lis din Hadisai

"Duk wanda yai Hajji, bai yi Kwarkwasa ba, kuma bai yi Fasikanci ba, zai dawo kamar ranar da Mahaifiyarsa ta haifeshi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba sallah idan an kawo abinci, ko kuma ga wanda ke mammatse fitsari ko bayan gari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ranar jumaa idan kace dana kusa dakai yi shiru a lokacin da liman ke huduba to ka yi wasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Asalin abubuwanda Allah ya halicci mutum a kansu biyar ne:Kaciya,Takaba,Rage gashin baki,yankke farauta,da tsinke gashin hammata.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku rage gashin baki kuma ku bar gemu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda yayi irin alwala ta wannan,sannan ya sallaci, raka'a biyu, bai yi zancen zuci a cikinsu ba,an gafarta masa abin da ya yi na zunubinsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, kada ka sanya qabarina ya zama gunki don bauta. Fushin Allah ya tsananta a kan mutanen da suke amfani da kabarin annabawansu a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abu Hurairah - Allah ya yarda da shi - a kan annabi - salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - wanda ya ce: “Munafukai sun yi nauyi a kan salla: sallar magariba da sallar asuba. Daga nan sai na harbe ni tare da maza tare da damina na itace ga mutanen da ba su ba da shaidar salla ba, don haka zan sa musu wuta gidajensu. ”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba zai karbi sallar wanda ya yi kari ba har sai ya yi alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
shayarwa ta haramta duk abunda haihuwa take haramtawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Salloli Biyar, da jumu'a zuwa Jumu'a, da Ramadan zuwa ramadan suna kankare abunda yake tsakaninsu (Na Zunubai) idan aka nisanci Manyan laifuka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya azumci Ramadan saboda imani da hisabi, za a gafarta masa zunubansa na baya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya tashi a daren Lailatul out adari bisa imani da rafkanuwa, to za a gafarta masa zunubansa na baya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku zagi matattu; Wataƙila sun kai ga abin da suka gabatar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wata Dukiya da ta taba tawaya saboda Sadaka, Kuma wani abu da Allah yake Karawa Bawa da Rangwame sai Daukaka, kuma babu wani daya da zai Kaskantar da kansa ga Allah face Allah Madaukakin sarki ya daukaka shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukakin Sarki ya ce: "Ya kai Dan Adam Ka ciyar kai ma sai a ciyar da kai"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sun zana daga fitsari; Babban azabar kabari daga gareshi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada ku salla zuwa Kabari kuma kada ku zauna akansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wadannan mutane ne idan bawa na gari cikin su ya mutu, ko mutumin kirki, sai su gina masallaci a kan kabarin sa, sai su suranta irin wadancan hotunan a cikin sa, wadancan sune ashararan halitta a wajen Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An Umarce ni da nayi Sujada kan gavvai Bakwai, Kam Goshi kuma ya nuna kan Hancinsa da hannayensa, da Guiwoyinsa, da kuma gefen yatsun Kafarsakuma kada mu naxe tufa ko Gashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya Kasance yana cewa a tsakanin Sujadodinsa biyu Ya Ubangiji ka gafarta mun, kaji qaina, kuma ka bani lafiya, kuma ka Shiryar da ni, kuma ka Azurtani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan ya yi Salama daga Sallarsa yana Istigfari sau uku: kuma ya ce: Ya ubangiji kaine Aminci daga gareka aminci ya kr, Albarkatunka sun yawaita, ya Ma'abocin girma da Girmamawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kayi Sallah a tsaye, idan ka kasa yi to kayi a zaune, to idan kuma ya gagara to kayi kana kwance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Umra cikin Ramadan tayi daidai da Haji" -ko Hajji tare da ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya Kasance yana E'itikafi a cikin goman kowane Azumin Ramadan, to yayin da shekarar da aka karbi ransa ta zo yayi E'itikafi kwana Ashirin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sai dai Mafificin Jahadi shi ne Hajji kubutacce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa an sami wata mata a kashe a cikin wani sashi daga cikin yakokin annabi mai tsira da aminci su kara tabbata a gareshi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tambayi Manzon Allah game da mutumin da ke yaki don jarumta, ko dan kabilanci, ko dan riya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
In kuka ji mai kiran salla na yin kiran salla to ku fadi irin abin da yake fada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance tare da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- a wata tafiya,sai na sunkuyo don in cire masa huffi,sai yace: ka barsu don na shigar da kafafuna da tsarkinsu,sai yayi shafa akansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Fatima yarinya Abi Hubaysh: Na tambayi Manzon Allah sallal Lahu alayhi wa alihi wa sallam), sai ta ce: Bana zubda jini mai tsarkakakke, na zama tsarkakakken salla? A ciki, sa’an nan kayi wanka ka yi sallah)). Kuma a cikin wata ruwaya ((Ba lokacin haila ba ne, don haka idan haila ta zo: to sai ku bar salla a ciki, idan kuwa adadin ta ya kare), to zan cika ku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ku daidaita sahunku, don daidaita shahu na daga cikar sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku zai yi alwala sai ya sanya ruwa a hancinsa, sannan ya fato, wanda zai yi tsarki sai yi shi mara, IDan dayanku ya farka daga bacci to ya wanke hannayensa kafin shigar da su cikin abin alwala, domin bai san a inda hannunsa ya kwana ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi; raka'a biyu kafi azahar da wasu raka'a biya bayan azahar, da raka'a biyu bayan jumaa, da raka'a biyu bayan Magariba, da raka'a biyu bayan issha'i"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Allah ya kasance idan ya tashi da daddare yana goge bakinsa da asuwaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An kai kukan Mutumin da yake jin kamar wani abu na sauti a cikinsa a lokacin salla,sai Annabi tsira da amincin Allah yace:kar ka fita daga salla har sai ka ji wata kara,ko ka ji wari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan