lis din Hadisai

Duk wanda ya azumci Ramadan saboda imani da hisabi, za a gafarta masa zunubansa na baya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya tashi a daren Lailatul out adari bisa imani da rafkanuwa, to za a gafarta masa zunubansa na baya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya Kasance yana E'itikafi a cikin goman kowane Azumin Ramadan, to yayin da shekarar da aka karbi ransa ta zo yayi E'itikafi kwana Ashirin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana gwagwarmaya a cikin Ramadan abin da bai yi gwagwarmaya da shi ba, kuma a cikin goman karshe da bai yi gwagwarmaya da waninsa ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma duk wanda yai Azumin kwana daya sabida Allah zai nisanta Fuskarsa daga Wuta daga Wuta tafiyar Damina Arba'in
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane ba zasu gushe ba cikin alheri ba Matukar Suna Gaggauta Buda baki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun yi sihiri tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - sannan ya tashi zuwa sallah. Anas ya ce: Na ce wa Zaid: Nawa ne tsakanin kiran sallah da abincin asuba? Ya ce: adadin ayoyi hamsin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi-Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi-ya Kasance yanayin I'itikafi a cikin kwanaki goman Karshe na Ramalan, har Allah - Maigirma da Daukaka-ya karbi Ransa-sanna Matansa sunyi a bayansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuyi Sahur to lallai cewa akawai albarka cikin Suhur
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Mutum ya tambayi Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi game da Azumi a lokacin tafiya sai ya ce: "idan kaga dama kayi Azumi in kuma kaga dama ka sha ruwanka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuskura ku tari gaban watan Ramalan da yin Azumin kwana daya ko kwana biyu, sai dai in Mutumin da ya saba yin wani Azumi to babu laifi don ya azumci lokacin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi - Tsira da Aminci Allah ya yarda da shi -ya kasance Asuba tana Riske shi a halin yana cikin Janaba daga Ahalinsa, Sannan yayi Wanka yayi Sallah kuma ya yi Azumi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya Manta Ya i Abinci ko yasha ruwa kuma yana Azumi, to ya cika Azuminsa domin Allah ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wadan nan kwanaki biyu Mazon Allah - Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi - ya hana Azuminsu : Ranar Buda bakinku daga Ramadan dinku, Rana ta biyun : Ranar da kuke ci daga layyarku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masoyina - Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yayi mun wasiyya da abubuwa guda uku : Azumi uku a kowane wata, da raka'o'i biyu lokacin walaha, kuma da yin wuturi kafin inyi bacci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuyi kirdadon ganin daren Lailatulkadari cikin Mara na goman Karshe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah , Lallai ni nakasan ce nayi Bakance a Jahiliyya cewa Zanyi E'itikafin Dare daya - Kuma a cikin wata Riwaya Kwana daya - a Masallacin Ka'aba? Sai ya ce : to kacika Bakancenka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kuka ga Wata kuyi Azumi, kuma ku sha Ruwa idan ga Wata, Idan wata yai muku Nusan to ku kaddara shi kwana talatin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Matasa, kuma duk wanda yake da iko daga cikinku to yayi Aure; domin cewa shi ne mafi kariya ga idanunsa, kuma shi ne mafi ;kariya ga al'aurarsa, kuma duk wanda bai sami iko ba to yayi Azumi domin Azumi garkuwa ne a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kayi Azumin Kwana Uku a kowane wata Kamar kayi Azumin zamani ne baki daya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ka Sadar da Azumin mu da azumin Ahlulkitab cin Sahur"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Watan Azumi ya zo sai a buxe qofofin Gidan Al-janna kuma a kulle Qofofin Wuta kuma a Xaure Shaixanu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- yayi Azumi Ranar Ashura
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bilal yana kiran dare, don haka ku ci ku sha har sai kun ji kiran da Ibn Umm Maktoum ya yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ya sa mai yin haila ke rama azumi banda salla? sai ta ce: ke baharuriya ce? sai na ce Ni ba baharuriya bace, kawai dai tambaya nake. sai tace muma muna yin hailar, sai a umarce mu da rama azumi banda salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Akwai wata kofa a Sama da ake kira: Rayan, wanda wadanda suke yin azumi za su shiga daga gare ta a Ranar Kiyama, kuma ba wanda zai shiga su sai su, ana cewa: Ina azumin yake? Don haka suka tashi tsaye, ba wanda zai shiga ciki sai su, in sun shiga kuma a rufe yake, ba wanda zai shige shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu buda baki yau sun tafi da Ladan yau
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi E'itikafi tare da ni to yayi a goman karshe domin nagani a wannan daren sannan kuma aka ikin ruwa da tabo tun daga , mantar dani, kuma hakika na ganni inayin Sujada a cikin tabo da ruwa safiyarta , to ku nemi riskarta a cikin goman karshe na watan.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na horeku da saukin da Allah ya saukake muku da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun fito tare da Manon Allah Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin watan Azumin Ramalan, cikin wani matsanancin zafin rana, har sai da takai dayanmu yana dora hannunsa akan sa sabida tsananin zafin Rana kuma cikinmu babu mai Azumi sai Manzon Allah in Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma Abdullahi Dan Rawaha
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi _ Tsira da Amincin Allah ya yarda da shi - Ya hana Sabi Zarce a Azumi sai suka ce : Cewa ai kaima kana yi sai ya ce: cewa ni ai ba irinku bane , ni ai ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya hana yin azumi Ranar jumu'a ne? ya ce: Ey
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya mutu yana da azumi, waliyyinsa zai yi azumi a madadinsa”.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ce wa Mahaifiyata ta Mutu kuma akanta akwai bashin Azumi ko na iya rama mata ? sai ya ce : da ace a kanta akwai bashin kudi zaka biya mata? ya ce: Ey sai ya ce: to Bashin Allah shi yafi cancanta a biya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Mafi Soyuwar Azumi A wajen Allah shi ne Azumin Annabi Dauda, kuma Mafi soyiwar Sallah Ita ce Sallar Annabi Dauda, ya kasance yana bacci rabin Dare, kuma ya tashi Daya bisa ukun Dare, kuma ya kara Bacci a Daya bisa Shidan Dare, kuma ya kasance yana Azumi yau kuma gobe ya Huta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani azumi sama da azumin dan uwana Dawud - wani bangare na zamani - yayi azumi wata rana bai azumci yini ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzon Allah -tsira da amincin Allah- ya kasance yana kirdadon Azumin Litinin da Alhamis"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance yana bude baki da danyan dabino kafin yayi salla"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi Azumi daya Saboda Allah Allah zai sanya wani gwalalo tsakaninsa da Wuta kamar nisan Sama da Kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kayi Azumi Uku a kowane Wata kayi Azumin Sha Uku da Sha Huxu da Sha biyar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Shaidan yana gudu a jikin Mutum kamar yadda jini yake gudu a jikinsa, kuma inajin tsoron kada ya jefa wani sharri a cikin zukatanku ko ya fadi wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci