Podkategorije

Lista hadisa

Ko isposti samo jedan dan u ime Allaha dok je u džihadu, Allah će mu udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (godina).
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Neka niko ne posti tokom petka, osim da posti dan prije ili dan poslije.'"
عربي Engleski Francuski
"Oporučio mi je moj prisni prijatelj, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari: da postim tri dana tokom svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da prije spavanja klanjam vitr-namaz."
عربي Engleski Francuski
“Postiti po tri dana u svakom mjesecu jednako je postu cijele godine dana.”
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije nijedan mjesec više postio od ša'bana, jer on je zaista postio cijeli ša'ban."
عربي Engleski Francuski
"Ukoliko poživim do iduće godine, postiću i deveti dan."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, u nekim mjesecima toliko dana ne bi postio (dobrovoljni post) da bismo pomislili da nikako ne posti (tog mjeseca), a u nekim mjesecima je toliko postio (dbrovoljni post) da bismo pomislili da posti svakog dana tog mjeseca. Ako bi htio da ga vidiš noću kako klanja vidio bi ga, a ako bi htio da ga vidiš kako spava vidio bi ga."
عربي Engleski Francuski
„Najdraži namaz Allahu je Davudov namaz, a najdraži post Allahu je Davudov post. Davud bi spavao pola noći, jednu trećinu bi se Allahu molio i jednu šestinu (opet) spavao, a postio bi svaki drugi dan.“
عربي Engleski Francuski
"Nema posta iznad posta moga brata Davuda - pola vremena (života) - da se dan posti, a dan mrsi."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastojao je postiti tokom ponedjeljka i četvrtka."
عربي Engleski Francuski
"Ako postiš u mjesecu tri dana..."
عربي Engleski Francuski
“Je li Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio tri dana od svakog mjeseca?”
عربي Engleski Francuski
Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moje djelo predoči...
عربي Engleski Francuski