an tsayar da sallah kuma an halarci abincin dare, fara da abincin dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance tare da Annabi -tsira da aminci su tabbata gare shi- sai yayi fitsari, yayi alwala, yayi shafa akan huffi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kuka je yin bayan gida, to kada ku kuskura ku Fuskanci Al'kibla da Bayan gida ko Bawali , kuma kada ku juya mata baya, sai dai ku fuskanci Gabas ko kuma Yamma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada dayanku ya kuskura ya taba Azzakarinsa da Damansa, a halin yana Futsari kuma kada yayi tsarki, ko kuma yayi Nunfashi a Kwarya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai tsira da amincin Allah ya hana yin salla bayan Asuba har sai rana ta hudo, haka nan bayan 'La'asar har sai ta fadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin mai riga liman dago kansa ba ya jin tsoron Allah ya mayar da kan nashi kan jaki,ko kuma ya mayar da kamanninsa irin na jaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da amincin Allah -ya kasance yana daga hannayensa daura da kafadunsa in zai fara sallah, haka nan in zai yi ruku'u, da kuma yayin da yake dagowa daga ruku'u.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Alla su tabbata a gare shi ya koyar da ni tahiya.hannu na na cikin hannayensa,kamar yadda yake koyar da ni Surar daga Alqur'ani:Dukkanin gaisuwa ga Allah suke,hakanan addu'o'i da kyawawan ibadoji,aminci da rahamar Allah da albarkokin Allah sun tabbata gare ka ya kai wannan Annabi,aminci garema hakana ga bayinka na gari,Ina shedawa da cewa ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah,kuma Ina shaida cewa lallai Annabi Muhammadu Bawansa ne kuma Manzonsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo ya kasance yana yin addu'a: Ya Ubangiji na Ina neman tsarinka daga azabar kabari, da kuma azabar wuta, daga fitinar rayuwa da mutuwa, daga fitinar Almassih Dajjal.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, fansar baba na da Baba ta, bani labarin shiru da kake yi tsakanin kabbarar harama da karatun fatiha: me kake cewa? sai yace: cewa nake: ya Ubangiji na ka nesanta tsakanina da kurakurai na kamar yadda ka nesanta tsakanin mahuda rana da mafadarta. Ya Ubangiji na ka tsaftace ni daga zunubaina kanmar yadda kake tsaftace farar tufa daga datti. Ya Ubangiji na ka wanke ni daga zunubai na da ruwan kankara da kuma mai tsananin sanyi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku daidaita a cikin sujjada, kar ku shimfida zira'oinku irin yadda kare ke shimfida nasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Anas bn Malik: Shin Annabi –SAW- yana yin salla a samansa? Sai yace eh.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Kare yasha a Kwaryar Dayanku ya wanketa sau Bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji ina neman tsarinka daga shaidanu maza da shaidanu mata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya roki Allah Madaukakin Sarki da ya yi shaida da gaskiya to zai je masa gidajen shahidai, kuma idan ya mutu a kan gadonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An umarci mutane dasu yi dawafi ga dakin Allah a karshe,sai dai anyi sauki ga mace mai haila
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kaiwa Annabi -tsira da amincin Allah- ruwan wankan janaba,sai ya karkata shi da hannun damansa ya zuba ruwa a hannun hagunsa sau biyu -ko sau uku- sannan ya wanke gabansa,sannan ya buga hannunsa a kasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku dauki kabarina a matsayin idi, haka kuma gidajenku ba su zama kaburbura ba, ku yi min addu’a, saboda mika wuyan ku ya fada min inda kuka kasance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance mutum mai yawan yin mazi, sai naji kunyar tambayar Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gareshi saboda matsayin y'arsa a waje na, sai na uamrci Mikdad Dan Aswad, ya tambaye shi, sai Annabi yace: Ya wanke Azzakarinsa, ya yi alwalla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun sa shi, kuma idan kuna yin alwala, ku fara da kwanakinku.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- wane aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah? Sai yace: Yin salla a kan lokacinta. Sai nace: Sai kuma me? Sai yace: Yin biyayya ga iyaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu ranar da masu yin sujada suka zama mala'iku sai mala'iku biyu suka sauka, sai dayansu ya ce: Allah ya baku mutumin da ya ciyar da ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya tanadi mai nasara saboda Allah, to mamaye, kuma duk wanda ya ci nasara da nasara da kyautatawa a cikin danginsa to ya ci nasara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Amru Dan Abu Hasan ya tambayi Abdullahi Dan Zaidubgame da alwallar Annabi -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai yasa a kawo masa abin alwalla, sai yayi musu alwalla irin alwallar Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai ya karkata abin alwallar ya zuba ruwa a hannayansa, sai ya wanke hannayensa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na zo wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - yayin da yake amfani da abin goge baki), sai ya ce: Karshen sawa yana kan harshensa, sai ya ce: Ya, ka taimaka, kuma tsabtar tana cikin ta, kamar yana cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kayi haka da hannunka kadai ya isarma-sai ya bugi kasa da hannunsa sau daya,sannan ya shafa hagunsa a kan damansa,ya kuma shafi bayan tafukansa da fuskarsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga wata al'umma a gabana face yana da almajirai da sahabbai daga cikin al’ummarsa wadanda suka dauki sunnarsa kuma suka yi koyi da umurninsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi mubaya'a ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - don tsayar da salla, da ba da zakka, da kuma nasiha ga kowane Musulmi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haba Muadh, kuma Wallahi ina son ka, sannan zan baka shawara, Mu'az, kada ka taimaka wajen tsara kowace addu'a, cewa: Ya Allah, ina nufin in tuna ka, na gode, kuma in bauta maka da kyau
