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, davali sadekatul-fitr po jedan sa' hrane (pšenice), ili sa' ječma ili sa' hurmi ili sa' suhog sira ili po jedan sa' suhog grožđa..."
عربي Engleski Francuski
Ručavali smo (sehurili) s Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, a zatim je ustajao da klanja namaz." “Koliko je bilo između ezana i sehura?” “Koliko 50 ajeta.”
عربي Engleski Francuski
"Nema više hidžre (iz Mekke), nego ima odlučna borba i iskrena namjera. Kad god budete pozvani na vojni pohod, odazovite se!"
عربي Engleski Francuski
da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadnjih deset dana svakog ramazana, do kraja svoga života, boravio u itikafu. Nakon njega to su činile i njegove supruge.
عربي Engleski Francuski
Ustajte na sehur, jer u sehuru je, zaista, berićet.'
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi, koji je često postio, kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li da postim dok sam na putovanju?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Ako hoćeš, posti."
عربي Engleski Francuski
"Neka niko od vas ne posti dan ili dva prije ramazana osim onaj koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan!"
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik je odredio sadakatul-fitr", ili je kazao, "ramazanski sadakatul-fitr, na mušku i žensku osobu - na slobodnog i na roba, po jedan sa'a hurmi ili polovinu sa'a ječma. Potom je svijet to zamijenio polovinom sa'a pšenice. To je odredio i na malodobnog i na punoljetnog."
عربي Engleski Francuski
"Ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, nije dozvoljeno da putuje u trajanju od jednog dana i jedne noći, a da sa njom ne bude mahrem."
عربي Engleski Francuski
"Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatjecala je zora, a on još džunup od spolnog akta sa svojom suprugom, i on bi se zatim okupao i postio."
عربي Engleski Francuski
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se poste dva dana: dan Ramazanskog i dan Kurbanskog bajrama, te da se čovjek u potpunosti umota u odjeću (tako da ne može izvaditi ruke), i da sjedi na zadnjici podignutih koljenja umotan jednom odjećom, te da klanja poslije ikindije i sabah namaza.
عربي Engleski Francuski
"Ko zaboravi da posti, pa jede ili se napije vode, neka nastavi svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je postiti ova dva dana: prvi dan Ramazanskog bajrama, a drugi dan je u kome jedete (meso) vaših kurbana (kurban bajram)."
عربي Engleski Francuski
Telbija Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, glasila je: Lebbejkellahumme lebejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. lnnel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulk. La šerike leke.
عربي Engleski Francuski
"Oporučio mi je moj prisni prijatelj, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari: da postim tri dana tokom svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da prije spavanja klanjam vitr-namaz."
عربي Engleski Francuski
"Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana."
عربي Engleski Francuski
"Vidim da su vam se snovi poklopili u tome da je (noć Kadra) sedme noći zadnjeg djela (Ramazana), pa ko je očekuje neka je traži sedme noći zadnjeg dijela."
عربي Engleski Francuski
"Kada se noć spusti otuda, a dan nestane tamo, postač se omrsio."
عربي Engleski Francuski
"Na imovinu ispod pet oka nema zekata, na deve ispod pet komada nema zekata i na imovinu ispod pet veskova nema zekata."
عربي Engleski Francuski
"Ja sam se zavjetovao u predislamsko doba da ću u El-Mesdžidul-Haramu (Ka'bi) proboraviti jednu noć (prema drugoj verziji: dan) u itikafu?" "Ispuni svoj zavjet." - rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Kada vidite mlađak (ramazana), postite, a kada ga (opet) vidite, prestanite! A ako on bude zastrt oblakom, odredite ga (računanjem)!"
عربي Engleski Francuski
"Zar Allah nije i vama omogućio da sadaku djelite? Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako 'elhamdulillah' je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, podsticanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka."
عربي Engleski Francuski
Namaz čovjeka u džematu je bolji od (pojedinačnog) namaza u njegovoj kući ili na tržnici za dvadeset i nešto deredža (stepeni).
عربي Engleski Francuski
„Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propustio noćni namaz zbog bolesti ili zbog čega drugog, onda bi u danu klanjao za to dvanaest rekata namaza.“
عربي Engleski Francuski
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Francuski
"Ko bude jeo bijeli ili crveni luk neka se izdvoji ili neka se udalji od našeg mesdžida i neka sjedi kod svoje kuće."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi nastupila zadnja trećina (ramazana), oživljavao bi noći čineći mnogo ibadeta, budio svoje ukućane, i stezao svoj pojas (udaljavao se od svojih supruga).
