Lista hadisa

„Ko provede Ramazan u postu, sa imanom i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni svi prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
Islam je izgrađen na pet temelja
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio bi 'itikaf svakog ramazana, zadnjih deset dana, a u godini kada je umro, to je činio zadnjih dvadeset dana ramazana.
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Svako djelo koje uradi sin Ademov pripada njemu, osim posta! Uistinu, post je Moj i Ja nagrađujem za njega.'"
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, rekla je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu posvećivao se ibadetu više nego u drugim mjesecima, a u posljednjih deset dana ramazana više nego u ostalim ramazanskim danima."
عربي Engleski Francuski
Ko isposti samo jedan dan u ime Allaha dok je u džihadu, Allah će mu udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (godina).
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Neka niko ne posti tokom petka, osim da posti dan prije ili dan poslije.'"
عربي Engleski Francuski
Ručavali smo (sehurili) s Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, a zatim je ustajao da klanja namaz." “Koliko je bilo između ezana i sehura?” “Koliko 50 ajeta.”
عربي Engleski Francuski
da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadnjih deset dana svakog ramazana, do kraja svoga života, boravio u itikafu. Nakon njega to su činile i njegove supruge.
عربي Engleski Francuski
Ustajte na sehur, jer u sehuru je, zaista, berićet.'
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi, koji je često postio, kazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li da postim dok sam na putovanju?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Ako hoćeš, posti."
عربي Engleski Francuski
"Neka niko od vas ne posti dan ili dva prije ramazana osim onaj koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan!"
عربي Engleski Francuski
"Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatjecala je zora, a on još džunup od spolnog akta sa svojom suprugom, i on bi se zatim okupao i postio."
عربي Engleski Francuski
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se poste dva dana: dan Ramazanskog i dan Kurbanskog bajrama, te da se čovjek u potpunosti umota u odjeću (tako da ne može izvaditi ruke), i da sjedi na zadnjici podignutih koljenja umotan jednom odjećom, te da klanja poslije ikindije i sabah namaza.
عربي Engleski Francuski
"Ko zaboravi da posti, pa jede ili se napije vode, neka nastavi svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je postiti ova dva dana: prvi dan Ramazanskog bajrama, a drugi dan je u kome jedete (meso) vaših kurbana (kurban bajram)."
عربي Engleski Francuski
"Oporučio mi je moj prisni prijatelj, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari: da postim tri dana tokom svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da prije spavanja klanjam vitr-namaz."
عربي Engleski Francuski
"Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana."
عربي Engleski Francuski
"Vidim da su vam se snovi poklopili u tome da je (noć Kadra) sedme noći zadnjeg djela (Ramazana), pa ko je očekuje neka je traži sedme noći zadnjeg dijela."
عربي Engleski Francuski
"Kada se noć spusti otuda, a dan nestane tamo, postač se omrsio."
عربي Engleski Francuski
"Ja sam se zavjetovao u predislamsko doba da ću u El-Mesdžidul-Haramu (Ka'bi) proboraviti jednu noć (prema drugoj verziji: dan) u itikafu?" "Ispuni svoj zavjet." - rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Kada vidite mlađak (ramazana), postite, a kada ga (opet) vidite, prestanite! A ako on bude zastrt oblakom, odredite ga (računanjem)!"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi nastupila zadnja trećina (ramazana), oživljavao bi noći čineći mnogo ibadeta, budio svoje ukućane, i stezao svoj pojas (udaljavao se od svojih supruga).
عربي Engleski Francuski
O omladino, ko je od vas u stanju da se oženi neka to uradi; a ko to nije u stanju neka posti, jer mu je post najbolja zaštita.
عربي Engleski Francuski
“Postiti po tri dana u svakom mjesecu jednako je postu cijele godine dana.”
عربي Engleski Francuski
“Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste sehur.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdrežljiviji čovjek..."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije nijedan mjesec više postio od ša'bana, jer on je zaista postio cijeli ša'ban."
عربي Engleski Francuski
"Ukoliko poživim do iduće godine, postiću i deveti dan."
عربي Engleski Francuski
"Ko iftari postača, imat će nagradu kao i on."
عربي Engleski Francuski
"Kada nastupi ramazan..."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti.
عربي Engleski Francuski
Dimam ibn Salebe, brat Benu-Sa'da ibn Bekra, izaslanik svoga naroda, koji je iza mene ostao.'