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Azabar wuta ta tabbata ga duga-dugai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ananbi tsira da amincin Allah ya yi dare bai fito sallar Issha'i ba, sai Umar ya fito yace: salla ya Manzon Allah mata da yara sun yi bacci, sai Manzo ya fito kansa yana digar da ruwa yana cewa: ba don kar in takurawa al'ummata ba, da na umarce su da yin wannan sallar a irin wannan lokacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tambayi Manzon Allah SAW wace Sallah ce tafi? ya ce: Mafi tsawon Al=qunuti
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Da me Annabi –sallal Lahu alaihi wa alihi wa sallam - ya fara lokacin da ya shiga gidansa? Ta ce: Miswak
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wancan Mutumin Shaidan ne ya Futsare Masa Kunnuwansa ko kuma ya ce: Kunnensa daya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya cikin goma na azumin: yankan gashin baki, barin gemu, lasar abin goge baki, shakar ruwa, yankan farce, wankan farce, tsinke gabobin hannu, aske gashin baki, da yanke ruwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana saƙawa a kan rudanin ɗayanku, idan ya yi barci, kulli uku, sai ya buge kowane ƙulli: Kuna da dare mai tsawo, don haka barci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dole ne ku yi sujada a yalwace; Ba za ku yi sujada ga Allah ba face Allah ya daukaka ku a kan mataki kuma Ya dora muku wani zunubi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana gwagwarmaya a cikin Ramadan abin da bai yi gwagwarmaya da shi ba, kuma a cikin goman karshe da bai yi gwagwarmaya da waninsa ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna shirya wa Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - kayan aikin sa da tsarkake shi, saboda haka Allah zai aiko masa da duk abin da yake son ya aiko daga dare, don haka sai ya sa su daidai, ya yi alwala ya yi sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu abinda Shahidi yake samunsa (Na Zafi) sai kamar abunda dayanku yake ji idan Turuwa ta cije shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi addu'ar sanyi biyu zai shiga Aljanna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi –SAW- ya kasance yana bacci a farkon dare, yana tashi a qarshen dare yana sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma duk wanda yai Azumin kwana daya sabida Allah zai nisanta Fuskarsa daga Wuta daga Wuta tafiyar Damina Arba'in
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane ba zasu gushe ba cikin alheri ba Matukar Suna Gaggauta Buda baki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna bayar da ita a lokacin Annabi -sira da Aminci Allah su kara tabbbata a gare shi- kwano daya na Abinci, ko kwano daya na Accha, ko kwano daya na chukui, ko kwano daya na Zabibi (Busashen Inibi), to yayin da Mu'awiya ya zo, kuma aka samu kwayar hatsin tayi baki (sabida fari) sai ya ce: ni dai ina ganin ko wane mudu daya na mai kyau ana iya bada Mudu biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun yi sihiri tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - sannan ya tashi zuwa sallah. Anas ya ce: Na ce wa Zaid: Nawa ne tsakanin kiran sallah da abincin asuba? Ya ce: adadin ayoyi hamsin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu sauran Hijira bayan ancigarin Makka da yaki sai dai akwai Jahadi da Niyya, kuma idan aka nemi ku futo yaki to futo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi-Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi-ya Kasance yanayin I'itikafi a cikin kwanaki goman Karshe na Ramalan, har Allah - Maigirma da Daukaka-ya karbi Ransa-sanna Matansa sunyi a bayansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuyi Sahur to lallai cewa akawai albarka cikin Suhur
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Mutum ya tambayi Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi game da Azumi a lokacin tafiya sai ya ce: "idan kaga dama kayi Azumi in kuma kaga dama ka sha ruwanka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuskura ku tari gaban watan Ramalan da yin Azumin kwana daya ko kwana biyu, sai dai in Mutumin da ya saba yin wani Azumi to babu laifi don ya azumci lokacin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi wa farlanta Zakkar fidda kai ko kuma ya ce Azumi akan Mace da Namiji Da da kuma Bawa: Kwano na Dabino, ko kwano na acca. ya ce: Sai Mutane suka canja rabin kwano na Ibro ga Babba da yaro
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai dace ga mace ba tayi Imani da Allah da Ranar Lahira tayi Tafiyar wuni da Kwana ba tare da Maharramunta ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi - Tsira da Aminci Allah ya yarda da shi -ya kasance Asuba tana Riske shi a halin yana cikin Janaba daga Ahalinsa, Sannan yayi Wanka yayi Sallah kuma ya yi Azumi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya Manta Ya i Abinci ko yasha ruwa kuma yana Azumi, to ya cika Azuminsa domin Allah ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wadan nan kwanaki biyu Mazon Allah - Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi - ya hana Azuminsu : Ranar Buda bakinku daga Ramadan dinku, Rana ta biyun : Ranar da kuke ci daga layyarku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Talbiyyar Annabi -- Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi - ia ce " Amsawarka Amsawa ya Ubangiji, Amsawarka ya Ubangiji baka da Abokin tarayya Amsawarka, lallai cewa godiya taka ce kuma ni'ama ma taka ce kuma Mulkin ma naka ne baka da Abokin tarayya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masoyina - Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yayi mun wasiyya da abubuwa guda uku : Azumi uku a kowane wata, da raka'o'i biyu lokacin walaha, kuma da yin wuturi kafin inyi bacci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuyi kirdadon ganin daren Lailatulkadari cikin Mara na goman Karshe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Zakka a kasa da Ukiyya Biyar , ko kuma kasa da Rakuma Biyar, ko kasa da Buhu biyar.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah , Lallai ni nakasan ce nayi Bakance a Jahiliyya cewa Zanyi E'itikafin Dare daya - Kuma a cikin wata Riwaya Kwana daya - a Masallacin Ka'aba? Sai ya ce : to kacika Bakancenka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kuka ga Wata kuyi Azumi, kuma ku sha Ruwa idan ga Wata, Idan wata yai muku Nusan to ku kaddara shi kwana talatin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba cewa Allah yayi muku abinda kuka bayar na sadaka ba: Domin kowace yabo sadaka ce, kuma duk wani karin gishiri sadaka ce, kuma kowace yabo sadaka ce, kuma kowace waka itace sadaka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addu’ar mutum a cikin jam’i tana ƙaruwa da salla a kasuwa da gidansa da fewan digiri ashirin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya rasa salla daga jin zafi ko wani abu da daddare, zai yi raka’a goma sha biyu da rana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- Ba ruwan shi da mace mai yin kukakan kera, ko mai aske kanta, ko mai kyakketa tufafinta in wani abu marar dadi ya faru