عربي Engleski Francuski
"On je u vatri", pa su otišli da ga posmatraju i vidjeli su da je ukrao ogrtač iz ratnog plijena.
عربي Engleski Francuski
„Primjer pet namaza je kao primer velike rijeke koja teče pored vaših vrata u kojoj se vi kupate dnevno pet puta.“
عربي Engleski Francuski
"Pričali smo u namazu, pa bi čovjek razgovarao sa svojim drugom koji je do njega stajao, sve dok nije objavljeno: 'I pred Allahom ponizno stojte', pa nam je naređeno da šutimo i zabranjeno da govorimo."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je na ruku'u i na sedždi puno izgovarao: "Subhanekellahumme rabbena ve bi hamdike, Allahumme igfir li (Slavljen neka si Ti Gospodaru naš, i Tebi pripada svaka hvala, Allahu moj oprosti mi)."
عربي Engleski Francuski
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, desilo se pomračenje Sunca, pa je poslao pozivača da pozove ljude riječima: "Sakupite se na namaz". Sakupili su se, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prošao ispred (da predvodi namaz), proučio je početni tekbir i klanjao četiri rekata kao dva rekata, sa četiri sedžde.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je u svako doba noći klanjao vitr; na njenom početku, sredini i na kraju, a nekada bi klanjao vitr na samom kraju noći."
عربي Engleski Francuski
"Naređujte svojoj djeci klanjanje namaza kad im bude sedam godina, a silom ih nagonite (udrite ih) na namaz kad napune deset godina, i u posteljama ih rastavljajte (muško i žensko)."
عربي Engleski Francuski
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Francuski
Nema namaz onaj ko ne prouči Fatihu.
عربي Engleski Francuski
"Ko se u petak okupa, poput kupanja od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu - kao da je devu žrtvovao za kurban; ko ode u drugom satu - kao da je kravu žrtvovao."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja dženaza-namaz ima nagradu kao jedan kirat, a ko klanja i sačeka dok se umrli ukopa ima nagradu dva kirata." Bi rečeno: "A koliko je to dva kirata?" On reče: "Koliko dva ogramna brda." A u drugoj predaji koju je zabilježio Muslim stoji: "Manji je veličine kao brdo Uhud."
عربي Engleski Francuski
"Ko god propisno i lijepo uzme abdest, zatim ode na džuma-namaz, i šuteći sasluša hutbu, oprošteni su mu grijesi između dvije džume (za sedmicu dana) i još plus tri dana, ali ko samo obični kamenčić bez potrebe dotakne (za vrijeme hutbe), obezvrijedio je džumansku nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Ko ode u džamiju početkom ili krajem dana, Allah će mu pripremiti darove u Džennetu svaki put kada ode."
عربي Engleski Francuski
Ko bude nosio luk i strijele dok hoda našim mesdžidima i pijacama neka to pričvrsti uz tijelo ili neka rukom drži vrhove strijela, kako ne bi povrijedio nekoga muslimana.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"
عربي Engleski Francuski
"Kada imam kaže amin, kažite i vi! Onome čije se aminanje podudari s aminanjem meleka bit će oprošteni grijesi."
عربي Engleski Francuski
Ko podijeli sadaku u vrijednosti jedne datule (hurme) od svoje dobre (poštene) zarade - a Allah i ne prima, nego samo dobro - Allah će mu je primiti Svojom desnicom, a potom joj za njenog vlasnika (dobročinitelja) podizati vrijednost, kao što svaki od vas uzagaja svoje ždrijebe, dotle dok ne postane kao brdo.
عربي Engleski Francuski
O omladino, ko je od vas u stanju da se oženi neka to uradi; a ko to nije u stanju neka posti, jer mu je post najbolja zaštita.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanja kao imam ljudima neka olakšava jer među njima ima slabih, bolesnih, kao i onih u potrebi, a kada klanja sam, onda neka oduži koliko hoće."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Francuski
“Postiti po tri dana u svakom mjesecu jednako je postu cijele godine dana.”
عربي Engleski Francuski
"Imam je postavljen da se slijedi i ne razilazite se s njime: kada donese tekbir i vi donesite, kada čini ruku', činite ga i vi, kada izgovori: 'Semiallahu Ii men hamideh.', vi recite 'Rabbena lekel-hamd.', kada učini sedždu, učinite i vi, a kada klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi svi."
