Kategori

Daftar Hadis

Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, pasti Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak tujuhpuluh musim gugur (tahun).
عربي Inggris Prancis
Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari ‎sebelumnya atau sesudahnya.‎
عربي Inggris Prancis
Kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpesan kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat duha dan melaksanakan salat witir sebelum tidur.
عربي Inggris Prancis
Puasa tiga hari setiap bulan adalah (seperti) puasa selama setahun penuh.
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak puasa di suatu bulan yang lebih banyak dibanding bulan Sya'ban.
عربي Inggris Prancis
Jika aku masih hidup hingga tahun depan sungguh aku akan puasa di hari ke-9 (Muharram).
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- puasa pada hari 'Asyura.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berbuka (tidak berpuasa sunah) dalam satu bulan hingga kami mengira bahwa beliau tidak berpuasa sedikitpun selama bulan itu. Dan beliau juga pernah berpuasa (sunah) terus hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka sama sekali dalam bulan itu. Dan tidaklah engkau ingin melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan salat, melainkan engkau melihatnya. Sebaliknya, tidaklah engkau ingin melihat beliau dalam keadaan tidur, melainkan engkau melihatnya juga.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud dan sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud‎. Beliau biasa tidur separuh malam dan salat di sepertiga ‎malam terakhir dan tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan beliau biasa berpuasa ‎sehari dan berbuka di hari berikutnya.
عربي Inggris Prancis
Tidak ada puasa melebihi puasa saudaraku, Daud - separuh masa-; puasalah satu hari dan berbukalah satu hari
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersungguh-sungguh memperhatikan puasa Senin dan Kamis.
عربي Inggris Prancis
Apabila engkau puasa tiga hari setiap bulan, maka puasalah pada hari ketiga belas, keempat belas dan kelima belas
عربي Inggris Prancis
Apakah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan puasa tiga hari setiap bulan? Aisyah menjawab, "Ya."
عربي Inggris Prancis
Amalan-amalan dipaparkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, sehingga aku lebih suka bila amalanku diangkat saat aku sedang berpuasa.
عربي Inggris Prancis