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa. to sai yayi nesa damu -ko yayi nesa da masallacinmu-,sai ya zauna a gidansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna magana a cikin salla, mutumin ya yi magana da abokinsa, alhali yana gefensa yana salla, har sai na sauko ((kuma in tsaya ga Allah sau biyu)). Don haka aka umurce mu da yin shiru, kuma aka hana mu magana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance yana yawan fada a cikin ruku'unsa da sujjadarsa: tsarki ya tabbatar maka ya Ubangijina da godiyarka, ka gafarta min.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Rana ta yi bacci a lokacin Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - don haka sai ya aika mai kira yana cewa:“ Sallah rukuni ce, don haka suka taru, kuma ya ci gaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A kowane dare Annabi yana wutiri ko a farkon dare ko tsakiyarsa, ko karshensa, Kuma yakan tsaida Wutirinsa da Asuba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakika Allah ya sanar da mu yadda yake yi Maka Salati; Sabida haka mu to yaya zamuyi maka Salati? sai ya ce ku ce: "Allah kayi sa ga Muhammad da kuma Ahlin Muhammad; kamar yadda kayi salati ga Annabi Ibrahim lallai cewa kai abin godewa ne kuma Mai girma, kuma kayi Albarki ga Muhammad da Ahlinsa muhammad; kamar yadda kayi Albarka ga Ibrahim, Lallai cewa kai Abun godewa ne kuma Maigirma.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Salla ga wanda bai karanta Fatiha ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda yayi wanka a ranar juma`ah irin wankan janaba, sa`annan ya tafi a farkon lokaci yana da ladan kamar ya bada sadakar babbar taguwa, wanda ya tafi a lokaci na biyu yana da ladan kamar ya bada sadakar saniya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanene daga cikinku ya zo ranar Juma'a don yin wanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya halarci gawa har akai mata salla yana da kiradi guda,wanda kuma ya halarce ta har aka binneta yana da kiradi biyu,aka ce:menene kiradi biyu?yace:kwatankwacin manyan Duwatsu biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi alwala ya yi alwala mai kyau, to Juma’a ta zo, ta saurara, kuma ta karanta, za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da Juma’a da sama da kwanaki uku, da kari.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya je masallaci ko ya tafi, Allah zai shirya masa masauki a Aljanna a duk lokacin da ya fasa ko gobe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ratsa wani abu daga cikin masallatanmu ko kasuwanninmu da mai martaba, to ya taba ku, ko kuma ya mallake shi da hannunsa. Cewa ya cutar da wani daga cikin musulmai da wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Ya Ku Mutane ku yada Sallama, kuma ku sadar da Zumunci, kuma ku ciyar da Abinci, kuma kuyi Sallah Mutane suna bacci, zaku shiga Al-jannah cikin Aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan liman ya ce Ameen kuma ku ce Ameen ,domin duk wanda Ameen dinsa ta dace da ta Mala'iku to an gafarta masa abunda ya gabata na zunubansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda yayi sadaka da cikin tafin hannu na Dabino na Halaliyar nemansa, Kuma Allah baya karba sai mai tsarki, to Allah zai karba masa da Hannun dama, sannan ya Yalwata ta ga Ma'abocinta kamar yadda dayanku yake kiwo, sai yayi nuni da kamar kwatankwacin Dutse"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Matasa, kuma duk wanda yake da iko daga cikinku to yayi Aure; domin cewa shi ne mafi kariya ga idanunsa, kuma shi ne mafi ;kariya ga al'aurarsa, kuma duk wanda bai sami iko ba to yayi Azumi domin Azumi garkuwa ne a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan dayanku zai salla ga Mutane to ya saukaka, saboda cikinsu akwai Mai rauni da kuma Mara lafiya, da ma'abocin bukata, Kuma idan dayanku yayi Sallah ga kansa to ya tsawaitawa yadda ya so"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance idan ya dora Jagora a rundunar yaki yakan yi masa wasiyya da jin tsoron Allah, da kuma wadanda suke tare da shi na Musulmi da Alkairi, sai ya ce: "kuyi yaki da sunan Allah kuma don Allah, ku yaki wanda ya kafirta da Allah, kuyi yaki kada ku wuce gona da iri kuma kada muyi Musla kuma kada kuma kada ku kashe Yaro, kuma idan ka gamu abokin gabarka daga cikin Mushirikai to kirasu da zuwa abubuwa uku -ko cikin- ko wanne daga ciki suka amsa Maka ka karba daga gare su kuma ka kame hannunka daga barinsu, sannan ka kirasu zuwa ga Musulunci Idan suka amsa maka to ka karba daga gare su, sannan ka kirasu kan su canza daga garinsu zuwa garin Musulunci, kuma ka basu labarin cewa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kayi Azumin Kwana Uku a kowane wata Kamar kayi Azumin zamani ne baki daya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma ai ansanya Limami ne don ayi koyi da shi, to kuma kada ku saba Masa, to idan yayi kabbara to kuyi kabbara, kuma idan yayi ruku'u to kuyi ruku'i, kuma idan yace Allah yaji mai gode masa,to ku ce: Ubangijinmu godiya ta tabbata a gareka, kuma idan yayi Sujada to kuyi Sujada, kuma idan yai Sallah a zaune to kuyi sallah kuma a a zaune baki dayanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ka Sadar da Azumin mu da azumin Ahlulkitab cin Sahur"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu wani Musulmi da Sallar farilla zata riskeshi sai ya kyautata Alwalarsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da yaji kiran Salla: Na Shaida babu wani ubangiji sai Allah shi kadai, bashi da abokin tarayya, kuma cewa Annabi Muhammad bawansa ne kuma Manzonsa ne, na yadda da Allah shi ne ubangiji kuma Annabi Muhammad Manzo ne kuma Musulunci shi ne Addini, za'a gafarta Masa Zunuibansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Madina Harami ce tsakanin Dutsen Eir har zuwa Dutsen Sauru, sabda haka duk wanda ya farar da wata Barna a cikinta, ko ya boye wanda ya farar da ita, to La'antar Allah ta tabbata a gare shi da Mala'ikun Allah da Mutane baki daya, Kuma Allah ba zai karbi komai daga gare shi ba na tuba ko kuma na fansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya koyi Harbin Kibiya, sannan ya barshi ya Manta, to baya tae da mu, ko kuma hakika yayi Sabo