عربي Engleski Francuski
“Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste sehur.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdrežljiviji čovjek..."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije nijedan mjesec više postio od ša'bana, jer on je zaista postio cijeli ša'ban."
عربي Engleski Francuski
„U Vatru neće ući onaj ko klanja prije izlaska i zalaska Sunca."
عربي Engleski Francuski
"Ukoliko poživim do iduće godine, postiću i deveti dan."
عربي Engleski Francuski
“Koji god musliman, kada nastupi neki od obaveznih namaza, na najpotpuniji način uzme abdest...”
عربي Engleski Francuski
"Riječi slavljenja Allaha, dž.š., čiji se govornik neće kajati iza svakog propisanog namaza."
عربي Engleski Francuski
"Ko iftari postača, imat će nagradu kao i on."
عربي Engleski Francuski
“Onome ko, nakon što mujezin prouči ezan, izgovori: ‘Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga...’”
عربي Engleski Francuski
Od Jezida b. Šurejk d. Tarika se prenosi da je rekao: "Vidio sam Aliju, radijallahu anhu, kako na minberu drži hutbu i čuo sam ga da je rekao: " Tako mi Allaha mi nemamo druge knjige koju čitamo osim Allahove knjige i onoga što je na ovoj stranici." Zatim ju je otvorio a na njoj je bilo nešto o naknadama za zube deva i propisi o posjekotinama. Na njoj je također pisalo da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Medina je harem (zaštićeno područje) od Ajra do Sevra. Ko u njoj učini novotariju ili potpomogne novotara, neka je na njega prokletstvo Allaha, subhanehu ve teala, meleka i svih ljudi. Allah mu na Sudnjem danu neće primiti ni pokajanje (tevbu) niti otkup. Jamstvo muslimana (ugovor o sigurnosti) je jedinstven, na njega ima pravo i najniži međunjima. Ko prekrši ugovor muslimana, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi i od njega na Sudnjem danu neće biti primljeno ni pokajanje ni iskup. Ko sebe pripiše onome ko mu nije otac, ili rob koji se pripiše onome ko mu nije vlasnik, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na Sudnjem danu mu neće biti primljeno pokajanje ni otkup." (Hadis je muttefekun alejhi) "Zimmetu-l-muslimin", znači: jamstvo muslimana, ugovor o sigurnosti. "Ahferehu", znači: ko prekrši ugovor, "Es-sarfu" znači: pokajanje, tevba, a rečeno je da znači i lukavstvo, trik, "El-adlu" znači: iskup.
عربي Engleski Francuski
"Ko se obuči gađanju, pa to napusti, on nije od nas, on je nepokoran."
عربي Engleski Francuski
"Ko umre a nije ratovao, niti je sebe bodrio na borbu, umro je s jednim ogrankom licemjerstva."
عربي Engleski Francuski
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Francuski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“
عربي Engleski Francuski
"Nijedan dan Allah ne oslobodi više ljudi od Vatre nego na Dan Arefata. On priđe (toga dana) s ponosom melecima i kaže: "Šta žele ovi (pa da im ispunim)!"
عربي Engleski Francuski
"Ona je čista i čisteća, dozvoljene su morske životinje koje u moru uginu."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer, rekao je : ''Vjerovjesnik je upitan o vodi na koju dolaze razne životinje i zvijeri. Odgovorio je: 'Kada voda dostigne količinu dva kulleta, ne može je ništa onečistiti."' (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Onome ko pije iz zlatnih i srebrenih posuda, u stomaku bukti vatra džehennemska."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da se ne bojim da će to biti teško mom ummetu, naredio bih im da čiste zube misvakom svaki put kada abdeste." (Musned imama Ahmeda)
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas probudi i uzme abdest, neka ušmrkne vodu i izbaci je tri puta, jer šejtan boravi u nosnoj šupljini dok čovjek spava noću."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da uzimajući abdest pere usta, nos, zatim lice tri puta, potom desnu ruku tri puta i drugu ruku tri puta, zatim da potire po glavi uzimajući novu vodu, a ne onom koja mu je preostala nakon pranja ruku, te da nakon toga temeljito pere noge.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se abdestio i pritom potrao po tjemenu, turbanu i mestvama.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom uzimanja abdesta oprao laktove."
عربي Engleski Francuski
"Nema namaza onaj ko nema abdesta, a nema abdesta onaj ko prilikom uzimanja nije proučio Allahovo ime."
عربي Engleski Francuski
Vrati se i uljepšaj (upotpuni) abdest.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao bi se jednim saom (oko 3 litra), pa do pet pregršti vode, a uzimao je abdest jednim muddom (oko 750 ml) vode.
عربي Engleski Francuski
Neće nijedan od vas temeljito uzeti abdest, a potom, iskreno se licem i srcem predavši Allahu, klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza, a da neće zaslužiti džennet.
عربي Engleski Francuski
"Međutim, vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da potire po gornjem dijelu mestvi.“
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas uzme abdest i obuje mestve, neka potire po njima i neka klanja u njima. Ako hoće, neka ih ne skida, osim zbog džunupluka."
عربي Engleski Francuski
Urva prenosi od (svoje tetke) Aiše da je kazala: ''Vjerovjesnik je poljubio neku od svojih supruga, potom je izašao u džamiju radi namaza, a nije se zbog toga ponovo abdestio." Urva joj kaza: "Koja bi to bila druga do ti", pa se ona nasmijala. (Tirmizi)
عربي Engleski Francuski
Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega)?’"
عربي Engleski Francuski
"O prvom ste se izrazili lijepo, i njemu će biti džennet, a o drugom ste se izrazili ružno, i njemu će biti džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
‘Da ste ovdašnji građani zadao bih vam bola. Podižete svoje glasove u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem!’
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Omer, radijallahu 'anhu, jedne prilike na hutbi kazao: „Ljudi, vi jedete dvije biljke za koje smatram da su ružne: bijeli i crveni luk. Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako naređuje da čovjek koji ima zadah luka izađe do medinskog mezarja Bekije. Ko želi da (prije dolaska u džamiju) jede luk, neka ga skuha kako bi uklonio ružan miris.“ Muslim
عربي Engleski Francuski
"Ko želi zaklati kurban kada se pojavi mlađak mjeseca zul-hidžeta, neka ne krati i ne šiša kosu, i neka ne siječe nokte dok se ne zakolje kurban."
عربي Engleski Francuski
“Mutnu i žutu tečnost koja bi nam se javljala nakon menstruacije nismo ni u šta ubrajale.”
عربي Engleski Francuski
Suzdrži se od namaza onoliko koliko ti uobičajeno traje mensturalni ciklus, zatim se okupaj...
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas ima odnos svojom suprugom, pa htjedne da se vrati (da ponovi) neka se abdesti između ta dva puta."
عربي Engleski Francuski
"Ko uzme abdest petkom, dovoljno je i lijepo, a ko se okupa, to je bolje."
عربي Engleski Francuski
Kupanje petkom je dužnost svakoj punoljetnoj osobi, pranje zuba misvakom i mirisanje ukoliko ima miris.
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se dva djela koja donose Allahovo prokletstvo." Rekoše: "Allahov Poslaniče, koja su to dva djela?" On reče: "Vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze i po hladovinama (gdje se odmaraju)."
عربي Engleski Francuski
"Kada nastupi ramazan..."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti.
عربي Engleski Francuski
„Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi spavao a bio je džunup, bez da dotakne vodu.“
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejra, r.a., prenosi se da Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Kada nastupi petak, meleki stanu na vrata džemije i zapisuju prve koji dođu, pa zatim one nakon njih. Primjer ranoranioca je kao da je žrtvovao devu, zatim slijedi onaj koji kao da je žrtvovao kravu, pa onda onaj koji kao da je žrtvovao ovna, a onda kokoš i zatim jaje. A kada izađe imam onda zatvore registre i slušaju zikr." (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
“Kad čovjek prouči ajet sedžde i učini sedždu, šejtan ode od njega plačući i govoreći: ‘Teško meni! Čovjeku je naređeno da čini sedždu, on je čini, i ući će u džennet. I meni je naređeno da učinim sedždu, no ja sam to odbio, i meni pripada Vatra.’”
عربي Engleski Francuski
Neka se ne posti dva dana: (prvi dan) Ramazanskog i Kurban-bajrama; neka se ne klanja (nafila) namaz neposredno poslije (obavljenog) farza sabaha dok Sunce ne izađe, i poslije farza ikindije dok Sunce ne zađe; da se ne čine namjenska putovanja osim samo radi tri džamije: radi Mesdžidul-Harema (Ka'be), Mesdžidul-Aksaa (u Jerusalemu) i radi ove moje džamije (u Medini).
عربي Engleski Francuski
„Tri su časa u kojima nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranjivao da klanjamo i da zakopavamo naše mrtve: dok Sunce izlazi sve dok se ne podigne, kada je u zenitu sve dok ne krene, kada se Sunce primiče zalasku sve dok ne zađe.“
عربي Engleski Francuski
"Ko reče kada čuje poziv ezana: 'Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog Poziva i tek uspostavljenog namaza, podaj Muhammedu stepen u džennetu El-Vesile i vrednuj ga kao ni jednog drugog roba, te ga proživi na Pohvaljenom mjestu koje si mu obećao', time će steći moje zagovorništvo na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
„Allah ne prima namaz šerijatski punoljetne žene osim sa (maramom) himarom.“
عربي Engleski Francuski
”Neka niko od vas ne klanja u jednoj haljinci, a da na svome ramenu nema ništa (prebačeno).“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše (nafile) na svojoj devi onako kako bi se ona okretala, a kada bi htio klanjati obligatni namaz (farz), sišao bi s nje i okrenuo se prema Ka'bi."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putujući, htio klanjati dobrovoljni namaz, okrenuo bi jahalicu prema kibli i izgovorio početni tekbir, a onda bi nastavio klanjati okrenut tamo gdje je okrenuta njegova jahalica.
عربي Engleski Francuski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Francuski
"Za muškarce je da izgovaraju: 'Subhanallah!', a za žene da pljeskaju."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zastire od svijeta i ako neko bude htio proći ispred njega, neka ga on odstrani. Ako se tome ne povinuje, neka ga na silu odgura, jer je on šejtan."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio da čovjek klanja držeći ruke na boku.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas ustane da klanja, on tada razgovara sa svojim Gospodarom, pa nemojte da neko od vas pljuje prema Kibli, nego na svoju lijevu stranu, ili pod svoje noge.
عربي Engleski Francuski
"Ukloni nam ovaj svoj zastor, jer mi se slike sa njega neprestano ukazuju dok sam u namazu!"
عربي Engleski Francuski
„Šta je nekim ljudima pa dižu u namazu svoje poglede prema nebu!“ Potom podiže glas i reče: 'Ili će se toga proći ili će im se vid oduzeti.'"
عربي Engleski Francuski
"Zijevanje u namazu je od šejtana, pa kada neko od vas zijeva, neka to prikrije (stiša) koliko može."
عربي Engleski Francuski
„Pljuvati u džamiji je grijeh, a iskup je zatrpavanje (pljuvačke)."
عربي Engleski Francuski
"Nije mi naređeno da gradim velike džamije."
عربي Engleski Francuski
"Valjda učite za vašim imamom?" Rekosmo: "Da, Allahov Poslaniče, učimo." On reče: "Ne učite ništa osim Fatihe, jer ko je ne prouči, nema namaza."
عربي Engleski Francuski
Kada činiš sedždu, stavi dlanove (na zemlju), a podigni laktove.'
عربي Engleski Francuski
"Vidjela sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja podavijenih i prekrštenih nogu (pri sjedenju)."
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas čini sedždu neka ne klekne kao što to čini mužjak deve, nego neka prvo stavi ruke prije koljena.
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer bi spuštao ruke prije koljena, i govorio je: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je činio."
عربي Engleski Francuski
Klanjao sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i predavao bi selam na svoju desnu stranu (govoreći): 'Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu - Neka je na vas mir, Allahova milost i Njegovi blagoslovi', i na lijevu: 'Es-selamu alejkum ve rahmetullah - Neka je na vas mir, Allahova milost.'
عربي Engleski Francuski
Ko na kraju svakog namaza prouči 'subhanallah' 33 puta, 'elhamdulillah' 33 puta, 'Allahu ekber' 33 puta, a to je ukupno 99, i kaže upotpunjavajući stotinu: 'La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej ‘in kadir' - Nema Boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, i On je svemoćan – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo koliko je morske pjene.
عربي Engleski Francuski
"Onoga ko prouči Ajetul-kursi nakon svakog obaveznog namaza, od ulaska u džennet sprječava samo smrt." U drugoj verziji spominje se: "I suru el-Ihlas."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas sumnja u svoj namaz i ne zna koliko je klanjao, tri ili četiri, neka odagna sumnju i postupi shodno onome u šta je uvjeren, potom neka učini dvije sedžde prije nego što preda selam. Ako bude klanjao pet (rekata), učinit će mu namaz parnim, a ako je klanjao potpun namaz od četiri rekata, bit će prkos šejtanu.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi klanjao dva kratka rekata poslije nastupanja zore."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne bi izostavljao klanjanje četiri rekata prije podne (farza) i dva rekata prije sabahskog farza.