عربي Engleski Francuski
"Bilal uči ezan dok je još noć, pa jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Ummi Mektuma."
عربي Engleski Francuski
Muaza kazala: “Upitala sam Aišu: ‘Hoće li žena naklanjavati namaze propuštene za vrijeme menstruacije?’ Ona je upita: ‘Da ti nisi harurija?’ Ja rekoh: ‘Nisam, nego samo pitam.’ Ona reče: ‘Mi bismo, u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imale menstruaciju, pa niti smo naklanjavale propuštene namaze (u vrijeme menstruacije), niti nam je naređeno njihovo naklanjavanje.’”
عربي Engleski Francuski
"U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će na Sudnjem danu ući postači i više niko osim njih. Reći će se: 'Gdje su postači?' Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući, osim njih. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, u nekim mjesecima toliko dana ne bi postio (dobrovoljni post) da bismo pomislili da nikako ne posti (tog mjeseca), a u nekim mjesecima je toliko postio (dbrovoljni post) da bismo pomislili da posti svakog dana tog mjeseca. Ako bi htio da ga vidiš noću kako klanja vidio bi ga, a ako bi htio da ga vidiš kako spava vidio bi ga."
عربي Engleski Francuski
"Danas su nagradu uzeli nepostači."
عربي Engleski Francuski
‘Ko je bio sa mnom u itikafu, neka ga produži još zadnjih deset dana! Meni je predočena ova noć (Kadr), ali je se sada ne sjećam, a vidio sam se kako činim sedždu na vodi i blatu u jutro (21. noć), pa je iščekujte u zadnjih deset dan...
عربي Engleski Francuski
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, rekao je: "Bijaše Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom putovanju, pa je vidio grupu ljudi i među njima jednoga kome je napravljen hlad.” “Ko je onaj?”, upitao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. “Postač”, rekli su prisutni. “Post na putovanju ne predstavlja pobožnost”, odgovorio je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. U Muslimovoj verziji stoji: “Držite se olakšica koje je Allah dao.”
عربي Engleski Francuski
"Izašli smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u ramazanu po jakoj vrućini, do te mjere da su neki glavu rukama prekrivali. Među nama nije bilo postača, osim Poslanika i Abdullaha b. Revahe.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se posti nekoliko dana uzastopno. Ashabi tada rekoše: „Ali ti ne prekidaš post.“ On odgovori: „Ja nisam kao vi, mene se hrani i poji. Pa ko od vas želi da posti bez prekidanja, neka onda produži sa postom do sehura."
عربي Engleski Francuski
"Je li Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio post petkom?" "Da.", rekao je on.
عربي Engleski Francuski
"Ukoliko neko umre, a nije ispostio obavezni post, umjesto njega postit će njegov nasljednik."
عربي Engleski Francuski
Umrla mi je majka, a ostala je dužna napostiti mjesec. Hoću li napostiti za nju? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: "Da je tvoja majka imala dug (novčani) da li bi ti to isplatio za nju?" Odgovorio je : "Da." Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dug prema Allahu je preči da se isplati".
عربي Engleski Francuski
„Najdraži namaz Allahu je Davudov namaz, a najdraži post Allahu je Davudov post. Davud bi spavao pola noći, jednu trećinu bi se Allahu molio i jednu šestinu (opet) spavao, a postio bi svaki drugi dan.“
عربي Engleski Francuski
"Nema posta iznad posta moga brata Davuda - pola vremena (života) - da se dan posti, a dan mrsi."
عربي Engleski Francuski
"Dvojica ljudi, drugovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne propuštaju priliku da učine dobro, jedan požuri sa akšam-namazom i iftarom, a drugi odgodi akšam-namaz i iftar!"
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastojao je postiti tokom ponedjeljka i četvrtka."
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što bi klanjao (akšam-namaz), običavao je iftariti svježim datulama.”
عربي Engleski Francuski
"Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će sačiniti između njega i Vatre hendek (jarak) veličine prostora između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
"Ako postiš u mjesecu tri dana..."
عربي Engleski Francuski
“Je li Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio tri dana od svakog mjeseca?”
عربي Engleski Francuski
Doista šejtan kruži vašim tijelom, kao što kruži krv, i doista se ja bojim da vam ne ubaci zlo u vaša srca.
عربي Engleski Francuski
Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moje djelo predoči...
عربي Engleski Francuski