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda bai yi yaki kuma bai zantar da kansa zai yi yaki ba to zai mutu cikin Sifar Munafurci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wata Rana wacce Allah ya fi 'yanta bayi daga Wuta kamar Ranar Arfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Ruwa yakai Tulu biyu to ba zai xauki Najasa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya sha a cikin Kwanon Zinare ko na Azurfa, to yana kwankwadar wutar Jahannama ne a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ba don kar in matsawa al'umma ta ba da ma umarce su da yin asuwaki yayin kowace salla"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku ya farka daga baccinsa to yayi Al-wala kuma ya shaqa ruwa a Hancinsa sau Uku, saboda Shaixan yana kwana a Hancinsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Al-wala sai ya yi Alwala sai ya kuskure bakinsa, sannan ya face, sannan ya wanke fuskarsa sau Uku,da hannunsa na Dama sau Uku, xayanma sau uku, kuma ya shafi kansa da Ruwa ba na ragowar hannunsa ba, kuma ya wanke Qafarsa har ya tsaftace ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW yayi Al-wala sai ya shafi tsakiyar kansa, da kuma kan Rawaninsa da Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi Al-wala yakan kwaranya ruwa akan Damatsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Sallah ga duk wanda bashi da Al-wala, kuma babu Al-wala ga duk wanda bai anbaci sunan Allah ba a Al-walar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi SAW ya Kasance yana wanke, ko yana Wamaka da Kwano zuwa Mudu Biyar, kuma yana Alwala da Mudu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Musulmi da zai yi Al-wala kuma ya kyautata Al-walarsa, Sannan ya tashi yayi Sallah Raka'a biyu, yana Mai Fuskantar Allah da Zuciyarsa da Fuskarsa, sai Aljanna ta wajaba a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa naga Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- yana Karanta ta kuma yana sanya yana shafar saman Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku yayi Al-wala kuma ya sanya Huffinsa to yayi shafa akansa, kuma yayi Sallah a cikinsu, kuma kada ya cire su in yaga dama sai in Janaba ce ta Kama shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya sunbanci Wata daga cikin Matansa, sannan ya futa Sallah kuma bai sake Alwala ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan kun yabe shi da Al-kairi, sai Al-janna ta tabbata a gare shi, kuma wannan kun faxi sharri akansa, sai wuta ra tabbata akansa, kune shaidun Allah a bayan Qasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku mutane, kuna cin bishiyu, wanda kawai na hango na sharri ne guda biyu: albasa da tafarnuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun Kasance muna xauka hantahanta da fatsifasti bayan tsarki wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kasance muddin hailar ka tana rike da kai, sannan kayi wanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya zo ga danginsa sannan yana son komawa, to ya yi alwala a tsakaninsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi alwala ranar juma'a zai samu lafiya, kuma duk wanda yayi alwala shine mafi alkhairi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku ji tsoron tsinuwa, sai suka ce: Mece ce la'ana ya Manzon Allah? Ya ce: Wanda ya bar bin tafarkin mutane, ko a inuwar su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Watan Azumi ya zo sai a buxe qofofin Gidan Al-janna kuma a kulle Qofofin Wuta kuma a Xaure Shaixanu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- yayi Azumi Ranar Ashura
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da amincin Allah- ya kasance yanayin bacci alahalin yana da Janaba ba tare da ya tava Ruwa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ranar Juma'a mala'iku suka tsaya a kofar masallacin, sun rubuta na farko, sannan na farko
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu azumi a cikin kwanaki biyu: Eid al-Fitr da Eid al-Adha, kuma babu salla bayan safiya har rana ta fito, ko bayan la'asar har sai ta fadi, kuma masallatai uku ne kawai: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, da waɗannan masallatan biyu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa’o’i uku, Manzon Allah - SAW- ya hana mu yin salla a cikinsu, ko binne mamatanmu a cikinsu: idan rana ta fito har ta fito, da kuma lokacin azahar ta yi har rana ta juya, da kuma lokacin da rana ta kara da faduwar rana har sai ta fadi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da ya ji kiran: Ya Allah, Ubangijin wannan cikakkiyar kira da tsayayyen salla, zan zo da Muhammad hanyoyi da halaye masu kyau, kuma in aika masa da wurin yabo abin da na yi masa alkawari, to, roƙo na ya zo masa a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah baya karvar Sallar Wacce ta isa Haila sai da Hijabi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada xayanku ya kusura yayi Sallah da tufa xaya, babu komai a Kafaxunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance yana Sallah akan abun Hawansa, ko ina tayi da shi idan kuma ya so yin Farillah ya sauka sai ya fuskanci Al-qibla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi tafiya sai ya so yin nafila sai ya kalli Al-qibla da Taguwarsa, sai yai Kabbara, sannan yayi sallah duk inda abunda abun hawansa yayi da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baki xayan Qasa Masallaci ce sai dai Maqabarta da kuma Banxaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tasbihi na Maza ne, kuma Mata suyi Tafi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku yayi Sallah zuwa wani Abu da zai suturce shi daga Mutane, sai wani ya so ya tsallaka Masa ta gabansa to ya ture shi, idan yaqi turuwa da yayi faxa da shi, saboda shi Shaixan ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah- ya hana Mutum yayi Sallah yanariqe da Qugunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya tsaya a cikin sallarsa, to yana rokon Ubangijinsa ne, ko kuma idan Ubangijinsa yana tsakaninsa da alqibla, don haka kada ku tofa wa ɗayanku rigarsa da sumba, amma a hagu ko ƙasan ƙafafunsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ki xaukemun wannan labulen naka, saboda hotunan sa suke har yanzu a cikinSallah ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ke damun Mutane suke daga idanun mutane zuwa sama a cikin sallarsu, saboda haka ya tsananta game da hakan, har sai da ya ce: Bari su daina yin hakan, ko kuma barin idanunsu su vace