عربي Engleski Francuski
"Onoga ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije njega, Allah neće kazniti Vatrom."
عربي Engleski Francuski
"Allah se smilovao osobi koja prije ikindije klanja četiri (rekata sunneta)."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dva rekata sabahskog sunneta učio sure el- Kafirun i el-Ihlas.
عربي Engleski Francuski
"Dnevni i noćni namaz klanjaju se dva po dva rekata."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji post nakon ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz."
عربي Engleski Francuski
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše noću po trinaest rekata u koje spadaju i vitr i još dva sabahska rekata (sunneta)."
عربي Engleski Francuski
"Klanjajte vitr prije nego osvanete."
عربي Engleski Francuski
Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na njenom početku, a ko želi da ustane na kraju noći, neka vitr klanja krajem noći, jer zaista je namaz krajem noći osvjedočen, a to je bolje.'
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Namaz u džematu vredniji je od samostalnog namaza dvadeset i pet puta. Meleki noći i meleki dana sakupljaju se na sabah namazu.'"
عربي Engleski Francuski
"Ko čuje poziv za namaz, i ne odazove se, nema mu namaza, osim uz opravdanje."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi, klanjajte u svojim kućama! Najvredniji namaz, osim propisanih namaza, jest onaj koji čovjek klanja u svojoj kući."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji saf za muškarce jest prvi, a najgori je zadnji, a najbolji saf za žene jest zadnji, a najgori je prvi."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Vabise b. Ma'beda El-Džuhenija, radijallahu 'anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vidio čovjeka da klanja iza saffa sam, pa mu je naredio da obnovi namaz.
عربي Engleski Francuski
Namaz u džematu s jednim čovjekom vredniji je od samostalnog namaza, a namaz s dvojicom vredniji je od namaza s jednim; što je više ljudi namaz je draži Uzvišenom Allahu.
عربي Engleski Francuski
"Pero je podignuto od trojice: spavača dok se ne probudi, djeteta dok ne postane punoljetno i bezumnika dok mu se razum ne vrati."
عربي Engleski Francuski
“Šehid je svako onaj ko pogine braneći svoj imetak, svoju porodicu, svoj život ili svoju vjeru.”
عربي Engleski Francuski
"Borite se protiv mušrika svojim imetkom, životom i riječima."
عربي Engleski Francuski
Aiša je rekla: “Tražila sam dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za džihad, pa je rekao: ‘Vaš džihad je hadž.’”
عربي Engleski Francuski
“Sigurno ću sa Arabijskog poluotoka protjerati židove i kršćane, tako da ostanu samo muslimani.”
عربي Engleski Francuski
“Islam nadvisuje sve, a njega ništa ne nadvisuje.”
عربي Engleski Francuski
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Francuski
Kada mu je preselila ćerka Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao kod nas i rekao: "Gasulite je sa vodom i lotosovim lišćem tri ili pet puta, a ako vidite da je potrebno i više od toga, i pri zadnjem pranju pomiješajte i miris. Kada završite, pozovite me."
عربي Engleski Francuski
“Dan stražarenja na Allahovom putu bolji je od mjesec dana (dobrovoljnog) posta i namaza. Ko umre u stražarenju na Allahovom putu, bit će nagrađen od Allaha za posao koji je učinio, a ako je živ, bit' će nagrađen opskrbom i siguran od iskušenja kaburskih.'"
عربي Engleski Francuski
"Svakoj umrloj osobi zapečate se djela, osim onome ko je učestvovao u straži na Božijem putu. Njemu se povećavaju djela do Sudnjega dana i siguran je od kaburskog iskušenja."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah sakupi prijašnje i kasnije narode svakom prevarantu i izdajniku će biti data zastava, i reći će se: 'Ovo je prevara i izdaja toga sina toga.'"
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je jedan uhoda od idolopoklonika kada je on bio na jednom vojnom pobodu.
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”
عربي Engleski Francuski
“Ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem i tražite od Allaha zdravlje i životnu snagu!”
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni se obavezao da će borca na Njegovom putu, ukoliko pogine, uvesti u Džennet, ili će ga vratiti zdravog sa nagradom i ratnim plijenom.
عربي Engleski Francuski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prinio je kao žrtvu dva šarena, rogata ovna koji su ušli u treću godinu."