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuna yin hamma yayin sallah daga Shaidan, don haka idan wani daga cikinku yayi hamma, to, ya bar shi gwargwadon iyawarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kaki a Masallaci Laifi ne kuma kaffararsa ka burne shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kayi Sujada to ka sanya tafin Hannayenka kuma ka xaga Dantsanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi yanazaune ya tanqwashe Qafafunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku zai yi Sujada kada ya Durkusa kamar yadda Raqumi yake Durqusawa, ya fara sanya Hannayensakafin Guiwoyinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Ibn umar ya kasance yana sanya Hannayensa kafin guiwoyinsa, kuma ya ce: Manzon Allah SAW ya kasance yana yin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Nayi Sallah tare da Manzon Allah SAW ya kasance yana yin Sallama a damansa da cewa: Amincin Allah a gare ku da rahamar Allah da Albarkatunsa, kuma a Hagunsa: Amincin Allah a gare ku da rahamar Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma duk wanda yayi Tasbihi bayan idar da Sallah talatin da Uku, kuma yayi tahmidi Talatin da Uku, kuma yayi Kabbara Talatin da Uku, wannan zai bada casa'in da tara, kuma ya yace a cikin ta Xarin: babu wani Ubangiji da ya cancanci da a bauta masa in ba shii kaxai bashi da abokin tarayya, Mulki nasa ne, kuma dukkan Godiya ta tabbata gareshi, kuma shi mai iko ne akan komai, to an gafarta masa kusakuransa, koda kuwa sunkai yawan kunfar kogi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya karanta Ayatal kursiyyu a bayan kowace Sallar farilla to babu abunda zai hana shi shiga Aljanna sai Mutuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sunyi Gaskiya, lallai su ana yi musu Azaba Azabar da Dabbobi suke ji baki xayansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da amincin Allah ya shigo wajen mu lokacin da y'arsa Zainab ta rasu, sai ya ce: ku wanke ta sau uku ko sau biyar, ko fiye da haka - gwargwadon yadda kuka ga ya dace - ku sanya ruwa da magarya, sannan ku sa kafur - ko wani abu na kafur - in kun kammala ku sanar da ni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kwanan dakon Rana da yini yafi Al-khairi daga Azumin wata da kuma tsayuwar Sallarsa, kuma idan Mutum ya Mutu (yanayi) za'a rika rubuta masa lada kamar yana yi, kuma ana bashi Arzikinsa, kuma za'a tsareshi ga barin fitina"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kowane Mamaci ana rufe littafin aikinsa sai mai zaman dako a tafarkin Allah, shi ne kadai ake ci gaba da bashi lada har Ranar Al-kiyama, kuma za'a tseratar da shi daga fitinar Kabari"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah Madaukaki ya tara na farko da na karshe: sai a dagawa kowane mayaudari wata irin tuta, sai ace: wannan itace yaudarar wane dan wane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya zowa Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- wani dan leken Asiri daga cikin Mushirikai, kuma yana cikin tafiya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hanamu Abubuwa bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zaman dakon kwana xaya a tafarkin Allah yafi Duniya da aunda yake cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah- ya yi layya da raguna biyu masu mai masu kahonni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yin sammako ko yammaci don Allah shi ne mafi alheri: a cikin fitowar Rana da faduwarta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba wani wanda aka yi wa rauni a tafarkin Allah face sai ya zo Ranar Alkiyama, raunin nasa yana jini: kalarsa kalar jini, kanshinsa kuma kanshin almiski
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya kashe wani (a wajen yaqi) yana da kayansa da abun da yake tare da shi na ganima
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da mutane suke tsaye a sallar asuba yayin da suka zo, yana zuwa, sai ya ce: An saukar da annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a gare shi a daren yau kuma an saukar da Alkur'ani, kuma an kira su su karbe shi, kuma sun karbe shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bilal yana kiran dare, don haka ku ci ku sha har sai kun ji kiran da Ibn Umm Maktoum ya yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da sahabbansa suka zo Makka, mushrikai suka ce: Zai zo muku da wasu mutane wadanda rauninsu ne zazzabin Yathrib.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wata rana Na hau saman gidan Hafsa, sai Naga Annabi -tsira da aminci yana biyan bukatarsa, ya fuskanci Sham, ya juyawa Ka'aba baya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya yi dawafin hajjin ban kwana a kan rakumi, yana karbar rukuni a cikin Mujahn.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana shiga bayan gida, kuma ni da wani yaro muna dauke da na'urar ruwa da akuya, kuma zai yi tanadi da ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku mutane, ku yi shiru, domin adalci ba asara yake ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani balaraben kauye ya zo ya yi fitsari a wani bangare na masallaci, sai mutane suka kyare shi, sai Annabi y hana su tsira da aminci su tabbata a gare shi, bayan ya gama fitsarin sai Annabi tsira da amaincin Allah ya yi umarni da a zo da cikakken guga na ruwa, sai aka kwara akai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ganka kana sallah banda sumba? Ya ce: Da ban ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - na aikata abin da na aikata ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Ummu Habiba ta yi jinin haila na tsawon shekara bakwai, sai ta tambayi Manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi game da haka? sai ya umarce ta da ta yi wanka, tace: ta kasance tana yin wanka a kowace salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada dayanku ya yi fitsari a cikin ruwan da ba ya gudana, sannan ya yi wanka da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ga wani mutum wanda aka kebe shi kuma ba ya yin salla a tsakanin mutane. Ruwa, sannan ya ce: (Dole ne ku isa gare shi, don ya wadatar da ku).
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya umurce ni da in tsaya a jikinsa, kuma in yi sadaka da namansu da fatarsu da kuma lokacinsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance cikin janaba sai na kyamaci in zauna a wajenka alhalin ba ni da tsarki, sai ya ce: subahanallah, ai mumini baya kasancewa najasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ko dai ku daidaita sawunku ko kuma Allah ya sassba kamaninku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi-yayi musu sallar Azahar sai ya mike daga raka'a biyun farko, bai yi zaman tahiya ba, sai mutane suka mike tare da shi,har aka kammala salla, mutane suka jira sallamarsa: sai yayi kabbara yana daga zaune sai yayi sujjada guda biyu kafin yayi sallama,sannan sai yayi sallama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na iso akan Jaka, kuma ni a lokacin na kusa Balaga, kuma Manzon Allah SAW yana Sallah da Mutane a Minna ba yana kallon Garu ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance in zaiyi salla sai yayi kabbara yayin da yake mikewa, sannan kuma yana yin kabbara yayin da yake yin ruku'u, sannan yana cewa: Allah ya ji mai gode masa, yayin da yake dago bayansa daga raka'a
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan zafin ya yi zafi sosai, ku yi sanyi tare da addu’a. Jahannama tana da zafi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku yi gaggawar kai janaza don kuwa in ta kirki ce: Mafi alheri shi ne ku kai ta zuwa gare shi, in kuma ta kasance sabanin hakan: kun sauke sharri daga kanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi ya yayi kautar Dabbobi wani lokaci:
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Amintaccen ma'ajin Musulmin da ke aiwatar da abin da aka umurce shi ya ba shi cikakke, yana kiyaye kansa da alheri, kuma yana tura shi zuwa ga abin da ya umurce shi da aikatawa, ɗayan sadaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Lallai Annabi ya Kasance yana Tasbihi akan abin hawansa, kuma ko ina ya sanya fuskarsa, yana nuni da kansa, kuma haka ma Dan Umar yake yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Don haka na toshe kunnuwan shiriyar Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - sai na ji ta kuma na kwaikwaye ta - ko kuma kwaikwayon ta - sannan ya mayar da ita gida, kuma ya zauna a Madina, don haka wani abu ya haramta a gare sh
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Allah sun shiga gida, da Usama Dan Zaidu da Bilal da Usman Dan Dalha
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa wani mutum ya shiga masallacin juma'a ta kofa ya nufi gidan kiyama kuma manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yana huduba a tsaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na lura da sallar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- sai na sami tsayuwarsa, da ruku'unsa, da daidaitonsa bayan ruku'u,da sujjadarsa, da zamansa tsakanin sujjada biyu, da zamansa tsakanin sallama da juyawa: kusan daidai da daidai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
a yayin da wani mutum ke tsaye a filin arfa, kwatsam sai ya fado daga kan dabbar da yake kai, sai ta taka shi- ko kuma ya ce: ta kayar da shi sai manzon Allah ya mai tsira da aminchi ya ce: ku wankeshi da ruwa da kuma magarya, ku yimasa likkafani a cikin tufafin sa, kada ku saka masa turare ko kafur, kada ku lullube masa kan shi, domin shi za`a tashe shi a ranar alqiyama yana talbiyyah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-ya shiga Masallaci,sai wani Mutum ya shigo yayi Salla,sannan yazo yayi sallama ga Annabi-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-sai yace:koma kayi Salla,domin cewa kai baka yi Salla ba.sai ya koma yayi Salla kamar yadda yayi Sallar,sannan yazo yayi sallama ga-Annabi tsira da amincin Allah su tabbata agareshi- sai yace:koma kayi Salla,domin cewa kai bakayi Salla ba-sau Uku-sannan yace:Na rantse da wanda ya aikoka da Gaskiya bazan iya yin wacce tafita ba,to ka sanar dani,sai yace:Idan ka nufi yin Salla kayi Kabbara,sannan ka karanta abinda ya saukaka daga Al-Kur'ani,sannan kayi Ruku'u har sai ka daidaita kana mai Ruku'u,sannan ka dago har ka daidaita kana mai tsayuwa,sannan kayi Sajada har sai ka nutsu kana mai sajada,sannan ka dago har sai ka nutsu kana mai zama.kayi haka acikin kowace Sallarka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wani mutum ya ce wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - a ranar Lahadi: Shin kun ga ko an kashe ni, ina nake? Ya ce: “A sama,” ya jefa dabino a hannunsa, sannan ya yi faɗa har sai an kashe shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya kasance yana Sallah kuma ya na dauke da Umama Yar Zainab Yar Annabi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An Hanamu bin raka Jana'iza amma kuma ba hanin dole ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa Musulmi yayi Al-wala, ko kuma Mumini sai ya wanke Fuskarsa to kowane laifi zai futa daga fuskarsa da ya gani da Idanuwansa tare da ruwa, ko kuma qaeshen xigon ruwan da ya xiga
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya umarci Bilal da ya maimaita lafazin kiran salla sau bibbiyu, kiran salla kuma sau daidai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku tashi wallahi ni zanyi muku Sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Dayanku Matarsa ta nemi izininsa zuwa Masallaci kada ya hanata;ya ce sai Bilal dan Abdullahi Wallahi sai mun hana su, yace: sai abdullahi ya fuskanto shi, sai ya zage shi zagi sosai, ban taba jin zagi irinsa ba a baya, kuma ya ce: ina baka labari daga Annabi kuma ya ce: Wallahi sai mun hanasu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Abu Bakr, Omar da Othman, kuma ban ji ɗayansu ya karanta "Da sunan Allah ba, Mai jin ƙai, Mai jin ƙai."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Allah baya jin kunya game da gaskiya,shin mace zata yi wanka idan tayi mafarki?sai Manzon Allah -tsira da amincin Allah- yace: Eh, zata yi amma in ta ga ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
\Duk wanda ya gwada 'yan matan da wani abu mai kyau a gare su, to a samo masa murfin wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
((Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al-kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala)).wanda ya sami damar tsawaita Farinsa daga gareku to ya aikata.Acikin wani Lafazi na Muslim:((Naga Aba Huraira yana Alwala,sai ya wanke Fuskarsa da Hannayensa har ya kusa isa Kafadunsa biyu,sannan ya wanke Kafafunsa biyu har saida ya daga izuwa Kaurinsa biyu,sannan yace:Na ji Manzan Allah-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al'kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala))wanda ya sami damar tsawaita Farinsa da kyalkyalinsa to ya aikata.Kuma acikin wani lafazin na Muslim:Na ji Badadina-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:((Adon Mumini yana kaiwa inda Alwala takai((.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance ina wanke janaba daga tufafin manzon Allah mai tsira da aminci su kara tabbata a gareshi- sai ya fita izuwa salla, koda ruwa yayi jirwaye a tufafin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai taba sabo da wani abu na nafila ba, irin yadda ya saba da Raka'oi biyu na alfijir
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sallar jam'i ta fi sallar mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ya sa mai yin haila ke rama azumi banda salla? sai ta ce: ke baharuriya ce? sai na ce Ni ba baharuriya bace, kawai dai tambaya nake. sai tace muma muna yin hailar, sai a umarce mu da rama azumi banda salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-yana numfashi wajen shan ruwa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo Allah -tsira da aminci ya kasance yana kishingide kan cinya ta, yana karanta Alqur'ani alhali ina haila.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da amincin Allah ya kasance yana yin sallar Azahar a lokacin garjin rana, yakan sallaci La'asar lokaci da rana ta yi garau, Magariba kuma in rana ta fadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An zo wa Annabi Mai tsira da aminci su tabbata a gare shi da wani yaro, sai ya yi fitsari a kan tufafin Annabi, sai ya sa aka kawo masa ruwa ya yayyafa masa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Najewa Annabi: -Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma shi yana sanye Malafa Ja ta fafa, sai Bilal ya fito masa da abin Alwala cikin su wasu na yayyafa ruwa wasu kuma suna shafawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
In ya zauna tsakanin kafafunta da hannayenta kuma ya tara da ita to wanka ya wajaba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da amincin Allah ya kasance yana sallar Asuba, Muminai mata suna zuwa lullube da mayafansu, sannan su koma gidajensu ba wanda ke gane su, saboda sauran duhun dare.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku jefa 'ya'yan Isma'ilu, saboda mahaifinku maharba ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafificiyar Sadakoki runfar Mayaqi a tafarkin Allah, da kuma kyautar Mai hidima a tafarkin Allah, ko qaqqarfan Raqumi a tafarkin Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yawaita muku magana kan Aswaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada Ku haxani da Allah a wajen roqona,na rantse da Allah babu wanda zai tanbayeni daga cikinku wani abu sai inbasashi abunda ya roqa ina kuma ina mai fushi da shi, kuma Allah ya sanya Masa Al-barka cikin abunda na bashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah na gafarta wa shahidi komai sai addini.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hannun sama yafi na ƙasa kyau, na sama shi ne apnea, kuma na ƙasa shi ne ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Banu Salama, Kuyi Zamanku gidajenku, za'a rika rubuta muku ladan Tafiyarku, za'a rika rubuta muku ladan Tafiyarku,
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yi nasara saboda Allah, duk wanda ya yi yaki saboda Allah ya zarce rakumi mace kuma ya cancanci aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Dayankuya tashi cikin dare, sai ya Harshensa ya fara Nauyi wajen karanta Kur'ani, bai san mai yake Karantawa ba to ya Kwanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Akwai wata kofa a Sama da ake kira: Rayan, wanda wadanda suke yin azumi za su shiga daga gare ta a Ranar Kiyama, kuma ba wanda zai shiga su sai su, ana cewa: Ina azumin yake? Don haka suka tashi tsaye, ba wanda zai shiga ciki sai su, in sun shiga kuma a rufe yake, ba wanda zai shige shi.